Leta i den här bloggen

lördag 15 september 2018

Centralbankerna stödköper tillgångar i form av aktier

Ellen Brown skriver i sitt senaste inlägg om hur 20 - 30 centralbanker, de flesta privatägda, upprätthåller de viktigaste aktiemarknaderna, genom att stödköpa aktier, i sina försök att kunna redovisa tillväxt:

https://ellenbrown.com/2018/09/14/central-banks-have-gone-rogue-putting-us-all-at-risk/

Frågan är hur länge detta kan pågå? Kan man kalla företag som knappt kan hålla näsan över konkursytan för en tillgång? Nej, det finns gränser. Dels naturen som ska hålla med resurser, dels de fossila energitillgångarna och slutligen den exponentiella tillväxten. Alla tre är naturlagar. Det finns inte obegränsat med resurser. Det finns inte heller obegränsat med fossil energi och slutligen det går inte att förhandla eller manipulera med exponentiell tillväxt. Frågan är bara vilken gräns som kommer att nås först?

Inga kommentarer: