Leta i den här bloggen

söndag 9 december 2018

Dieselmotorns effektivitet


Gunnar Lindstedt skrev en mycket läsvärd artikel i Veckans Affärer 2012:


som Aleklett tog i sin blogg:


där han skriver att dieseln kommer att vara ransonerad inom 10 år. Ja, troligen kommer detta att ske långt före 2030. Det råder nämligen redan dieselbrist enligt det inlägg jag refererade till häromdagen. Myndigheterna tiger emellertid. I stället får vi höra hur smutsiga dieselmotorns avgaser är, trots att dieselmotor förbrukar långt mindre bränsle och därmed släpper ut mindre mängd avgaser än bensinmotorn, vid jämförbart arbete.

Det är ingen överdrift att säga att dagens samhälle är byggt med hjälp av dieselmotorn. Varenda maskin drivs av diesel eller el. Ingen drivs av bensin. Detta beror delvis på att det är svårt att tillvarata bensinens explosivitet vilket påverkar bensinmotorns effektivitet. Bensin exploderar medan diesel förbränns. En bensin motor måste ha en viss blandning av luft och bensin för att fungera, medan dieselmotorn drivs av den mängd bränsle som sprutas in i dess cylinder oavsett luftmängd. Inom vissa gränser givetvis.

Tänk på den mängd arbete en grävmaskin kan utföra. En liter diesel innehåller cirka 10000 kW, medans en människa bara kan utföra arbete motsvarande 30-40 watt. En liter diesel i grävmaskinen till en kostnad på 15 spänn kan då gräva en lika stor grop som 300 människor på samma tidsenhet. Om nu 300 människor skulle få plats att gräva i samma grop. Nu stämmer inte detta med verkligheten, en medelstor grävmaskin förbränner cirka 15-20 liter per timma till en kostnad av 225 spänn per timma vilket då motsvarar vad 4500 människor skulle kunna gräva under samma tid. Men vad kostar det att avlöna 4500 människor under en timma? En anställd kostar idag cirka 260 spänn i timman, inklusive alla avgifter. 4500 gånger 260 blir 1170000 spänn per timma. Ja det blir en miljon ett hundra sjuttio tusen per timma. Vilket då får bli måttet på dieselmotorns effektivitet.

fredag 7 december 2018

Massmördare Bush

En annorlunda, mer sanningsenligt bild av massmördaren
George H W Bush:

https://www.youtube.com/watch?v=zoEFehZqueg

torsdag 6 december 2018

The New World Order, USA, givetvis Ûber Alles

The New World Order, USA, givetvis Ûber Alles


USA,s utrikesminister höll ett tal som borde uppmärksammas mer här om dagen. Men 
svensk media tiger givetvis om den inte får skriftligt löfte av CIA att publicera. Men 
Russia Today  skrev såhär här och lade även ut talet på sin sida:
https://www.rt.com/news/445731-new-pax-americana-pompeo/
En hafsig översättning:
USA kommer att leda en ny liberal världsordning,förklarade USA,s utrikesminister
 Mike Pompeo, i ett inledande tal till den tyska Marshall-Fonden i tisdags. Organisationer 
och fördrag som inte passar den här bilden måste skrotas eller reformeras, så att USA 
och dess lierade inte kan använda dem mot Amerika. Detta är visionen om 
The New World Order”, den nya världsbilden levererad av Pompeo.
Den ledande medlemmen av Donald Trump-administrationen sade att ett multilateralt 
tillvägagångssätt inte lyckats skapa en värld av obegränsad kapitalism, så USA borde 
styra högsta - förlåt, anta en ledande roll - för att se till att länder som Kina inte 
försöker erbjuda ett alternativ sätt.
Kina, liksom Ryssland, Iran, Kuba, Venezuela och andra nationer på den amerikanska 
sanktionslistan blev alla avhyvalade i talet, men fokusen var mer på internationella 
institutioner, vilket Pompeo hävdade vara oförenliga med hans stora vision.
FN är ett medel för regionala befogenheter att samla och rösta om dåliga aktörer i 
Human Rights Council. "Dåliga aktörer" är givetvis inte Saudiarabien. Världsbanken och 
Internationella valutafonden står i vägen för privata långivare. EU är bra, men Brexit 
borde vara ett väckarklocka med sin byråkrati, som inte vet hur bra nationalismen 
egentligen är. Internationella brottmålsdomstolen är "skurk" eftersom den försöker 
hålla amerikanerna ansvariga för sina brott i Afghanistan.
Parisavtalet om klimatförändringar var dåligt för Amerika, så de lämnade det. NAFTA var 
dåligt för Amerika, så de tvingade fram en omförhandling. Kärnkraftsavtalet med Iran 
gjorde inte Teheran nöjt, så de (Iran) var tvungna att bryta det. 
Men vilken organisation var en bra och förtjänar inte en bit kol från Uncle Sam? 
Jo, SWIFT givetvis! Bankkommunikationsorganisationen klev in i Washington och sparkade 
ut Iran från sitt system, så det har givetvis en plats i den ljusa nya världen av USA:s 
ledarskap."
Titta på Murad Gazdievs rapport om Pompeos "nya liberala ordning" för att ta 
reda på mer.

tisdag 27 november 2018

Ryssland enligt Cornucopia

Jag skrev en kommentar på Lars Wilderäng,s blogg Cornucopia angående hans inlägg om Ryssland,s påstådda aggressivitet. Samma visa som vanligt alltså. Samma inskränkta syn på verkligheten som vanligt.

 https://cornucopia.cornubot.se/2018/11/krigsbrott-av-ryssland-spelar-in-och.html#comment-form

Det var bara en länk till en mer trovärdig källa, i motsats till det vi blir matade med via mainstream media, alltså The Sakers syn på Ukrainas handlingar:

http://thesaker.is/ukrainian-sailors-confirm-that-they-deliberately-entered-russian-waters/

Jag skulle kunnat lägga till vad Paul Craig Roberts skriver i detta men det får ni leta upp själva.

Min kommentar blev givetvis inte publicerad, Lars vill inte höra någon annans syn på saker och ting och hans arrogans, de få gånger han svarar, vet inga gränser. Han vet allt och han vill bara omge sig med likatänkande och andra vapenfixerade krigshetsare, till att spridande sin USA-propaganda. Får han betalat av CIA kanske? Han sprider sin dröm om att Sverige ska gå med i NATO och därmed utgöra primär krigszon när USA, förr eller senare, lyckas provocera Ryssland till att gå över gränsen och tvingas försvara sig. Nästa krig kommer inte att utspelas på ryskt territorium vilket Putin mycket klart har påpekat. Ryssarna måste väl tröttna någon gång på invasionsarméernas härjningar. Tjugo miljoner ryssar dog i det senaste världskriget!

Men Lars tycker, med sin förvrängda bild av verkligheten, att det är Ryssland som uppför sig aggressivt när NATO, med USA i spetsen, genomför krigsövningar vid alla dess gränser. Jag undrar vad han skulle skriva om Ryssland genomförde krigsövningar tillsammans med Cuba, Mexiko eller Kanada under förevändningen att det var Venezuela som utgjorde ett hot mot Ryssland? Ungefär lika dumt som att påstå att Iran hotar USA med sina raketer.

Förut skrev han om peak-oil, odling och självhushållning. Jag har för mig att till och med var med i Omställning Sverige-Rörelsen, men det lönar det sig väl bättre att  sprida lögner om kapitalismens välsignelse. Tiden för detta system har emellertid för länge sedan passerat bäst före. Men det finns tydligen några förutvarande självförsörjare som numera går åt motsatt håll och ser en ökande pengar-rikedom som det bästa av ting och försöker öka på sin förmögenhet sig in i det sista. Läs gärna mer om detta i mitt förra inlägg, eller direkt hos Cassandra,s Legacy.Peak dieselJag kopierade och översatte med hjälp av Google Translate Ugo Bardis ( Cassandras Legacy) senaste inlägg. Jag har bara kopierat och översatt, inget extra (har inte tid idag). Jag tycker det förklarar varför dieselbilarnas plötsligt är på väg att förbjudas överallt. För inte så länge sedan fick man skattereduktion på  nya dieslar och nu ska de i stort sett förbjudas. En helomvändning av myndigheterna med andra ord. Att skifferolja inte lämpar sig till att raffinera dieselolja. Orginalartikeln hittar du här:


https://cassandralegacy.blogspot.com/2018/11/for-whom-peak-oil-is-coming-if-you-own.html
By Antonio Turiel (translated from "The Oil Crash")

Kära läsare,

För sex år sedan kommenterade vi på samma blogg att av alla bränslen som härrör från olja 
var 
diesel den som förmodligen skulle se produktionsnedgången först. Anledningen till att 
dieselproduktionen sannolikt skulle falla undan, till exempel, hade bensin att göra med fallet i 
konventionell råoljeproduktion sedan 2005 och den ökande vikten av de så kallade
 "okonventionella oljorna", dåliga substitut är inte alltid lämpliga för att producera diesel. 
Med uppgifterna från 2012 skrev jag "The Peak of Diesel". Vid den tiden fanns det en viss 
stagnation av dieselproduktionen, men det verkade vara för tidigt att våga sig om det var 
slutgiltigt eller om det fortfarande kunde övervinnas. Jag granskade problemet 2015, i 
posten "The Peak of Diesel: Edition of 2015." De nya uppgifterna från 2015 visade att det i 
2012 verkligen inte varit någon topp, även om dieselproduktionen hade ökat mindre starkt 
om vi jämförde den med tidigare historisk takt och även de senaste 18 månaderna av 
perioden som studerades vid den tiden visade en viss stagnation . Nu har det varit ytterligare 
tre år, och det är en bra tid att titta på data och se vad som hände.

Innan jag börjar tackar jag Rafael Fernández Díez för att jag har tålamod att ladda ner 
JODI-data, för att ha utarbetat de grafor jag visar här, lite retuscherade och för att få 
mig att märka det problem som uppstår vid raffinering av tunga oljor (vi ser mer nedan). 
Han har inte haft tid att avsluta det här inlägget och det är därför jag är den som skrev 
det, men det som följer är faktiskt hans arbete.

Som i de föregående två inläggen kommer vi att använda databasen för Joint Oil Data 
Initiative (JODI). Denna databas ger information om de flesta av världens olja och 
raffinerade produkter, men inte alla. De länder som inte ingår är länder med allvarliga 
interna problem och stor brist på insyn, antingen på grund av krig eller för att de är 
mycket snäva diktaturer. Av den anledningen är siffrorna som jag ska visa cirka 10% lägre 
än de skulle vara om de representerade hela världen. Med tanke på egenskaperna hos de 
uteslutna länderna är det dock troligt att deras data inte förändrade de observerade 
trenderna, bara de totala beloppen.

Alla diagram som jag kommer att visa är säsongrensade, det vill säga poängen är medeltalet 
de senaste 12 månaderna. På så sätt undviks effekterna av variationen på grund av säsongen, 
grafiken är mindre bullriga och trenderna ses bättre. Graferna kommer alltid att uttryckas i
 miljoner fat per dag (Mb / d). Först och främst visar jag dig grafen över utvecklingen av 
dieselproduktionen under de senaste åren:


  
Som framgår av diagrammet markerade år 2015 maximalt maximalt. Det hade inte varit en så märkbar minskning av produktionen sedan krisen 2008-2009, men när det gäller hösten 2015 finner vi att 1) ​​det inte har varit en allvarlig global ekonomisk recession; 2) nedstigningen varar längre och 3) nivåerna av dieselproduktion visar inget tecken på återhämtning. Även om det fortfarande är lite tidigt för att säkerställa att toppen på diesel har uppstått, börjar stagnation - till och med fallande - att dra på för länge för att ignoreras. Titta på data från JODI, två andra mycket intressanta saker observeras. Å ena sidan, om man analyserar produktionen av all eldningsolja som inte är diesel (bränsleolja), konstateras att dess produktion har minskat i åratal.


Som diagrammet visar, har produktionen av bränsleoljor sedan 2007 (och därmed före den ekonomiska krisens officiella start) minskat och det verkar vara en perfekt konsoliderad trend. Den diehardekonomiska tolkningen är att anse att det helt enkelt inte finns någon efterfrågan på dessa bränslen (som, trots samma familj, är tyngre än diesel). När oljan raffineras utsätts den för en process som kallas sprickbildning, i vilken de långmolekylära kedjorna som finns närvarande i oljan bryts (med hjälp av värme och andra processer) och sedan separeras molekylerna med deras olika flytegenskaper och densitet. Faktum är att om du har gjort förändringar i raffinaderierna för att spricka mer oljemolekyler och få andra lättare produkter (och det är anledningen till att mindre tung eldningsolja produceras), gick de molekyler som brukade gå till tung eldningsolja nu till andra produkter . Med logik, med hänsyn till mervärdet av bränslen med längre molekyler, är det normalt att dessa tunga bränsleoljor genomgår sprickbildning, särskilt för att generera diesel och eventuellt mer petroleum för flygplan och så småningom mer bensin. Vi får inte glömma att från 2010 började frackingen i USA börja, översvämmade marknaden med lätt olja, vilket inte är lätt att förfina för att göra diesel. Det är därför ganska sannolikt att raffinaderierna har anpassat sig för att omvandla en ökande mängd tung eldningsolja till lätt eldningsolja (diesel). Det förstärker den här tanken att om vi lägger till volymerna för de två tidigare graferna finns det en viss kompensation för utvecklingen av dieselproduktionen, vilket ökar till 2015 och den långsiktiga trenden med minskning av övriga bränsleoljor .

 
Den här siffran visar att det har varit mycket svårt att höja den totala produktionen av 
bränsleoljor efter 2008-2009-nedgången, vilket toppade 2014 och har varit kvar i nästan ett 
år. och för närvarande lider det ett rungande fall (cirka 2,5 Mb / d från nivåerna 2014).

Denna sista observation är ganska relevant eftersom om industrin, som du kan gissa, spricker 
mindre tung eldningsolja för att säkerställa att dieselproduktionen inte går ner för mycket, 
kommer det snabba fallet av tung eldningsolja att snabbt dra ner dieselproduktionen . Faktum 
är att grafen visar att det var möjligt att stabilisera produktionen av alla bränsleoljor 
efter att ha fallit 2015 och 2016, men det framgår också att det under de senaste månaderna 
var ett ganska snabbt fall. Förvisso kan vi i denna brist börja med att notera att det inte 
finns några 2,5 Mb / d konventionell olja (mer mångsidig för raffinering och därför mer 
lämplig för produktion av brännolja), som vi fick veta av Internationella energimyndigheten 
i hans sista årlig rapport. Detta förklarar brådskan att bli av med diesel som nyligen har 
skakat Europas kanslerier: de gömmer sig bakom verkliga miljöproblem (som alltid har oroat 
diesel, men som alltid gavs mindre än en hoot) för att försöka göra en snabb anpassning till 
en situation av knapphet. En brist som kan vara brutal, eftersom ingen förebyggande 
utfördes för en situation som sedan länge ses.


Efterföljare av den religionen, som kallas ekonomisk liberalism, insisterar med all sin styrka på att det som uppmärksammas här är en högsta efterfrågan, den gamla argumenterande felaktigheten som inte överensstämmer med uppgifterna (som kan tro att människor slutar att konsumera olja eftersom de vill ha? Kanske för att de har bättre alternativ? Vilka?). De kommer att hävda att det finns en lägre efterfrågan på diesel och att det här är anledningen till att produktionen stagnerar och att produktionen av bränsleoljor sjunker, eftersom de nya miljöbestämmelserna inte tillåter användning eftersom de är mer förorenande bränslen. Det är lite av det gamla problemet med vem som kom först, kycklingen eller ägget. Med tanke på att efterfrågan på diesel inte ökar har priserna ett betydande inflytande: det här är hur bristerna regleras i en marknadsekonomi. Och av miljöskäl har produktionen av tunggasolja sjunkit från 2007, då det inte fanns lika mycket regleringsintresse som det verkar vara nu. Det finns en aspekt av de nya reglerna som jag tycker är intressant att markera här: från och med 2020 måste alla fartyg använda bränsle med lägre svavelhalt. Eftersom de stora fraktörerna brukar använda mycket tunga bränsleoljor, säger det att man frestar att en brist på diesel kommer att uppstå. Faktum är att det som förekommer i det här inlägget är det faktum att det händer att tunga oljor faller mycket snabbt och att fartygen inte har annat val än att byta till diesel. Att detta kommer att orsaka problem med dieselbrist är mer än uppenbart. Det är ett överhängande problem, ännu mer än topparna i oljepriserna som enligt vad IEA meddelar kommer att dyka upp före 2025. Den andra av de intressanta saker som JODI-data visar oss är hur volymen som producerats av alla petroleumprodukter har utvecklats.Den producerade volymen har kunnat fortsätta öka under dessa år tack vare det energitillskott
 som USA ger till världen genom fracking. Fracking-olja tjänar dock bara till att göra 
bensin och det är därför dieselproblemet kvarstår. Men du kan också notera hur slutet av 
grafen ovan visar samma trend i dieselproduktionen, med en droppe på mer än 2 Mb / d. Vad 
betyder det? Att bidraget från fracking till hela volymen slår också på taket, det blir inte 
högre. Det är en ytterligare indikation på att vi redan når toppen olja av alla 
petroleumsvätskor.
Det är därför, kära läsare, när du får veta att skatterna på din dieselbil kommer att höjas
 på ett brutalt sätt, nu vet du varför. Eftersom det är föredraget att justera dessa 
obalanser med en mekanism som verkar vara en marknad (även om det här är faktiskt mindre 
fri och mer justerad) istället för att säga sanningen. Faktum är att det från och med nu 
kan förväntas vara en riktig förföljelse mot bilar med förbränningsmotor (bensin kommer 
att vara nästa några år efter diesel). Säg inte att du inte var anmäld (och jag var inte ens 
den första som gjorde det i den här bloggen). Och om det inte verkar rätt, kanske vad du 
borde göra är att kräva att dina representanter förklarar sanningen.
Hälsningar

AMT


lördag 17 november 2018

Lite tankar om guld och politik


Man får hela tiden, och från det mest oväntade håll, höra talas om guldets obefintliga värde och man kan stilla undra i vems intresse en del skriver om vårt penningsystem? MAn får höra att guld är en relik. Att det härstammar från en tid då vi inte var så upplysta som idag. Det är bara de rika som har råd att köpa guld. Att idag har vi ett annat samhälle, där man sitter bekvämt vid sin dator och betalar sin skulder med pengar som inte ens syns. Man kan inte äta guld eller än mindre svarva till en axel av det. Och så vidare.

Men det konstiga är då att alla centralbanker äger, leasar eller förmedlar guld. Guldet förvaras sedan oftast i stora mörka valv placerade i någon hemlig källare, bakom en stålbepansrad dörr, femtio, sextio meter under marken, i ett valv med väggar som vars tjocklek mäts i meter och utöver detta ofta vaktat av väpnade soldater.  Varför är det så när om guld bara är en värdelös metall, inte värd mer än en gammal rostig järnbit? Är det inte konstigt?

Varför köper Kina, Ryssland, Turkiet, Ungern, Indien, för att nu nämna några, så mycket guld som de kan få fatt i. Att de visserligen nu ska köpa, passar på så länge världsmarknaden är så riggad som den är, är däremot inget konstigt. Kina har även börjat använda sitt guld till köpa olja för, genom att koppla sin valuta, Yuan, till guld. Tänk att flera länder i mellanöstern kan tänka sig sälja sin olja för något så värdelöst som guld. I flera månader har Venezuela velat ha tillbaka sitt guld från Bank of England, vilka vägrat uppfylla kravet. Varför har inte framkommit, men spekulationen låter att det kanske inte finns kvar där längre? Många hemligheter omgärdar denna gula och så vackert blänkande metall.

Guld kan inte framställas på kommando. Guld kan inte av oss människor framställas alls, bara utvinnas, likt alla andra ämnen naturen tillhandahåller. Genom att grävas, raffineras, renas, smältas och stöpas till tackor kan guld bli till en vara att förmedlas mellan människor. Det är med andra ord förknippat med mycket arbete och stora kostnader att framställa raffinerat guld, vilket man inte kan säga om centralbankernas fiatpengar, dess digitala motsvarigheter eller om bankernas kreditpengar. 

Guld är vidare oförstörbart och kan därför lagras i oändliga tider. De finaste smycken som finns framställs oftast av guld. Vill man ersätta sitt lagrade guld sitt lagrade guld går det åt samma arbete igen för dess framställning, vilket då förklarar dess värde! Guld hade inte haft sitt värde om det inte varit en mycket eftertraktad vara. 

Allan Greenspann sa en gång att guld är pengar. Vilket givetvis var före han blev chef för Federal Reserv, sen blev han tyst i detta. Att sedan allt guld som någonsin brutits finns kvar är ingen nackdel för dess värde. Är det inte istället så som Murray Rothbard säger, att guld är en mätare på pengar, eftersom guld bara finns i en begränsad mängd och därför har behållit sin köpkraft genom årtusendena.Ända till långt in på 1990-talet reglerades skulder mellan länder med hjälp av guld, vilket skeppades, såsom skuldreglerare, över haven till olika staternas välbevakade förvaringsplatser. 

Man får höra att det finns för lite guld för att det ska kunna mäta sig med den mängd pengar som existerar idag, men detta kan ju enkelt regleras genom att dess värde skriva upp i förhållande till fiatvalutornas inflation, vilket skett varje gång våra fiatvalutorna kollapsat. Stater är bra på att trycka pengar, vilket måste ske eftersom räntan inte finns med i skuldbeloppet när pengar skapas genom att bankkrediter beviljas. Att kreditmängden växer exponentiellt regleras genom krascher på de så kallade marknaderna där de invigda i förväg får veta när nästa krasch är planerad.

Ovanstående förklarar kanske varför staternas företrädare är rädda för guld, det går nämligen inte trycka guld till skillnad mot fiatpengar. Guld är en hållhake på både giriga bankirer och deras medlöpande klåfingriga politiker som, vill hålla sina utlovade löften till sina lättlurade väljare, genom att manipulera inflationen och deflationen. Guld är den vara som har utgjort bytesmedel i tusentals år och som åter kommer att bli det i en framtid om nu vårt samhälle mot förmodan skulle bestå.

Politiker, bankirer och deras betalda lakejer hatar guld eftersom det inte går att inflatera guld. Så att hoppas på att de ska utse guld till att utgöra basen i deras tilltänkta digitala globala valuta är att drömma om för mycket. Men de kan bli tvingade till det om Ryssland och mellanösterns oljeförande länder enas om att bara sälja sin olja för guld i stället för snart värdelösa papperslappar.

De pengar staterna och deras lakejer bankerna framställer har som sagt inget inneboende värde. Dess värde ligger i att skuldtagarna världen över ska kunna betala tillbaka sina påtagna skulder i en exponentiellt ökande takt. Idag räcker det med ett mindre strömavbrott för att göra deras stora delar av deras pengar obrukbara. En kraftig soleruption skulle göra dem obrukbara för alltid. 

Teven, styrd av konsumtionssamhället.


Vårt självklara samhälle hotas idag från alla håll, trots politikernas löften om att det inte ens finns tillstymmelsen till orosmoln. Att ens nämna en eventuell räntehöjning för våra överskuldsatta bostadsägare är som att boxa dem i magen. Man blir betraktad med ytterst misstänksamma blickar och får sitta själv i någon oupplyst hörna på släktkalasen.

Men det är inte bara självklara räntehöjningar som inte får omnämnas. Att ta upp de stora riktigt stora problemen som våra kommande energiproblem eller överbefolkningen vågar ingen jag känner ens nämna offentligt. Detta beror inte på att det är svårt att ta reda på sanningen om peakoil. Att olja är en lagrad energikälla vet väl nästan en gris? Trovärdigare personer än ASPO,s grundare Collin Campbell och Kjell Aleklett får man väl leta efter och inte pratar de i egenintresse heller. Sen kan man ju lägga till Charlie Hall och Jean Laherrere så blir listan ännu komplettare.

Världens befolkning ökar med bara 0,7 procent om året. Det kan ju tyckas vara ingenting men om detta fortsätter står vi med en fördubblad befolkningsmängd om 100 år och en fyrdubblad om 200. Nemas problemas? Eller? Albert Bartlett har en alldeles lysande föreläsning om exponentiell tillväxt som finns att lyssna på, helt gratis till och med. Världen översvämmas idag av lättillgänglig gratis information. Allt är förvisso inte sant, men det går oftast relativt enkelt att kolla källorna och i vems intresse informationen sprids.

Teven skulle kunna sprida kunskap i dessa ämnen, men den har väl hela tiden bara varit till för att vilseleda folket med statens goda minne, så att de inte ska se vad eliten håller på med? Bröd och skådespel för (det korkade) folket och makt åt kejsaren, sa Julius Cesar. Ungefär samma som titeln på Reinfeldt bok, ”Det sovande folket” och vilken kategori han räknar sig till, behöver jag väl inte nämna?

Teven är bara ett av de medium som skulle kunnat användas till att sprida kunskap om det energifattiga samhälle som måste komma när de lagrade depåerna av energi och råvaror når sin självklara peak. Men då är det för sent att ställa om samhället. Då kan vi bara efter bästa förmåga anpassa oss till den då påtvingade omställningen.

Då kommer den energi som skulle kunnat hjälpa till med omställningen att vara dyr, eller omöjlig att få tag i. Redan idag hålls den upphaussade amerikanska skifferoljan under armarna med hjälp av rena lurendrejarmetoder. Nya lättlurade investerare bidrar med pengar och om dessa inte räcker, så finns ju alltid Fed. Men vad att vänta i ett land ägt och bebott av en befolkning vars största dröm är att så snabbt som möjlig bli rik. Synd bara att vi har blivit pålurade samma dröm. Att äga skulder bara en rikedom så länge resurserna räcker till för skuldernas återbetalande.

Men tankar lika ovanstående får inte nämnas i vare sig finare eller fulare salonger, vare sig av oss kufar eller ens av våra professorer, trots bevisade fakta. Agendan som i stället gäller är att roa sig medan man kan. Varför tänka på framtida generationer, man lever ju bara en gång. Att belåna huset för ytterligare kunna skryta inför grannar och bekanta om den senaste veckoturen till andra sida planeten.

Om det mot förmodan skulle sändas något program i ovanstående ämnen så är det mitt i natten när nästan alla sover för att orka med att producera mer meningslösa ting under nästa dags 8-timmarspass så att våra soptippar fylls på i en takt som ökar sysselsättningen. Även sopgubbar måste ju ha något att göra. Eller att förvara andras uttråkade småbarnsföräldrarnas alster, så att de inte slår ihjäl sig.

Nästa tilltänkta omöjliga dröm är ju då den om medborgarlönen. Vi är ju så duktiga, så varför ska vi behöva jobba? Staten kan ju bara trycka lite pengar, betala ut en del i medborgarlön och få tillbaka lite i skatt. Sen är det happydays igen. Hurra, Hurra! Framtiden är här! Man kanske skulle börja rösta igen? Det låter ju lovande.

torsdag 8 november 2018

Rösterna blir fler men vem vill lyssna

Jag hittade Jean-Marc Jancovici på ASPO,s svenska sida. Han presenterar de obekväma sanningar beträffande den så kallad förnyelsebar energin och den fossila lagrade energin, som ingen vill höra. Med osviklig träffsäkerhet bevisar han sina teser:

https://www.youtube.com/watch?v=wGt4XwBbCvA

Det är, som jag skrivit så många gånger, inte pengar som är det viktiga i vår ekonomi, utan den alldeles för billiga oljan!

måndag 5 november 2018

Global Politics

Jag hittade en, vad det verkar, intressant blogg, att den är skriven på svenska är inte heller någon nackdel:

https://www.globalpolitics.se/

onsdag 31 oktober 2018

Nya turer på Riksbanken

Jag läste på Riksbankens hemsida följande:

"Riksbanken välkommnar i huvudsak Riksbankskommiténs förslag att de flesta stora banker ska vara skyldiga att erbjuda kontanttjänster i hela Sverige. Men Riksbanken vill gå ett steg längre. Vi anser att alla banker och övriga kreditinstitu som erbjuder betalkonton ska vara skyldiga att hantera kontanter, säger riksbankchef Stefan Ingves."

Tydligen en helomvändning? Hur Riksbanken får ihop detta med sina E-kronor återstår väl att se? De skriver här nästa steg, om nu någon blir klokare:

https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2018/nasta-steg-en-teknisk-losning-for-e-kronan/

Tekniska lösningar hittar de säkert. Men att E-kronor är ännu ett stort steg mot det totalitära övervakningssamhället behöver man inte ens vara utbildad i äggkläckning för att inse. Det hela övergår mitt förstånd att någon kan förespråka E-kronor, men det kanske inte handlar om förstånd???

tisdag 30 oktober 2018

söndag 28 oktober 2018

E-kronor mot guld


Efter en ny diskussion med Lincoln om hans älskade e-kronor, ska jag försöka förklara varför jag anser att guld är de enda äkta pengarna. Med pengar menar jag då skulddödare eller av andra accepterat bytesmedel. Pengar behöver ha några karakteristiska egenskaper. De ska enkla att dela, frakta, oförstörbara, värdebevarande, efterfrågade och sällsynta. Detta är det som utmärker ädla metaller. Inga andra ämnen kan uppfylla dessa egenskaper.

I mer än 6000 år har därför ädla metaller varit ett allmänt accepterat bytesmedium, bland alla folk och över hela planeten. Så är det än idag. Centralbankerna, särskilt i öst, köper guld, men säger till sina befolkningar att guld bara är en obrukbar relik. Men man kan åka över hela världen och den enda valuta man behöver ta med sig är guld eller silver. Vilken guldbutik som helst byter ditt guld mot sitt lands valuta. Man kan fotfarande köpa 400 liter billigt vin för 8 gram 22 karats guld i Frankrike. Samma mängd som för 2000 år sedan, enligt Willem Middelkoop, för att nu referera till en trovärdig källa.

E-kronor är likt bankkrediter skuldbaserade. Besparingar i alla skuldbaserade valutor kan bli och har i historien blivit alltid värdelösa, det är bara en fråga om tid. De kan skapas i oändliga mängder. För att garantera dess ”värde” kommer skuldbrev att säljas i dess namn, likt dagens pengar.

Strömavbrott, konflikter, allehanda tekniska problem, virusattacker, politiska oroligheter kommer att göra att folk inte kan få tillgång till sina pengar, likt idag. Staten kanske inte styrs lika demokratiskt i framtiden. Den kan stänga av oönskade individer från sina konton med en knapptryckning. Du kanske blir en oönskad individ! Vem vet? Människor som vill protestera mot minsta sak, kan förföljas var som genom sina transaktioner. Tänk på Snowden eller Assange.

Så, ni som tror att e-kronor, elbilar, vindkraftverk, solpaneler och en fortsatt digitalisering av världen kommer att rädda er framtid kan sluta läsa nu. Det spelar ingen roll längre vad som blir bytesmedel i den framtid som snart kommer. Guldets värde kanske stiger för en tid? Bytesmedel kommer att bli det den ena människan har brist på och den andra vill byta sig till i hopp om gör ett bra byte. När resursbrist blir vardagen blir det kunskap, småskalighet, närodlat, vänner som blir till det största värdet. Här kommer en film om hur samerna överlevt tack vare sin kultur, trots förföljelser av staten ända sedan 1700 till långt in på 1900-hundra talet:

https://www.youtube.com/watch?v=VoXbDhDEgdg

fredag 26 oktober 2018

Demokrati med e-kronor?

Vi hade för lände sedan något i det här landet som de politiskt valda med stolthet kallade demokrati. En demokrati kännetecknas av att landets medborgare väljer vilka som ska representera dem i landets parlament. Demokrati ska fortfarande föreställa gälla i hela västvärlden, om man lyssnar på de olika staternas företrädare. För att en demokrati ska kunna fungera måste det finnas en fri media som, oavsett vad, fritt ska kunna förmedla olika nyheter, inom vilka områden den själv väljer. Till denna fria media måste således även inräknas internet.

Nu ser vi alltmer hur nyheter på internet censureras. Snowden, Assange, Alex Jones och nu idag Paul Craig Roberts har inte längre tillträde till de kanaler som vi tar för givna:

https://peoplestrusttoronto.wordpress.com/2018/10/25/twitter-bans-former-asst-treasury-secretary-paul-craig-roberts/

Paul Craig Roberts hör till de bloggar där jag läser alla inlägg. Till och med USA,s president blir beljugen i den inhemska pressen. Inte för att jag förstår hur någon kan välja honom, men alternativet var väl än värre? Men när politikerna får säga det så är det vi har ändå på något så särskilt som en demokrati som vi ska värna om.

Nu ska tydligen demokratin utvecklas ytterligare i och med att riksbankens lakejer, med Ingves i spetsen, förbereder sig för att införa en digital valuta kallad e-kronor, vilket skulle kunnat vara en bra sak. Men det går inte att lita på vare sig de politiskt valda eller statens egna tjänstemän. Vilket historien klart visat. Med hjälp av en e-krona kan minsta transaktion följa och spåras av statens företrädare. Det är inte vad jag kallar en demokrati. Fria pengar är det bytesmedel folket själva valt.

Staterna har kommit till för att tjäna sin befolkning, men idag ser vi hur staten alltmer är till för sina kontrollanter och för banksystemet. För att förstå hur staten lurar sina medborgare genom inflation och deflation kan man läsa Murray Rothbard,s: "Vad har staten gjort med våra pengar" här som PDF:

https://www.mises.se/wp-content/uploads/Vad-har-staten-gjort-med-vara-pengar_-Murray-N.-Rothbard1.pdf

För att börja förstå vad fria pengar är för något kan läsa Börje Lindströms inlägg om guld, Nixon, John Law,s centralbank och det så kallade Mississippibolaget:

http://www.borjelindstrom.se/ladan/varldsspekulationen/slutspel.html

Tillägg: Willem Middelkoop håller här ett intressant tal om framtidens valuta:

https://www.youtube.com/watch?v=1lTLMOgDAGc
onsdag 24 oktober 2018

Penningtvättmaskinen

Med kan undra på varför de gamla konflikterna i Sydamerika återigen har börjat göra sig påminda. Man kan ibland undra var de internationella knarksyndikaten gömmer av sina dollar. Visst de kan köpa guld, som är relativt enkelt att smuggla eller gömma, men de flesta knarkpengarna återinvesteras i Wall Street med det amerikanska gangsterväldets goda minne. Lincoln har här skrivit om hur amerikanska soldater vaktar opiumfälten i Afghanistan och återforsling av knarkpengar till Wall Street:

https://parasitstopp.wordpress.com/2011/01/12/afghanistan-det-tredje-opiumkriget/

Vad de svenska soldaterna gör i Afghanistan vet jag inte, de ska väl föreställa vakta den påstådda demokratin (obs, ironi). De mest lukrativa affärsverksamheterna i det globala kasinot är: Droger, prostitution och beställningsmord. Här är en film från 2008 med Max Keiser som ytterligare klargör hur de amerikanska bankerna är inblandade i bankernas gangster affärer, eller man kanske ska säga bankster:

https://www.youtube.com/watch?v=6CcAkSE4Pik&t=75s

eller varför inte den nu döde fd. CIA agenten Michail Ruppert. (Han hittades med en pistol i handen och ett skottsår i huvudet. Han sägs ha skjutit sig själv):

https://www.youtube.com/watch?v=P3Nd7UzgQu8
och
https://www.youtube.com/watch?v=HJV5Nzr_rn0

Tänk om fler än jag kunde börja fundera på vilka skumraskaffärer bankerna är inblandade i. Nordeas affärer är troligen inte mer än ens början på toppen av ett isberg, men det har blivit märkvärdigt tyst i pressen den senaste tiden:

https://www.dn.se/ekonomi/penningtvattsharvan-runt-nordea-vaxer/

Men gå rösta ni kära läsare. Bekräfta idiotin och syndikatväldet som styr er.

Lyssna på Ingves som idag har en frågestund för allmänheten. Igår satt han en nyhetsstudio och skröt om hur bra allt var i världens ekonomin och särskilt den amerikanska. Arbetslösheten var den lägsta på flera år och tillväxten var på väg upp. Själv skulle troligen inte höja räntorna förrän i Februari så ni får lugna er lite till innan ni får höjda boendekostnader, Men den som väntar på nåt gott.....

tisdag 23 oktober 2018

EAT 2018 Ett möte för inbördes beundran

Världens miljöorganisationer har sina möten lite då och då. De trivs där pratkvarnarna. De vill höra att det finns lösningar och att de samtidigt kan behålla sina  egna fördelar. Lev inte som vi lev som vi lär, är den vanligaste agendan. Det senaste jag sett på teve visades på Kunskapskanalen i SVT nu i eftermiddags, EAT Forum 2018 med en hes Johan Rockström som värd. Bland gästerna syntes givetvis kungligheter och andra privilegierade.

Jan Eliasson pratade sig varm om den globala världens välsignelse, kanske på uppdrag av Soros, eller? Han dillade vidare om hur vissa indianstammar bevarade träd i respekt för naturen. Hur han fick ihop det med sin egen snart passerade livstid minns jag inte. Men lev inte som jag levt utan som jag lär, gäller väl även här.

Mycket som sades är sant ifråga om hur vi beter oss och om hur vi tror oss vara herrar och kunna diktera naturens lagar. Orkaner, barriärrev, färsk vatten, smältande isar vid polerna, en golfström som saktar farten.

Mycket som sades är sant ifråga om hur vi beter oss och om hur vi tror oss vara herrar och kunna diktera naturens lagar. Orkaner, barriärrev, färsk vatten, smältande isar vid polerna, en golfström som saktar farten. Mycket elände ältades av den ena professorn efter den andre, utom det väsentligaste, pengarnas funktion. Detta är ett heligt ämne som inte får ifrågasättas.

Men mest pratades det om mat, svält och matproduktion. Avfallet får naturen ta hand om bäst den kan. Så sa de inte givetvis, men detta är konsekvensen av penningsystemet ser ut som det gör. Det fanns en vettig talare som sa att han var orolig för att de stora livsmedelsbolagen skulle utradera den lokala lilla jordbrukaren. Av allt som ältades var det som vanligt ett ämne som saknades, det väsentligaste nämligen pengarna. Detta är ett heligt ämne som aldrig får diskuteras.

Jag tycker detta är det väsentligaste, att inse att skuldbaserade pengar kräver avkastning. Det blir inga investeringar inom miljöområdet så länge de pengar som investeras måste ge avkastning. Detta är hela knuten! All mänsklig aktivitet mäts i pengar, från vaggan till graven! Till och med efter döden då ju arvet ska delas mellan giriga släktingar och den dödes liv ska mätas!

Världens gällande agenda är att pengar/krediter måste investeras där de kortsiktigt ger mest avkastning, annars kan inte investerarna betala tillbaka sin skuld plus den vidhäftade räntan. Det blir ingen avkastning genom att samla upp plasten i haven. Inte en enda djävla bank på hela detta klotet skulle ställa ut en enda kredit till ett företag som sa sig vilja samla upp en osorterbar plastsörja ur havet! Varför skulle det vara någon skillnad på koldioxid, mediciner från städernas kloaksystem, utsorterat industriavfall? Vem vill köpa komprimerad nedfryst koldioxid? I så fall kan ni höra av er i kommentarsfältet här nedan. Pengar investeras bara i sådant som levererar ekonomisk avkastning! Det kan inte bli på annat sätt i ett system där skulder utgör basen för pengar.

Ett system där staterna själva skapar sina pengar kan vid första anblicken verka vara en lösning men stater styrs av politiker och väljs av väljare som väljer de politiker som lovar ge just dem flest fördelar. Världen ser ut som den gör eftersom vi är offer för vår egen girighet och har den värld vi förtjänar. Att naturen kommer att rätta detta behöver man bara kisa lite med ena ögat över verklighetshorisonten för att inse det.

 Att ingen talare nämnde oljans betydelse för världens matproduktion behöver jag väl inte heller nämna. Men att det förbrukas nio kalorier olja för varje kalori på tallriken är ett erkänt faktum. Inte heller diskuterades det att peakoil passerades 2005 och ingen sa något om vad som ska ersätta den.  Så här efter peakoil har världens oljeproduktion upprätthållits av den amerikanska skifferoljeutvinningen, så länge nu dess skuldsättning kan upprätthållas av blåögda investerare och Fed,s nytryckta pengar:

https://www.ft.com/content/28249c06-baf4-11e7-9bfb-4a9c83ffa852

https://srsroccoreport.com/u-s-shale-oil-industry-catastrophic-failure-ahead/

måndag 22 oktober 2018

Slutet på dollarn?

En intressant artikel hos RT förklarar varför vi närmar oss dollarhedgegomins sista dagar.

https://www.rt.com/business/412546-china-russia-gold-standard-dollar/

Man kan tycka att stater skulle kunna skapa sina egna pengar, skuldfritt. Men vi närmar oss mer och mer ett nytt system där guld återigen kommer att vara inblandat i pengaskapandet. En av få saker folk litar på blir återigen guld. Det går nämligen inte att lita på politiker, vilket historien klart visat. Guld håller politikerna inom de ramar folket kräver, en tid. Sedan ändrar de lagarna såsom Nixon gjorde 1971. Folk har nämligen en förmåga att glömma.

Allt under förutsättning att inte samhället hamnar på någon sorts stenåldersnivå förstås.


tisdag 16 oktober 2018

Vad munnen säger men handen gör

Här är vad hela kriget i Syrien och därmed Mellanöstern handlar om, västvärldens kontroll över oljan. USA och dess lydstater säger att de fossila bränslena ska fasa ut. De är skadliga för miljön, höjer koloxidhalten, orsakar global uppvärmning......och allt annat ont i världen.

Men att de fossila bränslena också bibehåller miljardärernas rikedomar tigs det om. Anders Romelsjö redogör här för vad som händer i den potentiella krutdurken Syrien:

http://jinge.se/usa/varfor-tillata-usa-att-och-kurdiska-sdf-ockupera-nordostra-oljerika-syrien.htm

Vi hör mer och mer gnäll om flyktingar, djävla invandrare, svartskallar osv. Vi har till och med fått ett flyktingfientligt parti, Sverigedemokraterna, en sort efterföljare till Berts och Ians Ny Demokrati. Men man hör inte mycket om varför flyktingarna flyr sitt land. Jag tror inte det roligt att fly från det land där ens eget språk talas, där det finns en kultur man är van vid, där man har släkt och vänner, så det kan inte vara därför.

Istället är det väl så att deras land har blivit obeboeligt på av USA,s krigföring, eftersom den amerikanska livsstilen inte är förhandlingsbar, enligt Buch och våra ledare är för fega för att säga som sanningen. Nej, våra så kallade ledare far i hemlighet på Bilderbergmöten för att låta sig manipuleras av den finansiella eliten och svansa för storbankernas ägare i hopp om att få fly till deras bunkrar när katastrofen kommer. Eller är de dumma nog att tro på sina egna sagor?

söndag 30 september 2018

Skuldskaparna och kreditsystemet


Idéer har blötts och stötts angående oändliga ting i lika många artiklar i vår så kallade fria press. Allt utom pengar förstås. Pengars funktion och skapande får inte nämnas. Att pengar inte är annat än anspråk på den energi och de resurser som utgör basen för vår existens får inte nämnas. Inte heller att sparade pengar är förbrukad energi och kreditpengar är anspråk på framtida energi.

Men eftersom samma gäng som kontrollerar våra pengar också äger vår press, tillåts inga diskussioner i dessa ämnen. Det är ickefrågor. De så kallat rika vill fortsätta vara rika trots att planetens resurser sinar. Vi, det lättledda folket, ska bekräfta makten genom att rösta på de av eliten utsedda lakejerna, gå till våra jobb för att komma över pengar så att vi kan betala de skulder som skapats av samma elit endast genom bokföringsposter. Banken/staten vill få oss att tro att vi är unika och att de är så snälla när de beviljar våra skulder, trots att de inget lånat ut. Pengar skapas bara genom att skriva siffror i två kolumner. Ingen media får skriva i detta, eftersom allmänheten inte får uppmärksamma kreditens verkliga funktion, att för inget arbete överföra värdet av skuldtagarens arbete till kreditutställarens konto.

Därför diskuteras inte de ämnen som borde diskuteras. Vi borde prata om de sinade fossila energiresurser och de sinande naturresurser som utgör basen för detta samhälles existens. Vi borde diskutera de fortsatt ökande problem industrisamhället ställer till med, genom de gifter och restavfall som sprids över planetens yta och att en fortsättning av en evig ökande konsumtionsspiral leder till vår undergång. Men också detta är ickefrågor.

I stället blir vi matade med att det finns inga problem, vår ekonomi är god, vi ska få högre pensioner, löner, resor, livslängden kommer att öka, resurserna är oändliga, om vi bara har pengar så finns det hur mycket som helst, är den gällande agendan.. Allt för att få oss att rösta och på så vis bekräfta den så kallade demokratin. Men vi väljer inte de centralbankschefer som styr ekonomin i en, även för dem, oundviklig inflationsspiral. Men att dagens pengar kommer att nå sitt rätta värde, alltså noll, är bara en fråga om tid.

Egentligen borde jag inte skriva i detta ämne, eftersom det knappast intresserar mig längre. Vårt samhälle har nämligen passerat bäst före datum. Världen gick i konkurs redan i början av 1980-talet, då inte fyndigheter av ny olja längre kunde hålla takt med konsumtionen. Vi lever på ändliga lager av fossil solenergi:


Nästa samhälle, om det blir något, kommer att baseras på självförsörjning. Små samhällen som bygger på tillit och gemenskap med vänner. Bytesmedel kommer bara att behövas vid kontakt med ovänner. Så i en förberedelse inför denna tid har jag i veckan grävt upp 700 kilo egenodlade potatis, samlat ihop 50 kilo ekollon, satt ut 4 nya mjärdar och tusen saker till. Kunskap i dessa och liknande göromål kommer att hålla mig och mina anförvanter vid liv ett tag till och statens lakejer får tji.


söndag 23 september 2018

Hur mycket guld har du Ingves?


Nu kommer det jag varit rädd för sedan länge, Ryssland världens största utvinnare av olja, hotar nu med att begära betalt för sin olja i en annan valuta än dollar:


Detta lär ställa till det även för svensk oljeimport. Vårt beroende av olja är stort, trots Annie Lööfs fantasier. Jag orkade inte leta efter nyare statisk. Behöver jag skriva att nordsjöoljan peakade 2002 och vårt beroende av att köpa rysk olja kommer att öka.


