Leta i den här bloggen

söndag 23 september 2018

Hur mycket guld har du Ingves?


Nu kommer det jag varit rädd för sedan länge, Ryssland världens största utvinnare av olja, hotar nu med att begära betalt för sin olja i en annan valuta än dollar:


Detta lär ställa till det även för svensk oljeimport. Vårt beroende av olja är stort, trots Annie Lööfs fantasier. Jag orkade inte leta efter nyare statisk. Behöver jag skriva att nordsjöoljan peakade 2002 och vårt beroende av att köpa rysk olja kommer att öka.


Än så länge verkar ryssarna acceptera Euro, men för hur länge till? Sedan blir det till att ta fram guld om vi ska få tag i olja. Tron på att Ryssland ska acceptera någon svensk digital valuta är lika stor som att tro att de ska acceptera kattskit som betalning.

Så nu du Ingves, hur mycket guld har du i din kista?

lördag 22 september 2018

Ärliga pengar består av guld och silverDagens pengar skapas helt och hållet genom skuldsättning sedan den 15 augusti 1971 då president Nixon släppte den sista kopplingen till guld. Efter detta datum har pengar kunna skapas efter politikernas behag, i stigande mängd, genom ökad skuldsättning. Pengar framställs av våra banker, till ingen kostnad såsom räntebärande skulder. Motvärdet är att skuldtagarna lovar att betala tillbaka sin skuld. Och eftersom bara de rikaste kan avvara sina pengar kan de kontrollerar bankerna. Enkelt uttryckt, de rikaste fortsätter bli rikare så länge vi, de skuldsatta, fortsätter betala våra skulder på någonting som staten lika gärna kunde framställt själv, utan att gå i skuld.

Ovanstående sker med statens goda minne och innebär att vi har ett penningsystem med oändligt växande krav på vår planets ändliga resurser. Att penningmängden således måste öka i takt med räntan, är den konsekvens vi får stå ut med för att det hela tiden ska finns tillräckligt med pengar i systemet. Detta faktum dribblas bort i den politiska debatten där vi matas med att vår ekonomi är god eller växande, att inflation och tillväxt är något bra osv...Inte för att de politiska debattörerna har den blekaste aning om hur vår ekonomi fungerar, men i retoriken låtsas de veta allt när de läst på lite i de slogans deras partier partier för fram. Staten är god, omtänksam osv...Att staten mest har blivit ett maktcentrum till gagn för dess kontrollanter nämns givetvis inte.

Ovanstående sanningar innebär att vi alla är slavar under de privilegierade bankernas ägare som blir allt rikare genom köpa upp alla tillgångar genom att låna ut ingenting. Systemet fungerar tills vi inser att någon annans skuld inte är en besparing eller tills naturens resurser inte längre kan mätta räntans exponentiella krav. Troligen händer det sistnämnda först.

Ekonomer överlag verkar ha inte ha någon förståelse i att detta vansinne leder till vår undergång. I stället tycks tron på att när det blir brist på en resurs kommer detta att regleras genom att när den ena resursen blir dyrare så blir andra liknande resurser allt mer attraktiva och kan således ersätta bristen. Detta må gälla många ting, dock ej de nu sinande, sedan årmiljoner lagrade fossila energitillgångarna, vilket enkelt inses genom den amerikanska krigföringen i världens oljeförande regioner. USA är det land som förbrukar mest olja av alla länder, 18 miljoner fat per dag, tillika en femtedel av världskonsumtionen! De försöker dölja detta faktum bakom sin upphaussade skifferoljeutvinning, men de utvinner dock bara cirka hälften av sin förbrukning.

Detta vansinne kan/kommer givetvis inte att fortsätta hur länge som helst. Allt vansinne har sin gräns. Men hur att skydda sig? Ja, självförsörjning i fråga om mat eller kunskap i allehanda praktiska ting med mer är ju inte så dumt, men jag tror det blir ett mellanspel innan den stora resursbristen slår igenom. Så kortsiktigt gäller att göra som de stora pojkarna, samla på sig guld och silver. Världens centralbanker köper nu guld i stora kvantiteter och inte utan anledning. De pressar ned det egentliga priset på guld genom att tillföra fiktivt guld, pappersguld så kallat, för att sedan själva köpa fysiskt guld i form av tackor. Den nya valuta de tänker införa när kollapsen av innevarande penningsystem blir ett faktum kommer att basera sig på guld, eftersom detta inte går att inflatera. Ingen kommer att ha något förtroende så kallade kryptovalutor, statligt skapade eller inte efter denna kollaps, oavsett vad våra regeringar säger.

lördag 15 september 2018

Centralbankerna stödköper tillgångar i form av aktier

Ellen Brown skriver i sitt senaste inlägg om hur 20 - 30 centralbanker, de flesta privatägda, upprätthåller de viktigaste aktiemarknaderna, genom att stödköpa aktier, i sina försök att kunna redovisa tillväxt:

https://ellenbrown.com/2018/09/14/central-banks-have-gone-rogue-putting-us-all-at-risk/

Frågan är hur länge detta kan pågå? Kan man kalla företag som knappt kan hålla näsan över konkursytan för en tillgång? Nej, det finns gränser. Dels naturen som ska hålla med resurser, dels de fossila energitillgångarna och slutligen den exponentiella tillväxten. Alla tre är naturlagar. Det finns inte obegränsat med resurser. Det finns inte heller obegränsat med fossil energi och slutligen det går inte att förhandla eller manipulera med exponentiell tillväxt. Frågan är bara vilken gräns som kommer att nås först?

tisdag 11 september 2018

WW3 på g?

Nu är vi närmare ett kärnvapenkrig mellan Ryssland-Kina och USA-England-Frankrike än någonsin. Putin sa till USA efter bombningarna av Libyen och mordet på Khadaffi att ni gör inte om det. Sedan flera år USA bedrivet krig i Syrien för att kontrollera Persiska Vikens oljetillgångar. Detta gick enligt plan tills Ryssland lade sig i mördandet i Syrien 2015.

https://sputniknews.com/world/201809111067941525-us-allies-syria/

Efter den senaste falska kemvapenattacken i Syrien, som vanligt arrangerad av Vita Hjälmarna, angrep USA med kryssningsmissiler. Ryssland sköt ned de flesta och varnade sedan USA och Co. att nästa gång skjuter vi mot vapenbärarna, alltså USA,s fartyg, flygplan, flygbaser. Spännande tid just nu.

Skifferoljeutvinningen i USA

Jaha så har det då gått upp ett ljus för till och med för en av de ledande fake-news-propaganda-agenterna. New York Times, en av de viktigaste lögnarna i den amerikanska propagandaindustrin, erkänner att skifferoljeindustrin, bara håller näsan över vattnet, på grund av billiga krediter från FED. Ja det finns väl en och annan idiot till, men då är det med investeringar av andras pengar. Lyssna här till Max Keizer:

https://www.rt.com/shows/keiser-report/437945-next-financial-crisis-nyt/

Storlögnaren och fd. presidenten i USA, Obama, gjorde uttalanden om att USA åter skulle bli världens största leverantör av olja, likt på 50-60 talet. Det är många som blivit fattigare på det uttalandet. Men desto högre upp i hierarkin man kommer desto mer verkar lögnen bli till sanning.

måndag 10 september 2018

Och så var valet förbi

Birger Schlaugs sammanfattning av valet:

Så har vi röstat, 
i en värld där en röst betyder allt mindre,
där en dollar betyder allt mer, 
där politik och delaktig demokrati
reduceras till termer.
 Där den betingande makten
vräker sin propaganda
över oss alla:
"Konsumera mer, din jävel,
gör din plikt,
även om det krossar vår planet."
Så sitter vi där i vår
konsumtionsburka,
som duktiga idioter,
i ett ekonomistiskt hjul,
som snurrar allt fortare.
Till kuggar för dess överlevnad
har vi blivit.
Och vi matas
med tron att vi har frihet
trots att den är en illusion
som begränsar vår frihet.
Så är det val.
Vi kan välja mellan partier
som far fram i höger eller vänster
körfält mot samma mål 
om än i olika hastighet 
och i fordon
målade i olika färger.
Förlåt oss vår skuld.

Förlåt oss, som tappat tron,
 för att vi
inte gett ett bättre val
än de som stått 
till förfogande.
Gett ett gott bud om mer
än laddstolpar, militär upprustning,
mer handel, mer transporter, mer tillväxt,
mer varor, mer arbete, mer konsumtion, mer
av allt som är på väg att krossa
de planetära processer som gör det
möjligt för oss att kunna leva
anständiga liv och upprätthålla demokrati.

Och ni,
som deltagit i förlossningen
av floskler,
ni som påstår att ni går framåt, 
trots att ni går framåt i ett tåg som backar,
ska vi förlåta er?
Uppriktigt sagt, 
jag vet inte.

En del av er marscherar
med uniform,
andra av er är förklädda,
men likt förbannat
marscherar ni.
Fred på Jorden,
fred med jorden
verkar vara er främmande.


https://schlaug.blogspot.com/2018/09/sa-marcherar-vi-vidare.html


(Du får ursekta Birger, men jag tycket det var en så bra skrivit att jag kopierade rakt av.)

lördag 8 september 2018

Hur vår historia beljugs

Jag har förut skrivit att jag sedan tid följer de nya rapporter om tiden närmast efter den senaste istiden. Man kan enkelt konstatera att vårt förflutna inte stämmer med det som berättas när man granskar de spår historien har lämnat. De megaliter som grävts fram i Gobekli Tepe väger över 1500 ton är inget som kan bortförklaras. Vi kan inte ens idag med dagens teknik på land förflytta sådana stenklumpar. I Sibirien finns ännu större, 3000 ton eller mer. Vilka det var som kunde utföra dessa under är hittills en gåta, men att vår historia kommer att skrivas om är nu en självklarhet.

Geologen Robert Schoch pratar här med Bonnie Falkner på Gunsandbutter.

John Anthony West https://www.youtube.com/watch?v=hUsN_6CvafQ

Graham Hancock har följt detta i flera år.

Valtider

"Relationen mellan fixerad och förbrukad exergi i/ur jordsystemet måste över tid vara minst 1:1 för att de livsbetingelser skall kunna bestå, som vi människor och våra medvarelser är biologiskt anpassade till och beroende av för vår existens.  Vår roll i systemet måste därför vara att med vår intelligens, vår rationalitet och vårt tekniska kunnande, bidra till att hela jordsystemet med alla dess ingående ekosystem fungerar minst lika bra - helst bättre - och tillgodogör sig mera solexergi och förnyar resurserna där minst lika bra - helst bättre - än det /de skulle ha kunnat göra utan denna vår medverkan".  

/Staffan Delin

Att vi lever i en fantasivärld är inte svårt att förstå när man läser ovanstående. Men vem bryr sig? I morgon är det ju val i Sverige och vi uppmanas av våra oförstående ledare att gå till valurnorna och bekräfta det system som leder till vår egen undergång. Det är bara en fråga om tid.


måndag 27 augusti 2018

Schlaugs Blogg

Jag kände mig tvingad att lägga till Schlaugs blogg igen i listan. Han skriver helt enkelt mycket bra inlägg om dagspolitiken på ett sätt som ingen annan. Han tar upp ämnen som ingen etablerad makthavare ens vågar nämna, vilket gör honom unik,. Hör bara:

http://schlaug.blogspot.com/2018/08/val-2018-en-manad-kvar-till-slutdebatten.html

...och han håller koll på ämnen jag missar:

http://schlaug.blogspot.com/2018/08/narmare-nato-ett-steg-till.html


söndag 26 augusti 2018

Den sista falska attacken i Syrien?

Efter att ha slickat sina sår i några månader, är västimperialisternas centralfigurer åter igång i Syrien:

https://www.rt.com/news/436876-idlib-fake-chemical-attack/

Målet är förstås samma som förut, att erövra och kontrollera Persiska Viken,s samtliga länder, oljetillgångar och transportvägar. USA,s skifferoljeproduktion är en dyr historia, alltför dyr för ett skuldsatt USA. Lilla Sverige hänger med pappa i hopp om att få en slänga av sleven när oljan blir till en bristvara. Tillväxten måste ju hållas igång, annars är ju inte de rikaste rika längre.

Det som är annorlunda denna gång är att förra gången USA angrep Syrien på falska premisser, varnade Ryssland USA att de kommer att skjuta sönder, inte bara robotarna, utan att även avfyrningsramperna, alltså de av NATO,s fartyg som befinner sig i området av Persiska Viken:

https://www.zerohedge.com/news/2018-08-25/russia-sends-largest-naval-armada-syrian-war-amidst-new-chemical-provocation

Det drar i hop sig till den strid många varnat för, kampen om den sista oljan. Om någon tvivlar på att det är de fossila bränslena som driver vårt samhälle mot ruinens brant så kan ni läsa den av staten beställda utredning om energi i framtiden här:

http://exergiakademin.se/SOU_1974_65_sid_341.html

Jag skulle kunna nämna att Tysklands utrikesminister vill ha en ersättare till det av USA kontrollerade Swift:

https://www.rt.com/business/436505-germany-eu-swift-us-iran/

Det drar i hop sig till en större konflikt lite överallt med andra ord.

söndag 19 augusti 2018

E-kronor, ännu ett steg mot 1984

Det börjar pratas om ekronorna nu igen, efter en tids tystnad. Artikeln nedan är mycket begrundansvärd:

https://samnytt.se/om-fem-ar-kan-staten-ha-total-kontroll-over-dina-pengar/

lördag 18 augusti 2018

Vår orimliga värld

Som ni märkt har jag dragit ned på antalet inlägg, inte på grund av sommarens värme utan på grund av att så få vill inse vad verkligheten kommer att bjuda vårt samhälle på. Nästan hela västvärldens befolkning, men särskilt de yngre, vill fortsätta leva i den sorts lala-land, där slit och släng samhället blivit till en självklar mänsklig rättighet.

Peakoil, so wath? Det ordnar sig alltid, vi har ju elbilar på gång. Exergiakademin är en bra startsida för dem som orkar bry sig. Eller varför inte göra sig besväret att läsa det Ugo Bradi skriver i stället för att köra huvudet i sanden.

Energi är det som ger pengar ett värde eftersom utan energi händer det inte så mycket, vilket är något som tycks ha gått förbi de flesta ekonomer och politiker. Gunnar sträng fick en gång frågan om vi behövde kärnkraften och hur vi skulle avveckla den. Svaret var att vi är så smarta att vi kommer tid kommer säkert råd! Lars Bern vars blogg jag hade här en tid, svamlade om någon antigravitation vilken USA höll hemlig men som skulle rädda världens framtida energibehov. Antigravitation, hör inte sånt hemma i Kalle Anka? Hur kan han ha varit chef på Ångpanneföreningen regeringsrådgivare, och allt vad han varit? Kanske inte konstig att vårt samhälle ser ut som det gör? Teknikoptimist är det snällaste ord jag kan komma på.

Men för att inse att vårt samhälle knakar i fogarna behöver man inte vara särskilt insatt i teknik. Det räcker med att läsa aktuella nyhetssidor, Inte ens CIA kan dölja: artdöd, algblommning, plastberg, fosfatläckage, övergödningen, ozonlager, överbefolkningen, och tusen saker till orsakade av mänsklig aktivitet. Tänk bara, vi gör av med över nittio miljoner fat olja varje dag!

Jag har skrivit en del om pengar, vilka ska ha vissa funktioner. Viktigast är att de ska bevara sitt värde över tid, vara svåra att kopiera och därför utgöra ett allmänt accepterat bytesmedel. Dagens pengar, vilka utgörs av räntebelagda skuldsedlar eller knapptryckningar, framställs på kommando av de önskar sig makt att styra samhället i en viss riktning. Alltså samma som redan har mycket mer än de behöver. Att systemet har brister är inte svårt att inse.

Gårdagens yrkesstolthet har ersatts av ett konsumtionssamhälle, i vilket vilken idiot som helst kan hålla tillväxten igång genom att bara konsumera, dess mer dess bättre. Men att bruka pengar till konsumtion går ut över vår livsmiljö, vilken även de rikaste är beroende av för sin existens.

Det blir troligen inte så många inlägg till här på denna blogg, eftersom det inte kommer att ske någon politisk förändring förrän vi blir tvingade till detta. Politikerna är inte intresserade av förändringar som påverkar deras förmåner. Men eftersom vi röstar så får vi de politiker vi förtjänar. Kedjan blir då: Politiker kan inte genomföra så mycket utan att sätta samhället i skuld. Skulder ska betalas och då går det åt energi. Skulder är räntebelagda alltså måste skulderna öka. Ränta på ränta växer exponentiellt, vilket inte energitillgångar eller naturresurser gör. 

Går vi till den andra sidan så orsakar konsumtionen restprodukter. Att det är inte ekonomiskt möjligt att ta hand om dessa, utom på billigaste sätt, vilket är att dumpa skiten, visas med all tydlighet i den värld vi har. Utsläppen i hav och atmosfär kommer att orsaka en förintad livsmiljö tids nog.
torsdag 2 augusti 2018

Bernd Senf / Exponentiell kredit-tillväxt

Internet vimlar av mer eller mindre sanna beskrivningar av det förslavningssystem som av eliten kallas penningsystem. Dagens version kom till stånd när Nixon släppte kopplingen till guld, men att den dagen skulle komma visste dess kreatörer redan 1944 när systemet togs i bruk. Det finns många teorier om vilket system som skulle kunna ersätta dagens, men något sådant lär inte inte se dagens ljus om inte vi, de så kallade röstberättigade medborgare kräver det och dit är vägen lång. Det är inte många som orkar bry sig längre än till att lägga sin valsedel i lådan till förmån för något mutat miffo som då kan kalla sig demokratiskt vald.

Något som inte nämns så ofta i samband med vårt skuld - och kreditbaserade penningsystem är den exponentiellt växande mängd krediter som erfordras i slutet av den så kallade kreditcykeln.
 Professor Emeritus Bernd Senf förklarar här sambanden i en serie på sjutton Youtube-intervjuer. Jag lägger bara ut adresserna:

Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=_sqFpVJvSVs&t=101s
Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=2qT9E55kqdU
Del 3: https://www.youtube.com/watch?v=706BEK2_SJw
Del 4: https://www.youtube.com/watch?v=qSLZi0YyxP4
Del 5: https://www.youtube.com/watch?v=KNgxhDtMVHU
Del 6 : https://www.youtube.com/watch?v=qSHaS-9Tp2o
Del 7: https://www.youtube.com/watch?v=lTXM9iG_5ZY
Del 8: https://www.youtube.com/watch?v=AV7IQXmwn4Q
Del 9: https://www.youtube.com/watch?v=bCzzzXju750
Del 10: https://www.youtube.com/watch?v=js6CECtjmNM
Del 11: https://www.youtube.com/watch?v=yRPfkeRY5XU
Del 12: https://www.youtube.com/watch?v=wWThaP8OwFI
Del 13: https://www.youtube.com/watch?v=wRMksioDllE
Del 14: https://www.youtube.com/watch?v=lDyooUj4THg
Del 15: https://www.youtube.com/watch?v=7yW3O_4o6z0
Del 16: https://www.youtube.com/watch?v=Jk8GIZRMgUw
Del 17: https://www.youtube.com/watch?v=NyQuaxRCaRA

Så där ja, nu är det bara att lyssna på en sann beskrivning av konsekvenserna av vårt förslavningssystem. Hur de rika blir allt rikare utan att göra någonting annat än att ställa sitt så kapital till förfogande. Jag fick idén till detta inlägg när jag letade efter hur stor förståelse Lars Bern kunde tänkas ha om hur vår ekonomi är konstruerad:
https://www.youtube.com/watch?v=ccGU5wCoxDA&t=610s

Sprid gärna till vänner och bekanta men bekräfta inte systemet genom att rösta!

torsdag 26 juli 2018

Otäck läsning om verkligheten

Det borde inte vara någon nyhet att vårt samhälle drivs av olja och att denna olja endast existerar i lager och inte i form av ett flöde. Lager tar slut, ibland snabbt ibland sakta beroende på i vilken takt lagret förbrukas. USA har en upphausad skifferoljeutvinning vilken nu verkar se botten brunnen.

https://srsroccoreport.com/top-u-s-shale-oil-fields-decline-rate-reaches-new-record-half-million-barrels-per-day/

Under ett fåtal år har skifferoljeutvinningen lyckats hålla igång oljetillförslen i USA tack vare sitt inkommande skuldflöde. Men räkenskapens dag kommer och skulder ska betalas, med vad då?

fredag 13 juli 2018

Återvinning

Att Kina har slutat köpa upp USAs avfallsprodukter som en konsekvens av det eskalerande handelskriget har ni kanske läst om. Nu kan man se vad detta innebär och hur vår civilisaton slösar med framtida resurser. Allt för kortsiktig ekonomisk profit mätt i skuldbaserade pengar. Man saknar ord när man hör politikernas prat om det hållbara samhällets framtid:

https://www.rt.com/business/432912-us-waste-recycling-landfills-china/

tisdag 10 juli 2018

Facebook

Jag har lämnat Facebook. Inte för att jag varit speciellt aktiv eller så, utan för att jag tröttnat på de idioter som inte inser att vi lämnat en epok, där billig energi drivit samhället, bakom oss och inte hittat någon ersättning. Jag har även tröttnat på att tillhöra en lätt kontrollerad grupp som får sina inlägg kritiserade av professionella debattörer.

Folk vill inte höra dåliga nyheter, de vill ha enkla lösningar och helst inte med fler allternativ än två. De har gjort sitt när de jobbat 47 av årets veckor, politikerna får sköta resten. Folk vill ha sjukvård, pensioner, löneökningar, semesterresor och allt annat som politikerna lovat. Att detta bara är tomma löften utan tillgång till den billiga energin vi är vana vid, är inget de ska behöva tänka ut.

Vad är då framtiden? Jag ska återkomma med vad jag tror om den inom några dagar.

onsdag 4 juli 2018

I sommarvärmen

Pengar är egentligen bara anspråk på energi, eftersom utan energi blir inget gjort. Därför är ett nytt penningsystem till ingen nytta om det inte finns någon energi. I vår konsumtionsinriktade globala värld måste denna vara billig så att medelklassens löner räcker till för att konsumerar de saker som denna energi producerar.

Dr. Minqi Li har nu gjort en mycket trovärdig utredning om denna vår viktigaste energikälla, oljan. Att oljan är en lagrad energiform vet väl alla, utom våra politiker. I alla fall borde de veta, men de nämner det inte i sina fina tal. Planetens kvarvarande oljetillgångar redovisas här av Peak Oil Barrel här:

http://peakoilbarrel.com/usa-and-world-oil-production-2/

Därutöver lyssnade jag häromdagen till Chris Martensons intervju av Professor Tom Murphy, före detta skribent hos The Oil Drum:

https://www.peakprosperity.com/blog/tom-murphy-time-honest-ourselves-energy-risks/75359

En intervju alla borde lyssna på!

fredag 8 juni 2018

Vad har staten gjort med våra pengar

Murray Rothbard heter en nuförtiden ganska okänd professor i nationalekonomi. Men han skrev ett sextiotal böcker under sin korta levnad, varav en är särskilt värd att uppmärksammas, nämligen "Vad har staten gjort med våra pengar". Ludvig von Mises institutet har uppmärksammat boken och den finns översatt till svenska att ladda ned som PDF på deras sida. Läs med stort nöje:

https://www.mises.se/bibliotek/vad-har-staten-gjort-med-vara-pengar/

Det finns många teorier om pengar, men Rothbards stämmer väl in på mina egna eftersom jag likt honom har noll förtroende för det patrask som kallar sig politiker. Så, varför skulle tjänstemän utsedda av politiker vara bättre än sina herrar?

Trovärdiga nyhetskällor

När man läser neutrala Sveriges statliga Svt-text, så tror nog de flesta att dessa nyheter och de källor som det refereras ska vara pålitliga och trovärdiga. En källa som ofta hänvisas till och inte bara av Stv-text utan de flesta dagstidningar i vårt land, är en med den intetsägande förkortningen, SOHR, som påstås vara en organisation för bevakande av mänskliga rättigheter i Syrien.
Om man får för sig att söka lite på internet om denna organisation så får man upp att denna verkar skötas av en enda man, Rami Abdulrahman, boende i England. Men det är fler än jag som tycker att SHOR osar CIA, och blivit misstänksamma mot sanningshalten i SOHR,s påståenden:

https://www.lindelof.nu/vad-ar-the-syrian-observatory-for-human-rights/

Om man tittar på engelska Wikipedia kommer en annan bild fram än någon oberoende nyhetsrapportering:

https://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_Observatory_for_Human_Rights

Det är synd att våra så kallade ledare inte vågar stå upp mot CIA, men vad att begära av ett gäng som knappt klarat av att ens få betyg i grundskolan?


fredag 25 maj 2018

Nästa krasch har redan planerats

Jag hittade detta inlägg på en tysk blogg som heter "Curent Concerns":

https://www.zeit-fragen.ch/en/ausgaben/2018/nr-7-27-maerz-2018/der-naechste-crash-ist-geplant.html

Oroa er inte det finns en engelsk text också. Jag har använt Google översätt och bristfälligt rättat den översättningen. Jag tyckte inlägget var så viktigt att jag skiter i hur rätt översatt allt blev:) Jag har givetvis läst John Perkins bok "Confessions of an Economic Hitman" också, så jag delvis insatt i det aktuella ämnet. Ni förstår ändå sammanhangen och kan troligen bättre engelska än jag, så..

Inlägget är skrivet av Professor Eberhard Hamer.

Över till inlägget:

Nästa krasch har planerats

Vem vill ha vinsten ... och vem borde betala räkningen?

Av professor Dr Eberhard Hamer

Slutligen har tiden kommit: HSH Nordbank - den skandalösa regionala statsbanken Hamburg och Schleswig-Holstein - säljs. Allt om denna försäljning är en skandal: Köparen är den beryktade Cerberus, globalt operativ vapenstillverkare och entreprenör för legosoldater som krigar med amerikanska pengar, till exempel i Ukraina, Mellan Östern och Afrika, eftersom dessa krig är olagliga och så brutala att amerikanarna inte vågar använda sina egna trupper på grund av de rättsliga konsekvenserna. Så köparen är moraliskt bland de värsta i världen bland alla så kallade investerare på marknaden.

Offentliga institutioner borde inte göra affärer med denna typ av krigs och brottsorganisation. Köpeskillingen uppgår till 1 miljarder euro - dock måste säljarena (Hamburgs och Schleswig-Holsteins två federala stater) ta över skulder på vardera cirka 7 miljarder euro, dvs. totalt 14 miljarder euro. På så sätt måste de tyska skattebetalaren betala straffet för oförmåga hos offentliga amatörbankerare och anglofinansierade spekulanter. Men det som cirkulerar bland våra medier är långt ifrån ett skryt av ilska; Tvärtom, resultatet av dessa förhandlingar firas av tyska regeringens propaganda. Alla gärningsmän av den här finansiella skandalen har personligen gjort ett paket och den tidigare borgmästaren i Hamburg, Olaf Scholz, som var en av de ansvariga, har till och med framgångsrikt ansökt om en plats i Tysklands finansministerium. 

HSH Nordbank - testfall för oinskränkt spekulation

HSH Nordbank-skandalen är ett modellfall för att världens banker skadas av Anglo-high-finance för att bli oskyddade spekulativa institutioner, för missbruk av valutor och finansindustrin, för den globala kapitalkoncentrationen (dollar imperiet) och för brist på återhållsamhet och det moraliska förfallet hos våra ledande banker och finanspolitiska beslutsfattare:

- Ledare har under århundradena vetat att den mest effektiva formen av "dominans" över ett land inte är militärt och politiskt, utan ekonomiskt, genom pengar: "Den som har pengarna kontrollerar världen."

Anglofinansiering har förvärvat denna makt över pengar genom skapandet av formellt offentliga, men i verkligheten privata centralbanker som FED (Federal Reserve Bank), BOE (Bank of England), BOJ (Bank of Japan), eller formella centralbanker som ECB (Europeiska centralbanken) fyllda med sitt eget folk så att de ledande centralbankerna i västvärlden är i händerna på ett finansiellt syndikat och därigenom bildar en fristående, sluten kraftgrupp - dollar imperiet.

"Eftersom pengar är inblandade i varje affärstransaktion, och som hela civilisationer bokstavligen stiger eller faller med kvaliteten på sina pengar talar vi om en enorm kraft som fungerar i hemlighet. Det är kraften att skapa illusioner som ursprungligen verkar ganska verkliga. Det är här kärnan i FED-makt ligger ".


HSH Nordbank - testfall för oinskränkt spekulation

HSH Nordbank-skandalen är ett modellfall för att världens banker korrumperats av Anglo-high-finance för att bli oskyddade spekulativa institutioner, för missbruk av valutor och finansindustrin, för den globala kapitalkoncentrationen (dollar imperiet) och för brist på återhållsamhet och det moraliska förfallet hos våra ledande banker och finanspolitiska beslutsfattare:

- Ledare har under århundradena vetat att den mest effektiva formen av "dominans" över ett land inte är militärt och politiskt, utan ekonomiskt, genom pengar: "Den som har pengarna kontrollerar världen."

Anglofinansiering har förvärvat denna makt över pengar genom skapandet av formellt offentliga, men i verkligheten privata centralbanker som FED (Federal Reserve Bank), BOE (Bank of England), BOJ (Bank of Japan), eller formella centralbanker som ECB (Europeiska centralbanken) fyllda med sitt eget folk så att de ledande centralbankerna i västvärlden är i händerna på ett finansiellt syndikat och därigenom bildar en fristående, sluten kraftgrupp - dollar imperiet.

"Eftersom pengar är inblandade i varje affärstransaktion, och att hela civilisationer bokstavligen stiger eller faller med kvaliteten på sina pengar talar vi om en enorm kraft som fungerar i hemlighet. Det är kraften att skapa illusioner som ursprungligen verkar ganska verkliga. Det är här kärnan i FED-makt ligger ".

Trenden mot centralisering av pengar och banker gagnar inte bara de största bankerna med sin makt över pengarna och därmed ekonomin, det gagnar även staten, som kan använda det monetära systemet (skuld) som en alternativ inkomstform. "Koalitionen av statliga och stora banker är den avgörande ryggraden för centraliseringen av pengar och kredit." 

- "Demokrati" har blivit socialpolitik med ständigt ökande sociala förmåner för allt större politiska block, finansierade av lån från internationella banker. För finansieringskapital är kredit ett instrument för dominans, speciellt då att det har sina egna centralbanker att tillhandahålla obegränsade pengar till sådana amerikanska högfinansieringar. Pengar skapas eller multipliceras elektroniskt.

Dominerar världen med hjälp av pengar

"Den här skuldsättningen är den kraft genom vilken amerikansk finansindustri dominerar hela världen genom lån och hotar dem som har accepterat mutorna." 

- John Perkins beskriver hur, man med förfalskade bedömningar, pressar överdrivna lån till länder, hur mutor eller hot används för att göra regeingarna känsliga. De politiker som fortsätter att vara motvilliga drabbas av dödsolyckor, som presidenterna Torrijos (Panama), Roldos (Ecuador), Allende (Chile) och andra.

"Den här nya världsordningen av erövringar består bara av det faktum att den inte längre använder militära styrkor för att undertrycka folk, utan först trycker överdrivna lån på dem för att sedan få ekonomisk och ekonomisk kontroll över ett folk genom dessa skulder och krediter (skuld och ränta). Resultatet är detsamma: på båda hållen är folk gjorda permanenta bifall och beroende vassaler. "

"Den amerikanska högfinansieringsdominansen i världen genom otrygga tryckta pengar, lån och räntor är den nya formen av imperialism som bygger på skuld snarare än på bajonetter och har utsatts i mer än 100 länder världen över." 

"För att undvika de subjugerade staterna är skammen för att bli kallad undergiven, Washington utpekar officiellt sina vassaler som" allierade ", vilket tyder på ett oberoende som dessa länder inte äger."


Ständigt nytryckta illusionspengar

Som ett resultat är alla deltagare sammankopplade och beroende av varandra: det finansiella syndikatet måste ständigt skapa nya lån med ständigt nytryckta illusionspengar, medan staterna ständigt måste låna nya pengar (så att den högsta globala skulden hela tiden har blivit nådd). Även bankerna är inte bara mäklare i centralbankens pengar till staterna, men de spekulerar också med papperspengar - med allt mindre begränsning och på grund av den exploderande penningmängden. Ändå har ingen av spelarna råd att låta någon av de andra fallera, eftersom ett enda hål skulle få hela den ekonomiska bubblan att brista. Detta är också anledningen till att en av de "investerare", som tillhör den amerikanska högfinansieringen, tar tillbaka HSH Nordbank, men inte dess skulder, som delas upp och socialiseras, för att bevara skuldbindningen.

Mönster för den oundvikliga kraschen

- HSH Nordbank-affären kommer sannolikt att vara modellen för den oundvikliga kraschen i den finansiella bubblan: skrupelfria banker och finanspolitiska beslutsfattare som "påverkas", kontrolleras eller till och med omges av hög finans, har länge, i strid med alla bank- , finansiella och statliga lagar, uppbyggda högar av skulder och lån (derivat volym 600 biljoner dollar, skulder 200 biljoner dollar, världens BNP i jämförelse är bara 80 biljoner dollar). När denna bubbla brister, ...


• Den nödvändiga devalveringen (valutareformen) skulle beröva alla privata fordringsägare i världen sina tillgångar, men skulle frigöra centralbanker (särskilt FED) från sina skulder,

• Den illusoriska välstånd, som baseras på pseudo-pengar, skulle få de skuldsatta länderna att kollapsa (Obama: "Man måste förstå att denna rikedom bara var en illusion från början.") Befolkningen i gäldenärstaterna blir ruinerade av den höga -skuldsättningen skulle vara fattig, de privata bankerna som missbrukade för att explosionen av penningmängden blir krossade och många skuldsatta länder går i konkurs. 

Bankeliten kommer att bli framgångsrika vinnare i denna krasch, för i det här fallet kan de inte bara avskriva sin monetära skuld (valutareform), de har också i god tid på förhand säkerställt att exempelvis i Europa kommer det inte att vara en nationell konkurs, men en hel EU-konkurs (genom skuld, gemensamt ansvar och ekonomisk union och stabilitetsmekanismen ESM) och att kraschen, som 1929, kommer att tjäna till att ytterligare koncentrera tillgångar med det amerikanska finanssyndikatet. De senare kommer, som i 1929, att öka sitt verkliga välstånd och bli vinnare av den nya stora ekonomiska kraschen i världen. 

Vinnare och förlorare
Liksom hos HSH Nordbank fortsätter bankerna som är betrodda av det finansiella syndikatet att motstå bankernas fall som orsakats av dem själva. På samma sätt kommer finanspolitiska beslutsfattare som styrs av det finansiella syndikatet (Juncker, Draghi och deras trupper) att lämna slagfältet med pensioner säkrade av skattebetalarna.

Alla korrupta, brottsliga och skrupelfria spelare i det finansiella kasinot 
(högklassikerklubbar, centralbanker, banker, skuldtillstånd) kommer att uppstå 
från spelet som de klara vinnarna. Förlorarna, å andra sidan, är skattebetalarna 
av denna och nästa generation, ägare till medelstora företag, anställda, sparare
och pensionärer. Och än en gång: outrageous vinster privatiserades, men alla 
skuldkonsekvenser var socialiserade i "delat ansvar" (Merkel).

Prof Dr Eberhard Hamer är grundare av Middle Class Institute Hanover samt 
författare och utgivare av många böcker, bland annat "Was tun, wenn der Crash 
kommt? Vad ska vi göra när kraschen kommer? Hur skyddar jag mina tillgångar 
eller företag? "), 10: eupplagan 2008, och" Visionen 2050. Wohin steuern wir? 
Trends und Prognosen für Deutschland und Europa ", 2016 (" Visioner 2050. 
Var är vi på väg? Trender och prognoser för Tyskland och Europa ").

söndag 20 maj 2018

Therese Uddenfeldt

Den klarsynta och orädda Therese Uddenfeldt blev med anledning av sin bok "Gratisluchen" intervjuad i Svt,s idévärlden för ett tag sedan. Hon framför tydligen alltför mycket kritik mot vårt samhälles vision om en, för evigt ökande ekonomisk tillväxt, i sin bok. Man får inte kritisera denna av psykopater ställda vision och givetvis blev Therese nedgjord av de mutade teknikoptimistmiffona Tomas Kåberger och Johan Kuylenstierna i intervjun. Jag har inte läst hennes bok ännu, men planer finns så fort tiden så medger.

Jag blev emellertid tipsad om en artikel av Therese i Aftonbladet och får väl nöja mig med den så länge. Therese skriver här om vårt samhälles totala oljeberoende och sågar de så kallade förnyelsebara bränslena och den ekonomiska tillväxten jäms med fotknölarna. Eftersom jag håller med hennes till 100 procent så har ni artikeln här:  

http://klimat.story.aftonbladet.se/chapter/var-civilisation-ar-redan-dod/torsdag 17 maj 2018

Positiva Pengar


Lars Alaeus håller här ett bra föredrag från 2016 om ett penningsystem med skuldfritt skapade pengar:


Tja, vad sägs? Det Lars säger är sanningar om det orimliga system vi lever i. Men det som möjliggör  att vi överhuvudtaget har en ekonomi är de fossila bränslena och i första hand då oljan, vilket han inte nämner. Oljan innehåller en energimängd på 10000 kWh per kubikmeter, alltså 1000 liter. 1 liter olja ger då 10 kWh. Priset för en liter olja utan skatter är i skrivande 4,04 Sek. Detta ger ett kWh pris på 0,404 Sek.

En hårt arbetande människa förbrukar cirka 7500 kcal eller 360 Watt per dygn, enligt de tabeller jag läst. Vilket i sin tur då innebär att en liter olja skulle räcka till för att hålla igång en person i 28 dygn för 4,04 Sek och så tycker vi ändå att oljan är dyr! Inga vindkraftverk eller solpaneler kommer ens i närheten av att leverera energi till detta pris! De så kallade förnyelsebara bränslena är således bara komplement till till de fossila. Tänkte bara repetera lite så ni därute nyktrar till i dessa tid av valfläsk.

Enligt mig hjälper det inte med några nya penningsystem. Det är för sent. Vi har passerat många "peakar" och den viktigaste var "peakoil" 2005. Det är sant att hjärtat i staten är pengarna. Men det som gör pengarna möjliga är energin och dess billigare vårt samhälle kan få tag i energin dess mer valfläsk kan politikerna utlova. Men när nu oljan och dess framfantiserade ersättning blir allt dyrare kan allt mindre valfläsk lär uppfyllas, trots politiska önskedrömmar.onsdag 16 maj 2018

John Michael Greer

 John Michael Greer håller här ett tal som är mycket lyssnansvärt. Inledning av Richard Heinberg:

fredag 11 maj 2018

Oroligt i Mellanöstern

Att USA,s dolda elit och därmed den engelsktalande delen av världen vill ha fortsatt världsherravälde trots att petrodollarn skakar i fogarna förvånar väl ingen. Så fortsatt krigande, bombande och mördande står överst på agendan i den amerikanska utrikespolitiken. Iran är återigen nästa mål trots fredsavtalet för ett par år sedan. Sju länder runt Persiska viken skulle på fem år omvandlas till kaos enligt Wesley Clark:

https://www.youtube.com/watch?v=-MqVY1-ncBI

Att planerna blivit störda efter Rysslands försvarande av Syrien är ingen överdrift. Det är ingen glad Putin som här förklarar den ryska synen på situationen:

https://www.youtube.com/watch?v=jy5F5nDuXYY&t=303s

Samtidigt som Wall Street kräver vinster går USA,s skifferoljeutvinning med större och större förluster och trots Obamas löften om att USA återigen skulle bli en stor oljeexportör nettoimporterar landet fortfarande fyra miljoner fat om dagen. Inte mycket enligt plan där inte. Så att Trump,s hot mot Iran driver upp priset på olja är inget som missgynnar vare sig den inhemska skifferoljeindustrin, Ryssland, Saudiarabien eller någon annan oljeexportör. Däremot missgynnas vi i den oljedrivna västvärlden och givetvis Kina. Med detta gör jag ingen större analys. Jag bara konstaterar att det är flera sidor på en boll och allt inte behöver vara som det verkar.

söndag 6 maj 2018

Skuldavskrivningar, men när?


Michael Hudson lär väl inte vara okänd för denna bloggs läsare. Han förklarar här hur flera gångna samhälles nytillsatta kejsare skrev av alla statliga skulder i samband med sin installation, för att göra sig så populära att de kunde behålla sin makt. Det slavbaserade romarriket var det första samhället, vi vet om, som skapade en oligarki av skuldägare som hellre kollapsade samhället än skrev av några skulder. Michael väljer att kalla de rikaste för oligarker, som just betyder, fåmansvälde som styr genom att ha tillgång till kapital. Att romarriket kollapsade och att ett oligarktiskt samhälle leder till kollaps är således inget nytt. Dessa psykopater använder sin rikedom till att styra samhället genom lögner, mutade politiker, en mutad eller en ägd media, osv. Det skulle inte vara svårt för ärliga politiker att stoppa detta.

Som en kommentar av mig skulle ärliga politiker enkelt kunna skapa en annan ekonomi genom att förbjuda bankerna kalla sina krediter för pengar och konfiskera deras ägares rikedomar. Använda sin statligt ägda media till presentera sanningar istället för CIA,s propaganda. Nu över till åtta minuter Michael Hudon:

https://www.youtube.com/watch?v=LiKWBl7jO78

Att sedan Michael Hudson aldrig pratar om de resurser vår ekonomi baserar sig på är lite konstigt. Men hans kollega vid universitetet av Missouri, prof. Stephanie Kelton, som också är en stor förespråkare av MMT (Modern Money Theori) gör faktiskt så. Inte heller våra valda företrädare verkar inse vart vi är på väg? Men de hoppas väl på att det ska infinna sig någon ny teknik som ska komma till vår räddning. En ny och outtömlig energikälla vore väl drömmen. Men tyvärr finns det en, av politiker totalt okänd, naturlag som heter termodynamik.
onsdag 2 maj 2018

Mayer Hillman

Vi går mot vår undergång, säger prof. emeritus Mayer Hillman . Men det behöver man ju inte vara professor för att begripa:

https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/26/were-doomed-mayer-hillman-on-the-climate-reality-no-one-else-will-dare-mention

Eller på Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=rJ6Sw1covHQ

söndag 29 april 2018

Roger Waters

Lyssna här på de kloka ord Roger Waters säger:

https://www.youtube.com/watch?v=v7jcvfbLoIA

Vår av den ekonomiska eliten styrda värld

I det slavsamhälle vi lever i idag, blir vi styrda av de skulder den rikaste eliten skapar från intet. Skulderna driver både vårt civilisation till ruin, inte bara dess brant för den kommer att driva den över kanten. Det är nu bara en fråga om tid. Den bas som möjliggör vår existens utarmas i en allt snabbare takt. Artdöden sprider sig på grund av industrisamhällets restprodukter. Korallrev, insekter, fisk, rovdjur, åkermark, för att nu nämna några.

Sättet att styra befolkningen som lever i dagens  industrisamhälle sker genom skuldsättning, men historiskt har detta för det mesta skett genom religionen. Gudarna har visserligen kommit och gått, men samhällenas företrädare och prästernas har genom sina arméers makt har tvingat befolkning till dyrkan av de utvalda gudarna. Detta gäller så väl Mayafolk som kristendom. Kyrkoplikt och folkräkningar har gjort detta möjligt. Nyfödda skattepliktiga registreras som framtidens skattekistor av de beställda och deras lakejer. Intet nytt under solen med andra ord.

Även civilisationer har kommit och gått och vad som gällde för regler i de som fanns för tusentals år sedan vet vi inte mycket om. I vart fall behärskade en del av dem en teknik som vi idag inte ens är i närheten av.  Forskning förbjuden har införts i de flesta länder. Vi är ju skapelsens krona får vi veta. Fynd som visar vad som verkar ha funnits en gång här på planeten döljs i museernas allra mörkaste källarrum med maktens goda minne. Det gäller att inte störa det rådande paradigmet.

Men allt kan inte döljas, såsom de enorma megaliter som finns över hela planeten. I Sibirien har nu hittats stenblock på mer än 3000 ton. Vem eller vilka är de som har kunnat tillverkat dessa enorma stenblock och med lätthet kunnat förflytta dem till platser där vi idag står maktlösa? Vi kan kanske lyfta sådana kolosser, men att flytta dem hundratals kilometer, ibland upp i berg tusentals meter över havet, är något helt annat. Ja döm själva, men forskning är förbjuden:

https://www.youtube.com/watch?v=kngM_Pz20bw

https://www.youtube.com/results?search_query=peru+megalithic+stones

https://www.youtube.com/results?search_query=bulgaria+megaliths

https://www.youtube.com/watch?v=r2lJt6hVUzk

https://www.youtube.com/watch?v=1E9218vCn70

https://www.youtube.com/watch?v=R9404gIeipI

Eller de granitkistor i Egypten, tillverkade med vad som påstås vara kopparhammare:

https://www.youtube.com/watch?v=_9zoSmIkJxw

Vad hade dessa varelser för gudar? Eller är det de som är våra gudar? Många spår går till "Landet mellan floderna", Mesopotamien och Peru.


Jag måste lägga till denna film:
https://www.youtube.com/watch?v=EWW1uLX3ClY
onsdag 25 april 2018

Saudiarabien på väg utför


Det var en mycket bra artikel på bloggen "damnthematrix" häromdan som jag vill göra de som är intresserade av olja uppmärksamma på:

https://damnthematrix.wordpress.com/2018/04/23/the-collapse-of-saudi-arabia-is-inevitable/

Det handlar om exportlandmodellen som Jeffery Brown var mästare till. Står om att läsa om för de som inte vet:

https://en.wikipedia.org/wiki/Export_Land_Model

Fast vad ska vi med olja, gas och kol till? Vi har ju Annie Lööf.

måndag 23 april 2018

Framtidens rikedomar

Framtiden, ja hur blir den? Jag brukar skriva lite om vår närtid och de närmaste idiotierna våra beslutsfattare hittat på. Så när trycket stigit tillräckligt i huvudet så, man blir förbannad och ibland känns det lite bättre att skriva några rader och hoppas på att någon vill läsa. Det är inte alltid så välskrivet men det får väl vara tanken som räknas.

Det är svårt att nå vanligt folk, de flesta vill inte höra talas om förändringar hur realistiska de än må vara. Det har alltid funkat förut så varför skulle bli en brist nu? De nöjer sig med det de har om de får resa lite ibland, ett nytt kök eller en bil på avbetalning. De tror att de är rika så länge det finns någon annan som vill sätta sig i minst lika stor skuld som de själva, för ha någonstans att bo. Att det skulle komma någon resursbrist är inget folk vill veta.

De vill inte heller höra att de blivit lurade av staten genom inflationen, utan tror att surt sparade slantar i en pensionsfond utgör en garanti inför framtiden. En del inser för all del att evig tillväxt är omöjlig, men om vi bara inför ett nytt penningsystem där staten tar ifrån bankerna rätten att kalla sina skulder för pengar, då kommer allt att funka. Jag har väldigt svårt att tro att detta skulle göra skillnad på de som kallar sig politiker. Det enda jag vet som historiskt funkat som hållhake på politikerna är en valuta kopplad till någon råvara, vanligen då guld. De lakejer som representerar staten drömmer förstås om att digitalisera våra pengar, så att kontrollsamhället kan fullständigas. Minsta inköp, resa, eller andra aktiviteter på våra riksbankskonton kommer då att registreras och 1984 är komplett.

Men vad tror jag om framtiden då? Jo, jag tror att staten kommer att kollapsa när den billiga energi, vi har idag, blir för dyr för den så kallade medelklassen och de sämst ställda i vårt samhälle. När deras löner uteblir eller det mesta går till baslivsmedel, hyra, skulder så har dessa grupper inte pengar nog över för att konsumera de varor och tjänster som håller vår så kallade sysselsättning igång. När det inte längre funkar med statliga subventioner och pengartryckande till dessa klasser är slutet nära.

Trump sa här om dagen att OPEC har för höga priser på sina produkter, trots att oljepriserna mig veterligen inte ens täcker utvinningskostnaderna i många oljeproduktionsländer. Skifferoljan i USA ska vi inte ens nämna. Det finns inte ett enda amerikanskt skifferoljebolag som redovisat ett enda kvartal med vinst de senaste tio åren. Trots horisontalborrning och annan så kallade revolutionerande teknik.  De lever på att den ström av lättlurade nya så kallade investerare som vill investera sina sparslantar i något pensionsbolag.

Den dag den billiga fossila energin blir för dyr, för det stora flertalet, är det slut på det vi kallar pengar. Om pengarna sedan består av papperslappar fungerar de lite längre än om de är digitala. I framtidens samhälle blir verkliga värden som till exempel pålitliga vänner, bruksföremål i alla former eller råvaror så som exempelvis läder, olja, skor, vapen, fiskenät eller kunskapen om hur sådana värden tillverkas blir återigen till bytesvärden. Så var vårt samhälle för inte så länge sedan.  På de fåtaliga marknader som arrangerades vid några tillfällen per år användes inga pengar, för det fanns inga, inte i vårt land i alla fall.

Guld, silver, koppar och järn blev till pengar sedan kungamakten och därmed staten införts. Kungen berikade sig genom att skatt kunde tas ut på alla och envar efter att kyrkoplikten och därmed folkräkningen införts. Papperssedlar blev till skulder på guld när inte guldet självt räckte till. Men guld fortsatte att vara en skulddödare mellan stater tills långt in på 1990-talet, eftersom stater oftast inte litar så särskilt mycket på varandra. De litar däremot på guld! Guld är åter igen på väg att bli en skulddödare mellan stater. Det finns en anledning till att Kina, Ryssland, Iran, Ungern, Tyskland med flera stater köper guld eller begär att få sitt guld utlämnat från FED.

Pengar är ett klister som både håller ihop stater och ett anspråk på verkliga värden. Men energi som gör att pengar får ett värde måste vara så billig energi att alla samhällets klasser direkt eller indirekt kan konsumera den. Detta är problemet vi står inför, inte hur våra pengar skapas. Den billiga energi vi haft tillgång till sedan det så kallade industrisamhället infördes är på väg att bli för dyr för det samhälle vi byggt upp. Framtidens rikedomar har jag redan räknat upp i texten ovanför.


måndag 16 april 2018

Vårbudget 2018

Idag presenterade sossarna vårbudgeten, tillika den sista före höstens val. Magdalena Andersson skröt givetvis om att hon höll ordning på pengarna, 43 miljarder plus minsann, fick vi höra. Framtiden var mycket ljus med ökande sysselsättning och tillväxt i sikte. Så har alla sittande regeringar lagt fram texten när det är valår, så intet nytt under den solen.

Men finanserna är de så lysande om staten har gått med 43 miljarder i överskott? I så fall har ju regeringen misskött sig och inte använt sina inkomster, eller också har staten tagit ut för mycket i skatt och tyngt befolkningen med pålagor som inte behövts. Staten kan ju skapa de pengar den behöver så en stat behöver inte gå med plus!

Jag tröttnade på att lyssna efter dessa meningar från den Svenska ankdammen. Som tur väl var slapp man höra Ibrahim Baylan göra utläggningar om sin egen  ickefråga vad gäller framtidens energiförsörjning. Tänk att människan gör sig själv arbetslös helt frivilligt. Men stödjer USA,s mördande i Mellanöstern i jakten på planetens kvarvarande olja, det gör även den Svenska sosseregeringen!fredag 13 april 2018

Slut på tillväxt?

2008 nådde vi tillväxtens gräns, allt efter detta datum är pengatryckande = ökad skuldsättning.

Tim Garrett, vars klimatforskning nu tydligen har uppmärksammats av ASPO-Sverige, ger här en bild över hur mycket det krävs för att upprätthålla tillväxten:

http://www.asposverige.se/2018/04/en-podcast-med-klimatforskare-garrett-om-energi-och-ekonomi/

söndag 1 april 2018

Valår igen-Nu har det snart gått 4 år och det är val igen. Vad ska vi ha för valfråga denna gången?

-Vi kan ju alltid diskutera skolan.

-Ja, den är inte dum.

-Det har ju funkat de senaste 11 åren, så...?

-Kan ni inte diskutera resurser, olja eller varför inte banksystemet?

