Leta i den här bloggen

tisdag 31 januari 2017

Energi, teknik och information

Jag ska idag börja skriva lite om den energiproblematik vårt samhälle står inför. Våra ekonomer och politiker pratar vitt och brett om att vi ska fasa ut de fossila bränslena, precis som om att detta skulle vara självklart och dels att detta skulle kunna utgöra en lösning på våra problem. Staffan Delin,s förklaring av termodynamikens lagar står att läsa om på Exergiakademins hemsida, men jag tycker hans inlägg i boken ”Ekologisk Ekonomi” är enklare att förstå, eftersom det börjar helt från grunden. Kapitlet är något bland viktigaste som någonsin skrivits, trots att det bara är några sidor i boken. Jag delar in det i några delar under de kommande dagarna:

Energi, teknik och produktion.

All materia, sådan vi känner den, är uppbyggd av partiklar. Vare sig dessa partiklar är uppbyggda av atomer, molekyler eller något annat, kommer de att utgöra en sorts byggstenar för både levande och död materia. Dessa byggstenar kan fogas samman med varandra i enlighet med naturlagarna och då tillsammans bilda de föremål vi är vana att se i vårt dagliga liv. En spik är till exempel uppbyggd av nästan enbart järnatomer medan ett träd eller en människa består av huvudsakligen kol-, kväve-, syre-, väte-, och fosforatomer med inslag av ett stort antal andra grundämnen.

Alla vet att även om vi tog alla de olika sorters atomer som ingår i en människa i exakt rätt proportioner och blandade dem noga, skulle vi ändå inte kunna tillverka en levande människa. Inte heller skulle vi kunna tillverka ett levande träd även om vi blandade de rätt ämnena med största omsorg. Det måste alltså finnas något annat än bara rätt sorts atomer i rätt proportioner, för att det ska bli ett träd eller en människa.

Vad är detta något?

Inom naturvetenskapen har man känt till svaret på den frågan ganska länge. Man har klart för sig att atomerna måste sitta i en viss inbördes ordning! Det är som att säga att det inte räcker att blanda alfabetets olika bokstäver i precis rätt proportioner för att framställa Shakespeares samlade verk. Shakespeare satte bokstäverna i en viss ordning efter varandra i rader och skapade därigenom sina verk, som många uppfattar som odödlig konst. Rent tekniskt handlar det om att han satte bokstäverna dvs ordens byggstenar, i en endimensionell rad efter varandra.

När vi betraktar en bild på teve-skärmen, betraktar vi själva verket ett mönster av olikfärgade punkter, som är ordnade inbördes i två dimensioner. De olikfärgade små lysande punkterna kan anses utgöra byggstenarna till bilden.

Både när vi läser bokstäver till ord och meningar och när vi ser på teve-skärmens lysande små punkter, ordnade till en bild, har vi att göra med information. Det torde de flesta vara överens om.

Information betyder egentligen ”ge form åt”. Shakespeare ger form åt sina tankar i sina verk genom att kombinera bokstäverna i dem, och kombinationen av olikfärgade punkter på teve-skärmen ger form åt bilderna på teve-skärmen. Även då atomer är ordnade sinsemellan i tre dimensioner har vi att göra med samma grundläggande fenomen. Därför betraktas också ett träd, ett hus, eller en människa som informerad materia.

Fortsättning följer i morgon med nästa kapitel: ”Energi och Information”

måndag 30 januari 2017

Ekonomisk frihet och livskvalitet

Jag fortsätter idag med nästa kapitel ur boken den bok som lästs av alltför för få: ”Ekologisk Ekonomi”


                                                  Ekonomisk frihet och livskvalitet

Vad skulle hända med överskottet om vi hade ett samhälle där ekonomin grundade sig på ekologiska principer? Naturligtvis får vi även där ett prisfall, men skillnaden är att prisfallet då blir lönsamt. Överskottet gör ju att vi kan arbeta mindre och i stället använda mer tid till att tillgodose andra behov. Vi får då inte kriser beroende på arbetslöshet och varuöverskott. Tvärtom blir det möjligt för oss att närma oss ekonomisk frihet på alla de områden där priserna faller, och det är ju dit vi vill komma.

Men vi måste på nytt lära oss förstå vilka verkliga värden som styr våra livsvillkor. Ska vi lösa krisen måste vi använda vår fantasi och gå tillbaka till realvärden, och dessa värden finns överallt i naturen. Vill vi använda dem rätt måste vi tänka över vår egen livssituation, var och hur vi bor och lever, och kanske få samhällen som är bättre att leva i.

Hur har vi hittills gjort? Vi har gjort precis som alla andra djur. Vi har samlats där den största mängden av det vi värdesätter finns. Paradoxalt nog har vi med penningekonomins hjälp nu kommit dithän att vi värdesätter knapphet och brist högst, dvs vi värdesätter allt i pengar. Där den största bristen i reala värden finns, skapas också de största penningmängderna, och därför samlas vi i tätorter. Men i tätorterna finns inga naturliga ekosystem som ger överskott på livsnödvändiga varor. Där måste allt köpas för pengar.

Nu är vi på väg att förstöra allt som något verkligt värde. När vi nått dit, har vi också lyckats få den totala bristen, den totala rikedomen. Men finns det då någon kvar som kan ha glädje av den? Vägen kommer att vara kantad av ekokatastrofer och krig. För att vända utvecklingen måste vi ge det samhälle en chans som bygger på insikten att det är ömsesidiga tjänster som ger högre livskvalitet, ökad välfärd och från fruktan och nöd, och att det goda samhället är en gemenskap där vi inte tjänar på varandra och ständigt jagar efter mera pengar. Vi måste lära oss att se samhället på detta sätt,och vi kommer att göra det av kärlek till livet och våra barn.

Jaha, kommer det stora flertalet av den röstberättigade delen av befolkningen att vakna innan det är för sent? Kommer de att lyssna på sådana lika mig, ett miffos prat? Kommer de att sätta sig in i hur vårt samhälle fungerar och ställa krav på dess snara omorganisation? Kommer de att genomskåda att våra pengar i själva verket är skulder? Hur många planeringsmöten måste de ha för att genomskåda hur våra så kallade pengar transporterar deras dagliga slit till det fåtal som har råd att investera sina pengar?

Många svåra frågor och i morgon blir det ännu värre för återkommer jag med ett inlägg från samma bok, men denna gång om den energiproblematik vi står inför. Den största frågan av alla.

söndag 29 januari 2017

Penningvärden representerar fattigdom

Jag tänkte idag publicera ett stycke ur boken ”Ekologisk Ekonomi”. Stycket, som är skrivet av Johan Sandwall och Peter Ekman, är en av de bästa beskrivningar jag läst, om orimligheterna i vårt samhällssystem. Eftersom det inte går att köpa boken som ny längre, har jag svårt att tror att någon tar illa upp.

Stycket lyder som följer:

Penningvärden representerar fattigdom”

Den grundläggande teorin för värde i penningekonomin är knapphetsteorin. För att en vara ska ha ett värde måste det vara brist på den. Luft är en ”vara” där vi ännu inte lyckats skapa brist. Ekonomiskt sett saknar luft värde, då den inte går att sälja. Sett ur samhällets, dvs människornas, synvinkel är detta den bästa tänkbara situationen. Luften är fri för alla, och detta visar en situation där rikedom råder, dvs fullständig ekonomisk frihet. Annorlunda förhåller det sig med maten. Där behövs realkapital i form av mark och maskiner för framställningen. Vidare behövs det arbete och lagerkapacitet för produktion och distribution.

Hela denna process syns i de privata och offentliga räkenskaperna. Det är alltså en situation som är dålig för människorna men bra för den ekonomi vi har idag. Det är brist på mat, och det betyder i sin tur att mat får ett penningvärde och går att sälja. Av detta kan vi dra slutsatsen att penningvärden representerar brist, dvs fattigdom. Idealsituationen för marknadsekonomin av idag är att kunna vidmakthålla en stadig ökning av dessa bokförda penningvärden. Får vi överskott på varor i marknadssystemet, skapas kriser genom fallande priser och arbetslöshet. De åtgärder som då sätts in är att:

Skapa brist genom lagerhållning och produktionsinskränkningar.

Försöka komma in på andra marknader eller skapa nya marknader genom att slå ut konkurrenter eller ta fram nya produkter och därmed en ny marknad.

Ödelägga realvärden genom att förstöra det överskott som orsakar prisfall och på det sättet öka bristen och därmed också öka efterfrågan.

Om inte något av av detta lyckas, återstår konkurser och avskrivning av kapital. Får krisen alltför stor omfattning kan de inblandade mista kontrollen över händelseutvecklingen, och avskrivningen tar då formen av ett krig. Detta har skett två gånger på 1900-talet, och ett tredje krig kan bryta ut när som helst om vi inte försöker ändra det ekonomiska systemet.

Tja, vad säger ni kära läsare? Begrunda noga, jag återkommer med fortsättningen i morgon.

fredag 27 januari 2017

En mupp är vad man är

Att inte acceptera det vedertagna är att bli betraktad som en mupp, eller kuf, eller någon utanför det gängse och etablerade. Man blir behandlad som en mupp när man säger att evig tillväxt inte är möjlig på en begränsad planet. Man blir smått utskrattad, pekad finger åt och hånad bakom ryggen, trots att vem som borde inse det självklara med att evig tillväxt inte kan pågå hur länge som helst i ett begränsat utrymme. Det borde ju vara detsamma som att säga att Jorden är platt.

Men de flesta vågar inte protestera mot det etablerade av rädsla för att själva bli utskrattade av dem som inte förstår. Det är lättare att hålla med vid diskussionerna på fikarasterna. Jo visst när Reinfeldt med överlägsen min och myndig stämma på renaste stockholmska förklarar, att bara vi lyssnar noga på hans utläggningar så är evig tillväxt möjlig.

Att ingen djävel vågar tänka när han och hans likar pratar så man kräks. Men att andaktligt lyssna till de parasiter som lever gott på att förslava sina oförstående åskådare och undersåtar, det tillhör det etablerade det.

Men vad de än säger så är det:

INTE MÖJLIGT MED NÅGON EVIG TILLVÄXT AV VAD SOM HELST PÅ EN ÄNDLIG RUND PLANET!!!

Så det så! Sen får fanskapet säga vad han vill och till och med en mupp som jag skulle välkomna en offentlig diskussion med honom och hans likar i detta ämne, precis när som helst!

torsdag 19 januari 2017

Efter mörkrets inbrott

Världens etablerade anglosachsiska maktelit blir mer och mer avslöjade med byxorna nere. Att de inte tänker införa något rättvist, energisnålt samhälle som lever i symbios med den natur vi är så totalt beroende av, står alltmer klart. Istället provsänder de stridsvagnar genom Eurotunneln mitt i nätterna. Det är inte så lätt att hålla något hemligt idag:

https://www.rt.com/uk/374209-army-tanks-channel-tunnel/

I spelet efter mörkrets inbrott och vid hemliga förhandlingar ska de sovande folkens öde beseglas. Vi är för många som vill ha för mycket, tycker eliten. Men detta ska inte vi väljare få veta. I stället står elitens  marionetter avger sina fagra löften inför valurnorna, men vi väljare förväntas inte vara smarta nog för att räkna ut att hela den så kallade demokratin bara är en enda chimär. Vi utbildas till skuldslavar som förväntas vara smarta nog att sköta de mest komplicerade maskiner, men det skuldförslavande penningsystemets kringelkrokar ska förbli hemliga.

Men om jag får gissa lite så försöker nu eliten dölja de senaste etthundra åren av bedrägerier genom att dra in Europa i ännu ett stort krig. Att motparten ska utgöras av Ryssland är inte svårt att räkna ut. Dagligen läser man om allt Ryssland får skulden för. Allt från att deras idrottsutövare är dopade till att de mutar blivande amerikanska presidenter.
måndag 16 januari 2017

Rika TillsammansJag var inne på en blogg idag, kallad Rika Tillsammans. Den drivs av någon som kallar sig Jan Bolmeson. Han tror sig vara slug när han påstår sig kommit på en formel med vilken man kan beräkna vad han kallar ränta på ränta effekten, vilket är det samma som exponentialfunktionen.

Men han vill visa, att om man sätter in sina surt förvärvade slantar på sitt bankkonto så får man ränta och blir rik med automatik. Sim sala bim. Tänk vad dumma vi andra är. Att ingen har kommit på detta förut. Tack för att du finns, Jan Bolmeson.

Reglen för att bli rik är enligt Jan Bolmeson:

1 Jobba, lyda och löneslava.
2 Sätta in lönen på banken och få ränta år efter år.
3 Bli rik.

Att det finns något som kallas för inflation är inget att bry sig om. Att pengar skapas när någon sätter sig i skuld till banken utan att pengarna till räntan skapas vid samma tillfälle, nämns inte av Jan Bolmeson. Att alla pengar därför är någon annans skuld. Nä, nämns inte. Att räntan på redan skapade skulder växer med ränta på ränta? Nä, inte heller.

Summa summarum. Det är mycket Jan Bolmeson inte nämner, fattar eller inser, avsiktligt eller inte. Han fattar i alla fall inte att det vi kallar pengar i själva verket är ett mått på fattigdom, eftersom vi människor inte har kunskap nog att göra nya resurser av det avfall vår så kallade ekonomi skapar.

Om någon är intresserad av en formel som kan beräkna exponentiell tillväxt, går det bra att använda denna ex.:

10*1,01^10=11,04622….

Betyder tio gånger ett komma noll ett (procentsatsen)  (^)= logiskt ”och”, men betyder på en vanlig miniräknare, antal multipliceringar. Alltså kan man räkna ut världens befolkningsmängd om 40 år såhär ex.:

7000000000*0,008^40 = 9304595971

Om 40 år kommer vi alltså att vara cirka 9,3 miljarder usla själar, om nuvarande ökningstakt på 0,8 procent om året håller i sig. Om USA,s nuvarande skuldökningstakt (9 Procent) håller i sig kommer dess statsskuld år 2030 att vara (20 000 000 000 000*1,09^13 år) 61,3 biljoner dollar. Denna skuld ska underhållas med, låt oss säga 2,5 procent i årlig avkastning. Ja, om dagens penningvärde skulle gälla så går väl all världens samlade BNP åt bara till att betala USA,s skulder. Men det kanske är meningen?

Världens oljekonsumtion kommer att vara, från nuvarande 31 000 000 000 fat per år gånger den tänkta ekonomiska dröm-tillväxten på 3 procent gånger tretton år ( 31*1,03^13 år = 45,5 miljarder fat olja. Om man då betänker att Saudierna säger sig ha haft cirka 400 miljarder fat i sina fyndigheter, så skulle dessa kunna ha i en framtid räcka i fem år, om dessa resurser hade varit orörda i dag vill säga. Men de började pumpas upp i början av trettiotalet.

Så, välkomna till verkligheten gott folk, även du Jan Bolmeson!

söndag 15 januari 2017

Det förtigna kriget

I Jemen utspelas just nu likadana scener som i Syrien för någon månad sedan. Skillnaden är att USA,s folkmord i Jemen ska tystas ned. Det är inte lätt att mörda när alla tittar på. Mutmedia har fått total tystnadsplikt. De ska nämligen provas en ny taktik i Jemen, så det får inte skriva alls. Svd,s Ivar Apri, ursäktar sig med att Svd,s läsare inte orkar läsa om detta krig?? Hur fan nu han vet det?

https://www.svd.se/kriget-vi-inte-orkar-lasa-om/om/konflikten-i-jemen

Tänk vad fel jag har haft. Jag har hela tiden trott att en utrikesjournalists främsta uppgift var att opartiskt rapportera om krig och oroshärdar var de än förekommer. Men han skyller på att ingen orkar läsa om detta krig. Ja, en sak är då säker, jag tänker fan i mig inte läsa vad han skriver!

Kriget i Syrien är/var det däremot tillåtet att skriva, öh.. läsa om. I detta krig var Ryssland ena motparten så det var annorlunda. Då kom det väl färdigöversatta artiklar från CIA bara att mata in i pressarna. Nu förlorade USA/ISIS, men det inte är över än. Det går säkert att hitta nya infallsvinklar i den konflikten.

Åter till Jemen. Det är inte svårt att ta reda på läget i Jemen, om man orkar vill säga. Al Jazeera berättar här om hur folket försöker mätta sina barn med gummi:

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/01/starving-yemenis-resort-eating-rubbish-170102124800887.html

Jag har skrivit förut om Wolfowitz-doctrinen och hur USA planerar att ta makten över Persiska Vikens oljefält. Men varför ska de det? Oljan ska ju fasas ut, före 2030 till och med. I alla fall enligt slughuvudet Annie Lööf med anhang. Hon leder för övrigt popularitetsligan bland politiker-mifforna just nu.

Jag vet att jag inte borde reta upp mig, men när världen ser ut som den gör är det inte lätt att låta bli. Nu orkar inte jag heller skriva något mer idag, men jag har aldrig kallat mig för journalist jag, däremot medmänniska!fredag 13 januari 2017

Förbannad

Kan man bli annat än förbannad när man ser Obomba gråta krokodiltårar framför kamerorna (troligen med näven full av hackad lök). Detta odjur till mördare som lovade att avsluta alla krig redan under sin första mandatperiod, har sett till att USA har varit indragit i olika krig under HELA sin mandatperiod. Denna maktens spratteldocka till president har inte beslutat om en enda (mig känd) handling i medmänsklighetens namn under alla sina ÅTTA år han suttit vid makten.

Drönarattacker, har hört till det dagliga våldet. Overkliga för alla utom för de mördades anhöriga. De drabbade lär inte ha hunnit tänka så mycket. Men att skjuta araber via joystick är en självklar rättighet för alla presidenter i det oumbärliga landet of  the free world. Nästa steg är väl att skjuta de bloggare som skriver om alla USA,s alla dessa orimliga rättigheter. Man får väl gömma sig under ett paraply i fortsättning, eller slänga ut hunden först. Han brukar vara bra att reka, men upp i skyarna letar han inte. Får köpa honom en bössa och gå en kurs.

Fan, man sitter nästan och retar upp sig, så här på fredags kväll. Synd på helgen.

Men några protester mot USA,s aktiviteter är inte att förvänta sig från den Svenska statsledningen. Lövén och de andra mupparna, är helt eniga i detta. Detta är ett blocköverskridande beslut, som det så myndigt heter. Här kommer en länk till en välskriven artikel, visserligen skriven på en Rysk sida, men var att hitta en lik i väst,s ljugmedia?

https://sputniknews.com/analysis/201701121049525929-us-obama-legacy-opinion/

Nu börjar även Danmark falla till föga under det amerikanska hoten. Det är annat än under Morgens Glistrup,s dagar det. Då skulle danskarna säga upp Nato och svara de eventuella ryska anropen med ett:

"Vi ger oss". Vilket inte är ett så dumt alternativ, när man tänker efter.

https://www.rt.com/news/373622-russia-hackers-hospitals-denmark/

För att sammanfatta lite så tror jag att Obomba kommer att gå till historien som den mesigaste, lydigaste nickedockan till president i den amerikanska historien, trots alla mord han beslutat. Men tur är det, för vem vill ha krig? Ja det förstås, demokraterna då, med Clintons och John McCain i spetsen, därtill så mutade av Soros och Goldman Sachs. De vill väl ha något att gömma sina bravader bakom när allt brakar lös.


torsdag 12 januari 2017

Globaliseringens konsekvenser

I ekonomernas ögon är globaliseringen bara av godo, vilket beror på att de inte har insett att vår värld har begränsade resurser. Deras ekonomiska modeller tar inte med detta i beräkningen. Detta skulle kräva en värld med obegränsade resurser eller att vi skulle ha tillgång till den teknik som gör det möjligt att omvandla den ekonomiska tillväxtens restprodukter till nya resurser. Vilket vi givetvis inte har. Här följer några stolpar som beskriver konsekvenserna av vad globaliseringen innebär.

1 Globaliseringen innebär att vi gör slut på våra begränsade resurser snabbare. Om ekonomin ska öka måste det tillföras mer energi, vilket syns i utvecklingsländernas statistik.

2 Globaliseringen gör att utsläppen av koldioxid ökar.

3 Globaliseringen innebär att konsekvenserna av ett lands beslut och regleringar blir omöjliga att överblicka i en global skala. Globaliseringen innebär ju ett fritt flöde av kapital och att förtagen flyttar sin produktion till det land som har minst regleringar.

4 Globaliseringen innebär att oljepriset ökar. Världens oljeförsörjning har varit i stort sett den samma sedan i början på 20-hundra talet. Genom att öka effektiviseringen av dess förbränning och göra el av andra källor har vi hittills lyckats hålla nere kostnaden av oljefältens tömning. Den globala ekonomin har hållits igång genom att vi tömt de lättast utvinningsbara källor först. Nu står vi inför problemet att när de få nya oljefyndigheter som görs, vilket kommer att göra dess tömming dyrare. På grund av globaliseringen ökar nu världens behov av olja och även om västvärlden skulle kunna skära ned på sin efterfrågan, så ökar behovet i utvecklingsländerna desto snabbare. Detta innebär att priset på olja inte kan sjunka särskilt mycket om ekonomiernas allt fattigare befolkningar ska råd med framtidens oljepriser.

5 Globaliseringen innebär således att behovet av olja flyttas från de utvecklade länderna till utvecklingsländerna vars löner är lägre. Detta gör i sin tur innebär att behovet av olja där ökar, men oljan kan inte ha ett pris som är högre än kostnaden för vad de ekonomier som är beroende av den har råd att betala. Detta pris blir mycket svårt att hälla nere snart på grund av att den billiga oljan redan har utvunnits.

6 Globaliseringen innebär att jobb flyttas från de utvecklade länderna till utvecklingsländerna.

7 Globaliseringen innebär även att investeringarna flyttas till utvecklingsländerna så att de utvecklade länderna blir allt fattigare.

8 Eftersom dollarn är världens reservvaluta innebär det att USA måste öka sin skuldsättning (underskott i bytesbalansen) vilket tvingar resten av världen till att köpa amerikanska skuldsedlar av det överskott de får, så att de får tillgång till de dollar USA framställer till ingen kostnad. Så har emellertid inte skett under de senaste åren, i stället har USA ökat sin skuldsättning genom att trycka pengar och köpt sina egna skulder. Detta har dolts genom att tillgripa olika finansiella knep men blir snart till en omöjligt.

9 Globaliseringen innebär att den amerikanska statens skatteuttag flyttas från dess företag till dess medborgare, eftersom företagen enkelt kan flytta sin produktion till länder med lägre tillverkningskostnader. Detta är emellertid inte så enkelt för dess allt fattigare medborgare.

10 Globaliseringen innebär att världens länder försöker öka sin konkurrenskraft genom att devalvera sin valuta, tillåta mera utsläpp av de rester tillverkningen orsakar eller sänka arbetarnas löner. Detta för att på så vis göra sina varor billigare i förhållande till andra länder. Denna tävlan mot ekonomiernas botten kan inte sluta bra, eftersom importpriserna på de varor länderna behöver ökar i takt med en allt dyrare olja. En omöjlig spiral således.

11 Globaliseringen innebär att enskilda länder blir beroende av alla andra länder för att få tillgång till de varor dess egen existens är beroende av. De litar efterhand på att länder med lägre löner försörjer dem med livsviktiga produkter, såsom kläder, skor, mat, medicin.