Än så länge verkar ryssarna acceptera Euro, men för hur länge till? Sedan blir det till att ta fram guld om vi ska få tag i olja. Tron på att Ryssland ska acceptera någon svensk digital valuta är lika stor som att tro att de ska acceptera kattskit som betalning.

Så nu du Ingves, hur mycket guld har du i din kista?

lördag 22 september 2018

Ärliga pengar består av guld och silverDagens pengar skapas helt och hållet genom skuldsättning sedan den 15 augusti 1971 då president Nixon släppte den sista kopplingen till guld. Efter detta datum har pengar kunna skapas efter politikernas behag, i stigande mängd, genom ökad skuldsättning. Pengar framställs av våra banker, till ingen kostnad såsom räntebärande skulder. Motvärdet är att skuldtagarna lovar att betala tillbaka sin skuld. Och eftersom bara de rikaste kan avvara sina pengar kan de kontrollerar bankerna. Enkelt uttryckt, de rikaste fortsätter bli rikare så länge vi, de skuldsatta, fortsätter betala våra skulder på någonting som staten lika gärna kunde framställt själv, utan att gå i skuld.

Ovanstående sker med statens goda minne och innebär att vi har ett penningsystem med oändligt växande krav på vår planets ändliga resurser. Att penningmängden således måste öka i takt med räntan, är den konsekvens vi får stå ut med för att det hela tiden ska finns tillräckligt med pengar i systemet. Detta faktum dribblas bort i den politiska debatten där vi matas med att vår ekonomi är god eller växande, att inflation och tillväxt är något bra osv...Inte för att de politiska debattörerna har den blekaste aning om hur vår ekonomi fungerar, men i retoriken låtsas de veta allt när de läst på lite i de slogans deras partier partier för fram. Staten är god, omtänksam osv...Att staten mest har blivit ett maktcentrum till gagn för dess kontrollanter nämns givetvis inte.

Ovanstående sanningar innebär att vi alla är slavar under de privilegierade bankernas ägare som blir allt rikare genom köpa upp alla tillgångar genom att låna ut ingenting. Systemet fungerar tills vi inser att någon annans skuld inte är en besparing eller tills naturens resurser inte längre kan mätta räntans exponentiella krav. Troligen händer det sistnämnda först.

Ekonomer överlag verkar ha inte ha någon förståelse i att detta vansinne leder till vår undergång. I stället tycks tron på att när det blir brist på en resurs kommer detta att regleras genom att när den ena resursen blir dyrare så blir andra liknande resurser allt mer attraktiva och kan således ersätta bristen. Detta må gälla många ting, dock ej de nu sinande, sedan årmiljoner lagrade fossila energitillgångarna, vilket enkelt inses genom den amerikanska krigföringen i världens oljeförande regioner. USA är det land som förbrukar mest olja av alla länder, 18 miljoner fat per dag, tillika en femtedel av världskonsumtionen! De försöker dölja detta faktum bakom sin upphaussade skifferoljeutvinning, men de utvinner dock bara cirka hälften av sin förbrukning.

Detta vansinne kan/kommer givetvis inte att fortsätta hur länge som helst. Allt vansinne har sin gräns. Men hur att skydda sig? Ja, självförsörjning i fråga om mat eller kunskap i allehanda praktiska ting med mer är ju inte så dumt, men jag tror det blir ett mellanspel innan den stora resursbristen slår igenom. Så kortsiktigt gäller att göra som de stora pojkarna, samla på sig guld och silver. Världens centralbanker köper nu guld i stora kvantiteter och inte utan anledning. De pressar ned det egentliga priset på guld genom att tillföra fiktivt guld, pappersguld så kallat, för att sedan själva köpa fysiskt guld i form av tackor. Den nya valuta de tänker införa när kollapsen av innevarande penningsystem blir ett faktum kommer att basera sig på guld, eftersom detta inte går att inflatera. Ingen kommer att ha något förtroende så kallade kryptovalutor, statligt skapade eller inte efter denna kollaps, oavsett vad våra regeringar säger.

lördag 15 september 2018

Centralbankerna stödköper tillgångar i form av aktier

Ellen Brown skriver i sitt senaste inlägg om hur 20 - 30 centralbanker, de flesta privatägda, upprätthåller de viktigaste aktiemarknaderna, genom att stödköpa aktier, i sina försök att kunna redovisa tillväxt:

https://ellenbrown.com/2018/09/14/central-banks-have-gone-rogue-putting-us-all-at-risk/

Frågan är hur länge detta kan pågå? Kan man kalla företag som knappt kan hålla näsan över konkursytan för en tillgång? Nej, det finns gränser. Dels naturen som ska hålla med resurser, dels de fossila energitillgångarna och slutligen den exponentiella tillväxten. Alla tre är naturlagar. Det finns inte obegränsat med resurser. Det finns inte heller obegränsat med fossil energi och slutligen det går inte att förhandla eller manipulera med exponentiell tillväxt. Frågan är bara vilken gräns som kommer att nås först?

tisdag 11 september 2018

WW3 på g?

Nu är vi närmare ett kärnvapenkrig mellan Ryssland-Kina och USA-England-Frankrike än någonsin. Putin sa till USA efter bombningarna av Libyen och mordet på Khadaffi att ni gör inte om det. Sedan flera år USA bedrivet krig i Syrien för att kontrollera Persiska Vikens oljetillgångar. Detta gick enligt plan tills Ryssland lade sig i mördandet i Syrien 2015.

https://sputniknews.com/world/201809111067941525-us-allies-syria/

Efter den senaste falska kemvapenattacken i Syrien, som vanligt arrangerad av Vita Hjälmarna, angrep USA med kryssningsmissiler. Ryssland sköt ned de flesta och varnade sedan USA och Co. att nästa gång skjuter vi mot vapenbärarna, alltså USA,s fartyg, flygplan, flygbaser. Spännande tid just nu.

Skifferoljeutvinningen i USA

Jaha så har det då gått upp ett ljus för till och med för en av de ledande fake-news-propaganda-agenterna. New York Times, en av de viktigaste lögnarna i den amerikanska propagandaindustrin, erkänner att skifferoljeindustrin, bara håller näsan över vattnet, på grund av billiga krediter från FED. Ja det finns väl en och annan idiot till, men då är det med investeringar av andras pengar. Lyssna här till Max Keizer:

https://www.rt.com/shows/keiser-report/437945-next-financial-crisis-nyt/

Storlögnaren och fd. presidenten i USA, Obama, gjorde uttalanden om att USA åter skulle bli världens största leverantör av olja, likt på 50-60 talet. Det är många som blivit fattigare på det uttalandet. Men desto högre upp i hierarkin man kommer desto mer verkar lögnen bli till sanning.