Leta i den här bloggen

söndag 25 mars 2018

Elbilarnas välsignelse

Jag satt och läst lite på Lars Berns blogg: https://anthropocene.live/ och hamnade givetvis bland elbilarna ganska snabbt. Lars skriver med rätta att elmotorer är energieffektiva, att Sverige har gott el och att bensin och diesel förgiftar vår miljö. Visst, i lilla Sverige är elbilar en välsignelse, men världen som helhet har inte gott om vattenkraft. Den globala energikonsumtionen ser ut så här, för att nu nämna någon enskild sida:

http://www.climatedepot.com/2017/06/21/reality-check-85-of-global-energy-consumption-based-on-fossil-fuels/

I nästan alla länder framställs elen med hjälp av dieselgeneratorer eller ånggeneratorer drivna av olja och kol, vad hjälper det då att vi i lilla Sverige har gott om vattenkraft? Världens lastbils- och biltillverkare lär inte kunna sälja alla sina bilar här. Den globala ekonomin kräver transporter, vilket i sin tur kräver fordon. Om dessa fordon drivs av el här så lär inte det minska den globala oljekonsumtionen, den kommer bara att ske någon annan stans, därtill är oljan alldeles för billig.

Räkneexempel:

I Sverige kostar en kWh cirka 1,20,- producerad med hjälp av vattenkraft och köpt av en vanlig villakonsument med ett bra elavtal, vilket då ger 10 kWh = 12,- vilket är lika mycket som energiinnehållet i en liter eldningsolja kostande cirka 3,50,- / liter utan moms i Sverige.

Att olja är billigt framgår med all önskvärd tydlighet och att den olja svenska elbilar sparar in kommer att förbrännas någon annanstans här på planeten är inte svårt att inse, även om min uträkning inte är perfekt.

Nä, Lars Bern har likt alla teknikoptimister rätt i mycket men inte om elbilar i den globala ekonomin. Det största misstaget är att inte inse vad industrisamhällets avfall orsakar. Hur vi gödslar åkrarnas grödor med fullständigt oljeberoende konstgödsling och spolar ut dess restprodukter i sjöar och hav. Mediciner, industriavfall, färg, giftiga metaller såsom kadmium, bly, kvicksilver, svavel och tusentals andra åker samma väg.

Att dessa gifter sprider död och förintelse i den miljö som är basen för vår egen existens förtigs av de olika egenintressen som styr vår värld. De stora bovarna är i första hand alla politiker, ekonomer och teknikoptimister, men även vi alla vi andra har som egenintresse att vilja fortsätta leva våra bekväma liv. Det är ännu så länge ganska lätt att blunda för det som pågår, men det är inte för så länge sedan man kunde stå i Färjestadens hamn och fiska lax, i dag får man vara glad om ens den minsta abborre skulle nappa.

Men som sagt Lars Bern har rätt i mycket och i vart fall vänder han på många stenar så jag lägger upp honom i marginalen om det nu skulle göra något till eller från:)

Inga kommentarer: