Leta i den här bloggen

torsdag 12 januari 2017

Globaliseringens konsekvenser

I ekonomernas ögon är globaliseringen bara av godo, vilket beror på att de inte har insett att vår värld har begränsade resurser. Deras ekonomiska modeller tar inte med detta i beräkningen. Detta skulle kräva en värld med obegränsade resurser eller att vi skulle ha tillgång till den teknik som gör det möjligt att omvandla den ekonomiska tillväxtens restprodukter till nya resurser. Vilket vi givetvis inte har. Här följer några stolpar som beskriver konsekvenserna av vad globaliseringen innebär.

1 Globaliseringen innebär att vi gör slut på våra begränsade resurser snabbare. Om ekonomin ska öka måste det tillföras mer energi, vilket syns i utvecklingsländernas statistik.

2 Globaliseringen gör att utsläppen av koldioxid ökar.

3 Globaliseringen innebär att konsekvenserna av ett lands beslut och regleringar blir omöjliga att överblicka i en global skala. Globaliseringen innebär ju ett fritt flöde av kapital och att förtagen flyttar sin produktion till det land som har minst regleringar.

4 Globaliseringen innebär att oljepriset ökar. Världens oljeförsörjning har varit i stort sett den samma sedan i början på 20-hundra talet. Genom att öka effektiviseringen av dess förbränning och göra el av andra källor har vi hittills lyckats hålla nere kostnaden av oljefältens tömning. Den globala ekonomin har hållits igång genom att vi tömt de lättast utvinningsbara källor först. Nu står vi inför problemet att när de få nya oljefyndigheter som görs, vilket kommer att göra dess tömming dyrare. På grund av globaliseringen ökar nu världens behov av olja och även om västvärlden skulle kunna skära ned på sin efterfrågan, så ökar behovet i utvecklingsländerna desto snabbare. Detta innebär att priset på olja inte kan sjunka särskilt mycket om ekonomiernas allt fattigare befolkningar ska råd med framtidens oljepriser.

5 Globaliseringen innebär således att behovet av olja flyttas från de utvecklade länderna till utvecklingsländerna vars löner är lägre. Detta gör i sin tur innebär att behovet av olja där ökar, men oljan kan inte ha ett pris som är högre än kostnaden för vad de ekonomier som är beroende av den har råd att betala. Detta pris blir mycket svårt att hälla nere snart på grund av att den billiga oljan redan har utvunnits.

6 Globaliseringen innebär att jobb flyttas från de utvecklade länderna till utvecklingsländerna.

7 Globaliseringen innebär även att investeringarna flyttas till utvecklingsländerna så att de utvecklade länderna blir allt fattigare.

8 Eftersom dollarn är världens reservvaluta innebär det att USA måste öka sin skuldsättning (underskott i bytesbalansen) vilket tvingar resten av världen till att köpa amerikanska skuldsedlar av det överskott de får, så att de får tillgång till de dollar USA framställer till ingen kostnad. Så har emellertid inte skett under de senaste åren, i stället har USA ökat sin skuldsättning genom att trycka pengar och köpt sina egna skulder. Detta har dolts genom att tillgripa olika finansiella knep men blir snart till en omöjligt.

9 Globaliseringen innebär att den amerikanska statens skatteuttag flyttas från dess företag till dess medborgare, eftersom företagen enkelt kan flytta sin produktion till länder med lägre tillverkningskostnader. Detta är emellertid inte så enkelt för dess allt fattigare medborgare.

10 Globaliseringen innebär att världens länder försöker öka sin konkurrenskraft genom att devalvera sin valuta, tillåta mera utsläpp av de rester tillverkningen orsakar eller sänka arbetarnas löner. Detta för att på så vis göra sina varor billigare i förhållande till andra länder. Denna tävlan mot ekonomiernas botten kan inte sluta bra, eftersom importpriserna på de varor länderna behöver ökar i takt med en allt dyrare olja. En omöjlig spiral således.

11 Globaliseringen innebär att enskilda länder blir beroende av alla andra länder för att få tillgång till de varor dess egen existens är beroende av. De litar efterhand på att länder med lägre löner försörjer dem med livsviktiga produkter, såsom kläder, skor, mat, medicin.

12 Globaliseringen innebär således att alla länder får närmare och närmare kontakter och blir mer och mer beroende av varandra. Om ett land kollapsar dra det således med sig alla de andra med sig i kollapsen. Historiskt ser man att alla imperier har börjat med att ett litet land bygger upp ett imperium på någon begränsad resurs som efter hand blir allt dyrare att utvinna och kollapsar när denna resurs blir dyrare att utvinna.

Det enda som skulle långsiktigt kunna ersätta vårt behov av olja, är de bridreaktorer Ryssland nyligen färdigutvecklat (BN 800, BN 1200, https://en.wikipedia.org/wiki/BN-800_reactor). Men att i en krympande ekonomi utveckla dessa reaktorer i takt med våra krympande resurser och vår exponentiellt växande skuldsättning är en omöjlighet. Vilket man inte behöver man vara något större geni för att inse.

(Inlägget är till viss del inspirerat av Gail Tverbergs skriverier i samma ämne).

1 kommentar:

Berra sa...

Det är förjävligt rent ut sagt.

http://newsvoice.se/2016/12/23/lars-bern-new-world-order-sammanfattad/