12 Globaliseringen innebär således att alla länder får närmare och närmare kontakter och blir mer och mer beroende av varandra. Om ett land kollapsar dra det således med sig alla de andra med sig i kollapsen. Historiskt ser man att alla imperier har börjat med att ett litet land bygger upp ett imperium på någon begränsad resurs som efter hand blir allt dyrare att utvinna och kollapsar när denna resurs blir dyrare att utvinna.

Det enda som skulle långsiktigt kunna ersätta vårt behov av olja, är de bridreaktorer Ryssland nyligen färdigutvecklat (BN 800, BN 1200, https://en.wikipedia.org/wiki/BN-800_reactor). Men att i en krympande ekonomi utveckla dessa reaktorer i takt med våra krympande resurser och vår exponentiellt växande skuldsättning är en omöjlighet. Vilket man inte behöver man vara något större geni för att inse.

(Inlägget är till viss del inspirerat av Gail Tverbergs skriverier i samma ämne).

onsdag 11 januari 2017

Trump + Goldman Sachs = sant?

Trump lovade i sin valkampanj att ta upp kampen med de stora bankerna, Wall Street och det nuvarande etablissemanget. Nu när han presenterat de flesta av dem som ska hjälpa honom vända det sjunkande amerikanska skeppet så visar han nu sitt rätta jag, enligt sidan http://wallstreetonparade.com. Detta är väl i och för sig i linje med de senaste amerikanska valen. Lova en sak och göra en annan. Men jag kan inte förstå varför inte dess befolkning vaknar. När ska de inse att alla inte kan bli miljonärer? Men om de inte kan inse det, så kan de givetvis inte heller inse att vi blir allt fattigare varje gång BNP ökar, genom att omvandla basen för vår existens till pengar och obrukbara sopor?

Listan:

Finansminister: Steven Mnuchin Golman Sachs i 17 år.

Chefs strateg i Vita Huset: Stephen Bannon fd.  Goldman Sachs

Internationell ekonomiska frågor: Gary Cohn fd. ordförande Goldman Sachs

Värdepappershandeln?: Jay Clayton, vars fru är vice ordförande hos Goldman Sachs

Sedan har vi lite Hänt i Veckan här:  När Alexander Blankfein , den äldsta sonen till Goldman Sachs vd Lloyd Blankfein, var gift 2013, Joshua Kushner deltog bröllopet. Joshua hade Alexander rumskamrat vid Harvard, enligt New York Times. Joshua är bror-in-law till en kvinna som kommer att spela en viktig roll i Trump administrationen - Ivanka Trump, dotter till tillträdande presidenten och gift med Joshuas bror, JaredEnligt Politico, Goldman Sachs partner, Dina Powell, ordförande för Goldman Sachs Foundation, är Ivanka s "top rådgivare politik och bemanning."

Utrikesdepartementet: Erin Walsh, ytterligare en fd. Goldman Sachs medarbetare

Osv enligt:

http://wallstreetonparade.com/2017/01/heres-how-goldman-sachs-became-the-overlord-of-the-trump-administration/


lördag 7 januari 2017

Trumps löften

Dmitry Orlov, vars blogg jag följt sedan starten, har i sitt senaste inlägg kommit med en mycket trovärdig förklaring på Trumps utspel om att göra USA stort igen. Detta inlägg förklarar även varför våra rövslickare till styrande, far efter USA,s penningmaffia och likt underkuvade hundar inte vet hur väl de vill vara till lags. USA, som historiskt byggt sin makt på att ljuga, muta, stjäla och bomba sig till allt den makt de har, har sannolikt hittat nästa offer när nu Syrien gled ur deras giriga fingrar.

Tillbaka till 1972 då Kissinger för USA,s räkning gjorde upp med det Saudiska kungahuset om att oljan bara skulle sälja i dollar (petrodollarn) vilket gjorde att USA fick makt över det råämne som gjort vårt nuvarande samhälle överhuvud tagit möjligt. Att USA,s egen olja peakat föregående år, visste inte dess styrande vid denna tidpunkt. Men de visste att världens behov av olja inte skulle minska. Redan då gjordes troligen planer upp så USA,s magnater skulle kunna behålla makten över oljan, vilket avspeglades i den av Dick Cheney,s beställda Wolfowitz-planen. (Står om den här, bland andra ställen: http://www.informationclearinghouse.info/pdf/naarpr_Defense.pdf) Denna plan innebar att USA militärt skulle erövra sju länder runt Persiska Viken. Irak, Libyen, Yemen, Syrien, Iran, Libanon och Sudan. Saudiarabien och Afghanistan är ju sedan länge lydriken.

Men om denna plan skulle spricka, vilket den nu gjort, så var PLAN-B att orsaka kaos i Saudiarabien genom att fiffla med oljepriset tills dess att saudiernas så kallade regering kollapsar. Militärt är Saudiarabien svagt, beväpnat med amerikanska vapen och de har inte många tillskyndare i fråga om mänskliga rättigheter. Men de har tillräckligt med olja kvar för att driva den del av världen som kallas väst, i några år till.

Det finns 22 miljoner saudier idag, hälften av dem är bortskämda arga unga män, vana att få allt gratis, vilket gjort att saudiernas inrikes oljekonsumtion ökat från nästa noll till dagens 0,0895 fat olja per dag och person, den näst högsta oljekonsumtion i världen, räknat per person och dag. Slagna endast av Luxemburg!!! Som gör av med 0,101 fat per dag och person.

Men om nu Trump menar göra något av sina planer så har ni Saudiarabiens framtida öde utstakat här:

http://cluborlov.blogspot.se/2017/01/how-to-make-america-great-again-with.html#more

torsdag 5 januari 2017

Många kloka ord av Peter Kuznick

Peter Kuznick berättar här om de delar av Amerikansk historia som de flesta av dagens unga inte har en susning om. Ja, detta gäller de flesta av oss äldre också:

https://www.youtube.com/watch?v=dSjTZ6uC0ZY

Nittonhundratalet, det Amerikanska seklet, girighetens och egoismens sekel. Utan motsvarighet i världshistorien. Men allt kommer förr eller senare till sitt slut, så även detta.


söndag 1 januari 2017

UFO kraschlandat i Antarktis?

I bland snubblar över det mest otroliga, men förklara varför åker helt plötsligt Påven, Obama, John Kerry, Patriarken Kirill till Antarktis? Varför eskorterar Ryska krisfartyg ett lastfartyg från Saudiarabien lastat med "Gabriels Ark" till Sydpolen?

Ja döm själva:

https://www.google.se/search?q=%E2%80%9CArk+of+Gabriel%E2%80%9D&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_1tms8KDRAhXDkCwKHXqdAesQ_AUICCgB&biw=1261&bih=596#imgrc=zo0vtDCQ3ssOYM%3A

http://www.whatdoesitmean.com/index2002.htm

https://vk.com/page-72100530_49550577

(Översättning av Google)
Pyramid Antik civilisation FOUND i Antarktis.
Studiet av offentliga pyramiderna kan vända hela mänsklighetens historia. En grupp forskare har hittat och fotograferat i Antarktis tre konstigt forntida pyramid - uppenbarligen konstgjord ursprung. En gång i tiden, för länge sedan, Antarktis var en av de mest beboeliga kontinenter - de flesta av det var täckt med skogar där vodilos mycket alla levande varelser. Nu har de flesta av Antarktis är täckt med is, men de gamla fossiler, inklusive dinosaurier, som finns i bergen i Antarktis.
Sammansättningen av forskargruppen ingår åtta forskare från Amerika och flera europeiska länder. Två av de tre pyramiderna finns cirka 16 kilometer från kusten, och den tredje - mycket nära strandlinjen. Varför inte prata om det på nyheterna på den federala kanaler? Eftersom de krafter som inte vill att folk ska veta sanningen om det förflutna av mänskligheten. De vill att folk ska tro att de är ättlingar till apor, och detta undervisade från barndomen i skolor i alla länder på jorden. Video:

 https://www.youtube.com/watch?v=eITSTWfs6n4

Ja vad fan är på gång? En sak är säker, fler än jag lär skriva i detta ämne!