-Öh? Öh? Öh? Öh? Öh? Öh? Öh? Öh?
tisdag 27 mars 2018

Vart är vi på väg

Jag läste The Sakers inlägg Vad hände med den västvärld jag föddes i?

http://thesaker.is/what-happened-to-the-west-i-was-born-in/

Den USA-ledda västvärlden är på väg att kollapsa. Västvärldens finansoligarker leder oss på väg till krig mot ett till tänderna beväpnat Ryssland. Finanseliten behöver en fiende för att behålla sin makt. Allmänheten måste förvillas, vi får inte se genom draperiet vad den verkliga makten håller på med. I lallateve visas det antingen sport eller det ena idiotiska programmet efter det andra

Så det är inte konstigt att ingen protesterar. Det är så få som sätter sig in, som orkar bry sig. Mutmedia skriver fakenews om Ryssland och den statliga så alliansfria televisionen sänder inte ett enda program om hur den verkliga situationen mellan världens kärnvapenstormakter ser ut. Nu har Trump skaffat sig rena rama krigskabinettet med krigsförbrytare såsom Bolton som säkerhetsrådgivare. Fattas bara att Trump tar in McGain i regeringen eller varför inte Hillary själv!måndag 26 mars 2018

Förgiftade åkrar

Det är sedan flera år dessvärre tillåtet att sprida reningsverkens rester, så kallat rötslam, på våra åkrar. Tungmetaller såsom kadmium, bly, kvicksilver, wolfram, är tyvärr inte fullständigt frånskiljt. Rester av mediciner, färg, avfettningsmedel, tvättmedel, diskmedel och en miljon produkter till från både hushåll och  industrier hamnar på de åkrar som ska leverera vår mat. Detta sker i och för sig sedan förut i och med vattenklosetternas intåg vars kloak, i mer eller mindre renad form, spolas ut i sjöar och hav:

http://www.renakerrenmat.se/debatt/ds-0917-jl.html

Vi har vare sig teknik eller den ekonomi som orkar betala kostnaden för det avfall vi producerar och naturen klarar inte av att bryta ned flertalet av de giftiga ämnen som industrisamhällets tillverkningsprocesser kräver. Ekonomin förutsätter att priset på råvaror är densamma som utvinningskostnaden och att avfallets kostnad är densamma som transportkostnaden till närmaste soptipp. Kraven på industrisamhällets säljbara produkter är nästan lägre ställda än på dess avfall, det är i stället en ekonomisk fördel om skräpet går sönder så snabbt som möjligt.

All tillverkning i dagens samhälle sker med drömmen om att tjäna pengar framför ögonen och gemensamt för allt företagande är att företaget måste gå med vinst. Företaget måste visa så kallade gröna siffror, alltså ett ekonomiskt överskott. All industriell tillverkning kräver pengar, råvaror, energi och ger förhoppningsvis då säljbara varor, mer pengar och restprodukter tillbaka. Tillhandahållandet av planetens sedan urminnes tider lagrade råvaror sker enbart till utvinningskostnaden och kostnaden för att ta hand om industrins restprodukter finns bara med i företagens kalkyler som transportkostnader till närmaste soptipp där kommunerna och i slutänden skattebetalarna får ta hand om produkter och restprodukter. Att återvinna är dyrt, det är billigare att dumpa skiten i ett stort hav eller i ett land i Afrika med lättmutade politiker.

Teknikoptimister inser inte att vi vare sig har råd, kunskap eller teknik att ta hand om det vi producerar. De drömmer sig bort bland självkörande bilar och all annan idioti. Tycker att det är spännande och ser dylikt som en utveckling av vårt samhälle. Men även självkörande bilar hamnar på soptippen utan att någon har råd att återföra mer än en bråkdel de rester som blir kvar när de ska dumpas.

Ekonomer  och politiker verkar tro att vi alla kan leva på att sätta oss i större och större skulder till varandra. Deras medfödda skygglappar hindrar dem att inse att pengar är skulder som ska betalas tillbaka med ränta, som gör att skulderna växer så mer skulder måste skapas som kräver ränta som gör att mer skulder måste skapas som kräver ränta som gör att mer skulder måste skapas som kräver ränta som gör att mer skulder måste skapas som kräver ränta som gör att mer skulder måste skapas.......

söndag 25 mars 2018

Elbilarnas välsignelse

Jag satt och läst lite på Lars Berns blogg: https://anthropocene.live/ och hamnade givetvis bland elbilarna ganska snabbt. Lars skriver med rätta att elmotorer är energieffektiva, att Sverige har gott el och att bensin och diesel förgiftar vår miljö. Visst, i lilla Sverige är elbilar en välsignelse, men världen som helhet har inte gott om vattenkraft. Den globala energikonsumtionen ser ut så här, för att nu nämna någon enskild sida:

http://www.climatedepot.com/2017/06/21/reality-check-85-of-global-energy-consumption-based-on-fossil-fuels/

I nästan alla länder framställs elen med hjälp av dieselgeneratorer eller ånggeneratorer drivna av olja och kol, vad hjälper det då att vi i lilla Sverige har gott om vattenkraft? Världens lastbils- och biltillverkare lär inte kunna sälja alla sina bilar här. Den globala ekonomin kräver transporter, vilket i sin tur kräver fordon. Om dessa fordon drivs av el här så lär inte det minska den globala oljekonsumtionen, den kommer bara att ske någon annan stans, därtill är oljan alldeles för billig.

Räkneexempel:

I Sverige kostar en kWh cirka 1,20,- producerad med hjälp av vattenkraft och köpt av en vanlig villakonsument med ett bra elavtal, vilket då ger 10 kWh = 12,- vilket är lika mycket som energiinnehållet i en liter eldningsolja kostande cirka 3,50,- / liter utan moms i Sverige.

Att olja är billigt framgår med all önskvärd tydlighet och att den olja svenska elbilar sparar in kommer att förbrännas någon annanstans här på planeten är inte svårt att inse, även om min uträkning inte är perfekt.

Nä, Lars Bern har likt alla teknikoptimister rätt i mycket men inte om elbilar i den globala ekonomin. Det största misstaget är att inte inse vad industrisamhällets avfall orsakar. Hur vi gödslar åkrarnas grödor med fullständigt oljeberoende konstgödsling och spolar ut dess restprodukter i sjöar och hav. Mediciner, industriavfall, färg, giftiga metaller såsom kadmium, bly, kvicksilver, svavel och tusentals andra åker samma väg.

Att dessa gifter sprider död och förintelse i den miljö som är basen för vår egen existens förtigs av de olika egenintressen som styr vår värld. De stora bovarna är i första hand alla politiker, ekonomer och teknikoptimister, men även vi alla vi andra har som egenintresse att vilja fortsätta leva våra bekväma liv. Det är ännu så länge ganska lätt att blunda för det som pågår, men det är inte för så länge sedan man kunde stå i Färjestadens hamn och fiska lax, i dag får man vara glad om ens den minsta abborre skulle nappa.

Men som sagt Lars Bern har rätt i mycket och i vart fall vänder han på många stenar så jag lägger upp honom i marginalen om det nu skulle göra något till eller från:)

fredag 23 mars 2018

Swebbtv

Jag fick av en läsare tipset om att lyssna på intervjuer med professor Lars Bern. Jag har alltid trott han var en del av etablissemanget, mutad av Wallenberg mm, men tänk vad fel man kan ha. Han pratar ju som jag och då kan han ju inte ha fel:) Hur som ta er tid att lyssna och stöd med pengar om ni har råd:

Man kan börja här:

https://www.youtube.com/watch?v=kN-k-9UeUgE&t=4s

eller gå in på deras sida:

http://www.swebbtv.se/

Att sedan Lars Bern verkar vara en sann teknikoptimist och likt sådana blundar för industrisamhällets konsekvenser får vi väl undersöka lite närmare.

lördag 17 mars 2018

Sara Skyttedal en sann religion-mupp

KD,s religionmupp Sara Skyttedal var som sagt i propagandamaskinens så kallade nyheter häromdan. Vi ska flyga mera så att flygindustrin har råd att utveckla nya bränslen, motorer och ny grön teknik till flyget, påstod hon och satte näsan i vädret:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/skyttedal-flyg-mer

Vad det var för bränslen hon avsåg framgår inte, men det har ju pratats om biobränslen en del så? Skulle inte skada att Skyttedahl läste på lite innan hon pratar, kanske här:

https://www.scb.se/Statistik/_.../MI0803_2010A01B_BR_04_MI03BR1301.pdf

(Sidan är nu borttagen??)

Men här är en annan minst lika informativ:

http://www.asposverige.se/2010/02/nettoenergi-och-eroei/

Som framgår kan man läsa att Europas åkermark inte på långa vägar räcker till för att mätta flygets behov om vi så odlade majs på varenda fläck. På vems mark vår matproduktion skulle bedrivas i så fall ska komma vet väl ingen. Men det gäller väl som vanligt i den rådande politiska planeringen, kommer tid kommer råd.

Men att en mupp som Sara skulle behöva läsa är väl att begära för mycket. Hon har ju tron att falla tillbaka på. Men vi andra kan ju lyssna till en av de ledande klimatforskarna på denna planeten, Tim Garrett:

https://www.youtube.com/watch?v=d1ag0XrQHS4&list=PLjFpcLIm_dhofQ7wlyRiQHWVi2FKtp6UF

Sen var det ju det här med investeringar så kallad förnyelsebar energi. Läste ett intressant inlägg av Damn the Matrix här:

https://damnthematrix.wordpress.com/2018/03/15/i-told-you-so/

Han frågar sig likt mig, när ska de stora investeringarna påbörjas i denna nya energiproduktion? Ett kärnkraftverk om dagen de närmaste 50 åren är vad som behövs och då är inte tillväxten inräknad.

onsdag 14 mars 2018

Allt är Rysslands fel!

Jag har med spänning väntat på vad etablissemanget skulle hitta på för ursäkt för att inte medverka i fotbolls-VM. Att det skulle bli en påstådd attack med giftgas blev då bara den allt för väl passande slumpen. Vem som ligger bakom attacken får vi väl aldrig veta, men att den som blev attackerad var en så kallad skum figur med många fiender behöver man inte söka särskilt länge på Google för att inse.

I övrigt kan man se att Brics-länderna väl håller stånd mot den USA-ledda maffian i Syrien, men hur det ska gå när Ukraina nu sökt medlemskap i Nato står ännu så länge skrivet i stjärnorna. Mörka krigsmoln drar ihop sig vid horisonten vilket historiskt varit vanligt när stora omvälvningar är på gång. Ett nytt penningsystem måste ju införas av de psykopater som mästrat västvärldens befolkning genom sitt skuldsystem de senaste två-trehundra åren. Nu är planen att dölja alla egna lögner och mata oss röstberättigade miffon med så mycket nya lögner att vi villigt ska gå i döden för dem.

KD-muppen Skytterdahl stod och pratade flyg i TV4-nyheterna hörde jag talas om. Att det skulle behöva flygas mer så att nya motorer kan utvecklas sa hon visst bland annat. Vad som ska driva dessa framgick inte, men el-flyg var visst på gång. Att hon inte är någon professor i fysik behöver jag väl inte skriva? Men med tro, hopp och kärlek kan man tydligen komma långt, fast en stor glappig trut hjälper nog till en hel del den också.

Intet  mycket nytt under vår sol med andra ord.söndag 4 mars 2018

Therese Uddenfeldt i Idevärlden

Detta program sänds på bästa sändningstid, klockan åtta söndagskvällar, och har alltid varit ett i mina ögon mycket suspekt program. Att så är fallet bevisades återigen i kvällens program. Therese Uddenfeldt hävdade sin tes om oljan såsom den viktigaste energikälla vi har, att den resursen är begränsad och att vårt samhälle tömmer den och alla andra resurser i en allt ökande hastighet. Man behöver inte längre anstränga sig för att se facit av industrisamhällets framfart. Hon hade likt mig ganska mörk syn på mänsklighetens framtid.

Hon bemöttes då av två malkvarnar, Tomas Kåberger och Johan Kuylenstierna som framhöll att det snart kommer förnyelsebara energikällor i form av vind-, sol-, och biogas som alla nu har blivit så billiga att ta fram. Behöver jag nämna att både Kåberger och Kuylenstierna sitter i styrelsen för energimyndigheten. Kåberger ingår tydligen också Vattenfalls styrelse. Man kan lugnt säga att båda två tillhör etablissemanget. Båda är i bästa fall teknikoptimister och dessutom tydligen helt ovetande om hur vårt penningsystem är konstruerat?

Therese nämnde ju inte heller den stora elefanten i rummet, vårt skuldbaserade penningsystem och frågan är om detta var på grund av okunskap eller att frågan var förbjuden att diskutera? Jag har på andra vägar försökt få vetskap i detta, men inte fått något trovärdigt svar. Tyvärr har jag inte heller läst hennes bok och vet således inte mer än vad som sades i programmet.

Om jag ska säga min syn på saken så får jag väl återkomma till den i sammanhanget helt lysande boken, När Vinden Vänder, av Bengt Bodin. Per-kapita-arean odlingsbar mark vi har förfogande för vår livsstund här på planeten är i Europa i nuläget 70 gånger 100 meter och krympande i takt med befolkningsökningen. Denna yta ska räcka till allt har för oss. Mat, värme, resor, kläder osv. plus att den ska delas med alla de andra varelser som finns här på planeten. All konsumtion utöver detta är stöld av andras perkapitaarea eller konsumtion av lagrade resurser, punkt slut!

Man ska även komma ihåg att vi i vår moderna värld inte återför de resurser vi förbrukar av åkermarken.  Vi förlitar oss i stället till energikrävande konstgödsel och spolar ut slamvattnet i sjöar och hav, eftersom detta är för dyrt att till fullo rena. Detta nämndes inte heller i programmet och är troligen en minst lika viktig fråga som de koldioxidutsläpp förbränningen av olja orsakar.

söndag 25 februari 2018

I år är det valår

I år är det valår igen, sägs det. Då kan det ju vara bra att veta vilka ledare det är ni röstar på. Jag gjorde en alldeles egen liten undersökning om hur det står till med våra så kallade ledares utbildningsnivå. Jag kollade bara på Wikipedia, men jag tror inte att något förändras vid en djupare undersökning. Man kan även undra varför våra ledare ska behöva en utbildning när det bara är idioter som röstar?

En riktig ledare är någon som vågar gå före och visa vägen, säga sanningen även om den i många är mycket obekväm. Men få röstberättigade vill höra att vårt nuvarande samhälle vilar på en utopi om tron på en evigt växande resursbas och att det är vår religiöst bekräftade rättighet att använda planeten efter vårt behag. Alltså enligt Wikipedia så har våra nuvarande partiledare och en del andra glappkäftar följande utbildningsnivå:

Statsminister Stefan Lövén: En tvåårig ekonomiutbildning som han inte fullföljt. En avbruten social utbildning och därefter en kurs i hur man svetsar. Den enda utbildning han verkar ha fullföljt verkar vara svetskursen. Att svetsa är inte lätt om man med stolthet vill kalla sig svetsare, men om svetsning hör ihop med en statsministerkompetens kan man väl minst sagt ifrågasätta.

Jan Björklund: En fullföljd tre-årig social gymnaisieutbildning och en bakgrund som militär, major tydligen.

Annie Lööf: Avlagd juristutbildning vid Lunds universitet. Hedersamt fullföljd tydligen.

Jonas Sjöstedt: Tvåårigt gymnasium social linje.

Fridolin: Folkskollärarutbildning avslutad.

Jimmie Åkesson: Har läst kurser på universitet i olika ämnen, Statsvetenskap, förvaltningsrätt, ekonomisk historia, filosofi, nationalekonomi. Sammanlagt 127,5 poäng. Han har påbörjade utbildningar på över 220 poäng, men har hoppat av de flesta i förtid.

Ebba Busch Thor: Har läst någon sorts freds och konfliktutbildning men ej fullföljt.

Ulf Kristersson: Har läst nationalekonomi men ej fullföljt.

Gudrun Schyman: Realexamen och socionomutbildning.

Övriga politiska partiers företrädare som kallar eller kallat sig ledare:

Carl Bildt: Studentexamen, ej fullföljt några högre studier. Han tillhör tydligen dem som inte behöver någon utbildning utöver sina medfödda outtömliga företrädelser. Lång tunga, egoism, maktlystnad, och en stor och övertydligt glappig trut.

Bengt Westerberg: Nationalekonomi och medicin. Ej fullföljt någon av dem.

Anna Kindberg Batra: Treårigt gymnasium i natur och utbildad civilekonom! Kors då! Men hon fick kicken av de egna. Hon var väl för välutbildad:)

Ja detta var väl de viktigaste självutnämnda ledarna vi har. En av dem har läst naturvetenskap, dock bara på gymnasienivå. Dessa människor ska föreställa vara den mest lämpade elit vi har till att styra vårt land. Att det inte är bättre ställt i andra länder avspeglas tydligt i de världshändelser som rapporteras av den ej manipulerade delen av vår media. I stället är det nog så väl bekräftat att vi har de ledare vi förtjänar. De säger det alla giriga idioter vill höra.

Rösta på mig så ska ni få.....

fredag 23 februari 2018

Trädgården jorden

Jag hittade vad som verkar vara en mycket läsvärd blogg som drivs av Gunnar Rundgren:

http://tradgardenjorden.blogspot.se/

För dem som är intresserade av en framtid där människan kan fortsätta att bebo planeten jorden borde läsa bloggar lika den. Det är svårt att hitta jordnära bloggar och de jag personligen känner, som skulle kunna driva sådana bloggar, vill inte. De flesta jag har lagt upp handlar ju om ekonomi eller vårt samhälles kommande brist på resurser. Sådana finns det i och för sig tretton på dussinet, men det är svårt att välja även där. Sen är det sådana som vill ha betalt för att man ska få läsa deras inlägg, så vad göra? Jag kan förstå, men de kan väl likt "The Saker" skriva en böcker i så fall?

Vårt samhälle kommer inom en snar framtid att förändras i grunden när bristen på billig energi slår i genom. Ett lågenergisamhälle kommer att och måste skapas. Valet är helt enkelt undergång eller lära om. Slut på slit-, och släng-samhället, konsumtionssamhället och den eviga tillväxtens idioti. I stället måste gamla yrken läras om, skomakare, skräddare, bönder, smeder, möbeltillverkare, sömmerskor, ja arbetsbrist lär inte förekomma, däremot lär bristen bli stor på lönearbeten. Hur som, ska bli kul att följa Gunnar Rundgrens blogg.

fredag 9 februari 2018

Petro-Yuan 26 Mars

Den 26:e mars 2018 kommer, världens största oljeimportör, Kina att sätta upp oljekontrakt i guldkopplad Yuan. USA,s skifferolje-utvinning har tillfälligt gjort dollaravgudarna till nummer två:

https://sputniknews.com/business/201802091061513889-petroyuan-china-dollar-yuan-oil-futures/

Frågan som uppstår blir då vilken valuta förefaller stabilast för världens oljeutvinnare, dollarn eller  fysiskt guld? Ja, jag skriver oljeutvinnare, eftersom det inte finns några mineraloljeproducenter på vår lilla planet. Vågar världens oljeutvinnare utmana USA som är van vid att petrodollarn är kung? Ja, jag tycker fler och fler länder öppet ifrågasätter USA,s rätt styra världen, utom då lydriket Europa då förstås. Men har vi satsat på rätt häst i detta.

I en värld med en kommande energibrist finns det ingen framtid för något industrisamhälle, lika lite som att stater kommer att kunna hållas ihop och styras av en bank- och politikerelit. Den enda framtid vi har är ett närsamhälle där alla hjälper varandra, om inte annat så i egenintresse. Vi blir så till tvingade. Men att lära om till de kunskaper våra förfäder besatt, kommer att ta tid, men vad har vi för val? Man kan inte leva på drömmar.

fredag 2 februari 2018

Lala-samhällets oskrivna blad.

I lala-samhället fortsätter allt som vanligt på vägen mot sin kollaps. Tron på att allt ska öka och därmed bli bättre är osviklig bland dem som kallar sig våra ledare. Den första tillnyktringen lär väl bli när bostadsbubblan spricker. Kanske kan valet i höst passera? Valet närmar sig emellertid och redan pågår den politiska retoriken. Slagorden är utsedda, spratteldockornas käftar är på rundsmörjning. Det gäller att få till det så att de röstberättigade prolerna sväljer betet. Retoriken måste ju befästas via röstsedlarna, så att valet uppfattas som om det är väljarnas fel om något går åt helvete. Fy fan!

På tal om kollaps så är de amerikanska statsskuldsräntorna i skrivande stund på väg uppåt. Vissa varnar för att den gräns som just passerades skulle kunna utlösa en explosion i derivatmarknaden, men sådant har man ju hört förr. Fast någonstans går ju gränsen för centralbankernas räddningsaktioner och världens största derivathandlare, Deutsche Bank,s aktie föll idag med sex procent, vilket kanske är en indikator? FED,s vapnen kanske finns, men ammunitionen verkar inte bita längre. Några tusen miljarder nytryckta dollar hit eller dit tycks spela kvitta. Känns lite som Tyskland efter första världskriget. Hur som, inser man att det kommer en kollaps, så ser jag det som om att förberedelsetiden förlängts för varje dag som går, kollapsen kommer i alla fall.

Av i socialkunskap  utbildade profeter får vi höra att elektriciteten i framtiden ska bli gratis, eftersom Tesslas oexploaterade uppfinningar nu finns i verkligheten? Flygplanen kommer att byggas om till elflygplan, el-drivna bilar och lastbilar ska i miljarder produceras och ersätta dagens flotta. Framdriften ska ske via i vägbanan nedgrävda kablar och överföras trådlöst till fordonen. Snart får man väl höra att evighetsmaskinen är förverkligad med hjälp av diverse illaluktande biogasanläggningar. Termodynamik är nu det förflutnas kunskap.

Men när nykterheten skingrat illusionens dimmor efter kollapsen, kan man fråga sig vad slags samhälle vi står med. Politikerna försöker givetvis snarast starta om allt igen genom att med FED,s hjälp införa någon ny sorts pengar. Politiker, ekonomer och centralbankschefer lär prata sig varma för den kommande globala världen. I deras värld är pengar värdet inte de råvaror naturen producerat. Guld kommer att konfiskeras och dess värde i förhållande till pengarna kommer att skrivas upp likt det alltid gjort vid alla historiska penningkollapser. Min och mångas dröm om någon sorts rättvist samhälle kommer att försvinna likt en dimma i soluppgången.

Men i min vision kommer även denna den nya globala världens illusion snart att försvinna på grund av att de råvaror som skulle kunnat förverkliga den, redan är förskingrade av industrisamhällets rikedomssträvan. När detta brister hamnar vi i den verklighet som gällde när våra förfäders främsta energitillgång avspeglades i deras valkiga nävar. Allt kommer återigen att bli lokalt. Gamla hantverk måste läras om. Mat, kläder, djurhållning, jakt, fiske, sjukvård, när allt som vi idag tar för givet försvinner. Stater försvinner för tusentals år framåt, kanske för evigt. Om vi sedan överlever omställningen och industrisamhällets föroreningar står skrivet på framtidens oskrivna blad.
torsdag 25 januari 2018

Joseph Tainter

Jag kunde inte låta bli att lyssna på Lynette Zangs intervju med Joseph Tainter, hur skulle jag. Och givetvis har jag som gammal läsare av boken The Collapse of Complex Societies tagit del av hans tankar och slutsatser sen förut.

https://www.youtube.com/watch?v=jxM-Vexnhv8

Om man ska jämföra med boken tycker jag han pratar mer specifikt om energiproblemet med Lynette än i boken, men jag kanske har glömt? Man börjar ju bli gammal. Inte bara börjar förresten, man är ju gammal.  

lördag 20 januari 2018

Ukraina står i brand

Så är den då släppt, i vår så kallade demokratiska del av världen, Oliver Stones "Ukraine on Fire". Filmen avslöjar visar det av många redan kända amerikanska fifflet bakom kulisserna. Ja det är väl inte så mycket mer att orda om, utom att jag tror inte vi människor är byxade till att sköta denna planet:

https://www.youtube.com/watch?v=SAaMRAplJks

Man kan ju tillägga att en av de första att gratulera den nya regimen i Ukraina var Carl Bildt, om nu någon har glömt det!

torsdag 18 januari 2018

Högtflygande planer

Via media matas de som inte tänker (DSIT) med den ena orealistiska framtidsvisionen efter den andra. Sputnik News tar lite ironiskt upp den norska visionen här:

https://sputniknews.com/environment/201801181060848714-norway-green-electric-planes/

Nu ska Norge bli världsledande på eldrivna flygplan. Redan 2025 ska det första elflygplanet lyfta, detta trots att Norge vare sig har någon egen flygplans-, batteri-, elmotor-tillverkning. Visst det finns el-flygplan, Siemens har visst lyckats få ett litet flygplan att flyga, med en nyutvecklad ultralätt elmotor, men att gå därifrån till att utlova att alla Norges passagerar- flygplan ska drivas av så kallad förnyelsebara bränslen på tjugo år? Men det är klart de finns ju fortfarande de som tror på jultomten, att jorden är platt osv, fast de brukar inte vara chefer inom flyget såsom Dag Falk-Petersen:

https://www.siemens.com/press/en/feature/2015/corporate/2015-03-electromotor.php?content[]=Corp#event-toc-1

Frågan om vad som ska driva det norska flyget är alltså löst. Det ska bli biobränsle framställt av skörderester och gödsel från det norska lantbruket, får vi veta. Om det är tänkt att det är  el som ska driva de traktorer, lastbilar, skördetröskor, bilar och allt som ska fraktas till och från processens rötningsdammar , ja då får norrmännen nog lägga på ett kol. Men arbetstillfällen lär det inte bli någon brist på. Tänk vad underbart att gå från noll i tillverkning av alla dessa maskiner idag, till en produktion som ska ersätta hela dagens flotta på bara 7 år. Ja, de är då duktiga de där norrmännen, nästa i klass med Annie Lööf.

Sen kan man ju påminna om att elektricitet inte är någon energikälla! Elektricitet är energiform omvandlad från en annan energikälla! Elektricitet kan inte borras upp från ett hål i marken, eller grävas upp med stora grävmaskiner likt kol. Däremot kan elektricitet framställas av generatorer drivna av kol,- olja,- gas,- kärnkraft, alltså mestadels fossila bränslen, vilket denna sida ger en bra bild över:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Total_World_Energy_Consumption_by_Source_2013.png

Nej, nu har jag inte tid mer, ska fortsätta att bygga på min nya bikupa.

måndag 15 januari 2018

Så har det alltid varit

Löneutveckling tjänstemän från 1970 till 2016:

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Loner/Loneutveckling-i-Sverige/?graph=/17189/1/all/

Alltså har lönerna fördubblats under de 46 år som gått sedan 1970, vilket blir en genomsnittlig årlig löneökningstakt med 1,5 procent. Om man tittar på skuldsättningen så är det andra siffror. Om man bara för ögat bedömer hur skulderna har ökat verkar det ligga runt 8 procent. Jag orkade inte leta efter bättre underlag, så SCB får duga:

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/finansmarknad/finansrakenskaper/sparbarometern/pong/statistiknyhet/sparbarometern-1a-kvartalet-2017/

8 minus 1,5 blir 6,5 procent. Alltså har skulderna i Sverige ökat med i genomsnitt 6,5 procent per år sedan 1970. Vad leder detta till, jo att vi får en dubbleringstid på 11 år. Skuldsättning dubbleras vart 11:te år.

Den genomsnittliga inflationstakten har då varit 4,7 procent sedan 1970. Detta skulle då bli en ökningstakt på 3 procent, vilket inte är fy skam vid en första anblick. Men denna statistik är  grovt missvisande eftersom inflationen de första 21 åren var 8,6 procent i genomsnitt och de sista 25 bara 1,2 procent. Det är de sista 25 åren som bostadspriserna ökat mest samtidigt som inflationen varit låg. Skillnaden dem emellan blir cirka 6,8 procent, alltså en dubbleringstid på 10 år. Alltså är skuldökningstakten nu dubbelkollad. När inte löneökningstakten följer skulderna blir det ofrånkomligen en så kallad finansbubbla.

Varför skriver jag då om detta? Jo, därför att de flesta bostadsköparna vill veta att de gjort en bra investering. De vill känna sig rika trots stora skulder. De räknar aldrig med ett prisfall på bostäder, för då hade de inte köpt. De vägrar sätta sig in i hur finanssystemet är uppbyggt, de är vana vid att allt löser sig på något vis. Det har ju varit kriser förut och de har vi alltid lämnat bakom oss. Visst det kanske blir en liten sättning i priserna, men sen är det bara uppåt igen.

Men det som driver vår värld är energi och det måste vara billig energi. Det var väl en och annan som hörde talas om peakoil vid snåret 2008 men vad hände med det, jo det rann ut i sanden. När folk har betalat sina skulder och köpt bensin till bilen så de kan ta sig till sina jobb så måste de ha pengar över till konsumtion. Vänder man på det så måste oljebolagen minst ha täckning för sina kostnader och kunna redovisa nya fyndigheter på minst lika mycket som utvunnits sen förra redovisningen. Om inte blir det konkurser av den större skalan. Vi letar idag efter olja på de mest otänkbara platserna på planeten, till med i polarmörker under Arktis isvidder. De senaste åren har det bara hittats en tiondel av det vi årligen förbränner:

https://www.iea.org/newsroom/news/2017/april/global-oil-discoveries-and-new-projects-fell-to-historic-lows-in-2016.html

Är det då bara mörker? Nej, nu kommer elbilarna och räddar oss, enligt högt uppsatta personer inom ekonom- och politikervärlden. Vind och solenergi har idag en andel av vår energiförsörjning på mindre än 3 procent, när man synat fakta. Detta trots mycket skryt. Att den energin även måste täckas upp med ett mångfalt större basnät de dagar inte solen skiner och vind vägrar blåsa. Annars står vi där med byxorna nere kring hasorna.

Om skuldernas ägare och deras rövslickande lakejer insåg detta skulle man kunna ha lite hopp inför framtiden. Men nu går vi mot en kollaps, eftersom samma dårar inte tror på någon sinande resursbas. Allt finns enligt dem i outsinliga mängder och vid en kris kommer Ingves med stora plånboken och räddar dem. Så har det ju alltid varit.


måndag 1 januari 2018

Batterifabrik

En ny fabrik för batterier ska visst bygga i Sverige, i Skellefteå närmare bestämt. Vindkraftens och solpanelernas elproduktion ska lagras i litium-jon batterier. Politikerna slår på stora trumman och tvåtusen nya löneslavar och således blivande skuldtagare ska anställas. Vi ska sluta använda olja och alla andra fossila bränslen inom tio år, vilket garanterat stämmer. Men att några litium-jon batterier ska rädda industrisamhället stämmer inte! Världens bilantal är inte konstant, den ökar med cirka tre procent per år och kommer således att ha dubblerats till år 2040. Då är inte lätta lastbilar eller tyngre fordon inräknade. Vad de ska drivas av vet jag inte, men World Economic Forum gör sina egna analyser. Att dessa är gjorda av ekonomer behöver väl inte påpekas:

https://www.weforum.org/agenda/2016/04/the-number-of-cars-worldwide-is-set-to-double-by-2040

Enligt artikeln ska:
Världens befolkning ska öka till 9,2 miljarder,
antalet personbilar ska nästan fördubblas till 2 miljarder,
antalet lastbilar ska dubbleras till 800 miljoner,
antalet flugna passagerarkilometer ska mer än dubbleras till 20000 biljoner passagerarkilometer,
och dessutom står det att PEAKOIL INTRÄFFADE 2005!

Visserligen står det att peakoil bara gäller Europa. Jag visste inte ens att Europa hade så mycket olja att det räknades in i de globala oljesammanhangen. Nordsjöoljan var ju inte mer än en piss i havet. Hur resonemanget går ihop begriper inte jag. Men förklaringen kommer lite längre fram i texten. Europa behöver ändå inte någon olja framöver. Vi ska bara göra tjänster år varann i framtiden. Det är sant att det står så, läs själva!

 Vidare står det att Kina ska köra sina bilar på bensin, medan Indien fördrar diesel. Se där, där försvann det fossilfri alternativet. Vad som ska driva flygplanen står inte, men jag vet att batteridrivna flygplan måste bli för tunga för att kunna flyga så de kräver långa sladdar. Om det finns någon driftig person läser detta, så bjuder jag på en ofelbar affärsidé, en kabelfabrik för flygplan. Denna kan ju lämpligen byggas i Västerås, som blev snuvat på batterifabriken.

Artikeln är skriven den 22 april 2016 så den första april är ju passerad. Då är det är inte att undra på att World Economic Forum säger att uppgifterna kommer från Buisness Insider. De måste ju ha någon med absolut trovärdighet bakom detta.