Leta i den här bloggen

lördag 22 september 2018

Ärliga pengar består av guld och silverDagens pengar skapas helt och hållet genom skuldsättning sedan den 15 augusti 1971 då president Nixon släppte den sista kopplingen till guld. Efter detta datum har pengar kunna skapas efter politikernas behag, i stigande mängd, genom ökad skuldsättning. Pengar framställs av våra banker, till ingen kostnad såsom räntebärande skulder. Motvärdet är att skuldtagarna lovar att betala tillbaka sin skuld. Och eftersom bara de rikaste kan avvara sina pengar kan de kontrollerar bankerna. Enkelt uttryckt, de rikaste fortsätter bli rikare så länge vi, de skuldsatta, fortsätter betala våra skulder på någonting som staten lika gärna kunde framställt själv, utan att gå i skuld.

Ovanstående sker med statens goda minne och innebär att vi har ett penningsystem med oändligt växande krav på vår planets ändliga resurser. Att penningmängden således måste öka i takt med räntan, är den konsekvens vi får stå ut med för att det hela tiden ska finns tillräckligt med pengar i systemet. Detta faktum dribblas bort i den politiska debatten där vi matas med att vår ekonomi är god eller växande, att inflation och tillväxt är något bra osv...Inte för att de politiska debattörerna har den blekaste aning om hur vår ekonomi fungerar, men i retoriken låtsas de veta allt när de läst på lite i de slogans deras partier partier för fram. Staten är god, omtänksam osv...Att staten mest har blivit ett maktcentrum till gagn för dess kontrollanter nämns givetvis inte.

Ovanstående sanningar innebär att vi alla är slavar under de privilegierade bankernas ägare som blir allt rikare genom köpa upp alla tillgångar genom att låna ut ingenting. Systemet fungerar tills vi inser att någon annans skuld inte är en besparing eller tills naturens resurser inte längre kan mätta räntans exponentiella krav. Troligen händer det sistnämnda först.

Ekonomer överlag verkar ha inte ha någon förståelse i att detta vansinne leder till vår undergång. I stället tycks tron på att när det blir brist på en resurs kommer detta att regleras genom att när den ena resursen blir dyrare så blir andra liknande resurser allt mer attraktiva och kan således ersätta bristen. Detta må gälla många ting, dock ej de nu sinande, sedan årmiljoner lagrade fossila energitillgångarna, vilket enkelt inses genom den amerikanska krigföringen i världens oljeförande regioner. USA är det land som förbrukar mest olja av alla länder, 18 miljoner fat per dag, tillika en femtedel av världskonsumtionen! De försöker dölja detta faktum bakom sin upphaussade skifferoljeutvinning, men de utvinner dock bara cirka hälften av sin förbrukning.

Detta vansinne kan/kommer givetvis inte att fortsätta hur länge som helst. Allt vansinne har sin gräns. Men hur att skydda sig? Ja, självförsörjning i fråga om mat eller kunskap i allehanda praktiska ting med mer är ju inte så dumt, men jag tror det blir ett mellanspel innan den stora resursbristen slår igenom. Så kortsiktigt gäller att göra som de stora pojkarna, samla på sig guld och silver. Världens centralbanker köper nu guld i stora kvantiteter och inte utan anledning. De pressar ned det egentliga priset på guld genom att tillföra fiktivt guld, pappersguld så kallat, för att sedan själva köpa fysiskt guld i form av tackor. Den nya valuta de tänker införa när kollapsen av innevarande penningsystem blir ett faktum kommer att basera sig på guld, eftersom detta inte går att inflatera. Ingen kommer att ha något förtroende så kallade kryptovalutor, statligt skapade eller inte efter denna kollaps, oavsett vad våra regeringar säger.

Inga kommentarer: