Leta i den här bloggen

lördag 30 maj 2015

Förnyelsebar energi

Oljan är sedan andra världskriget vårt samhälles viktigaste energiråvara. Den transportsektor som ombesörjer i stort sett alla våra samhällsfunktioner, är totalt beroende av olja. Billig sådan till på köpet. Oljan är således vår viktigaste energiråvara utan konkurrens. Hur bildades då oljan? En förkortad historik kan till och med jag skriva, men i övrigt hänvisar jag till vad geologen och tillika ASPO,s grundare Colin Campbell, har att säga.

Kortfattat kan jag säga att oljan bildades av de växter och alger som fanns i haven för hundratals miljoner år sedan dog och sjönk till botten, under två unika perioder av global uppvärmning. Under högt tryck och hög temperatur, inbäddade i sand och lera, omvandlades den energi som lagrats i växterna och djuren under årmiljoner till kol, gas och olja. Oljan samlas i så kallade oljefällor varifrån den idag i en takt på åttiofem miljoner fat dagligen pumpas upp och raffineras till olika oljeprodukter.

Olja är sedan ungefär etthundra år tillbaka, världens mest använda energiråvara. Det beror helt enkelt på att den är billig och att den innehåller mycket energi och är lätt att lagra och transportera. En annan aspekt är att vi bara betalar för utvinningskostnaden och raffineringskostnaden, inte för tillverkningen, likt vid all den rovdrift vi bedriver på vår planet.

Nu är det hur som mycket prat om att de fossila bränslena ska fasas ut. De behövs ju inte längre enligt de flesta förståsigpåarna. Oljan ska avvecklas och ersättas med så kallade förnyelsebara energi, får vi nästintill dagligen höra. Tanken är att olika grödor ska stå för ersättningen. Raps, solrosfrön, biogas, vindkraft och allt vad det nu är.

Med hjälp av kedjan bostäder, uppväxt, utbildningsväsende, råvaror, bearbetningsmaskiner, sammansättningsfabriker, konstgödning, lantbruk, transportväsende, ska det i slutänden bli över av denna förnyelsebara energi till det som idag krävs i vårt självklara samhälle. De årmiljoner det tog för naturen att framställa oljan, ska nu årligen framställas i den exponentiellt växande fantasivärld våra politiker och ekonomer inte insett att de lever i.


Det hela är så dumt att jag inte ens orkar argumentera om någon så skulle kräva!

tisdag 26 maj 2015

Bidöden

Här kan man läsa om vad den ständiga jakten på pengar innebär för den natur vi baserar vårt samhälle på:


Men om ekonomerna och politikerna och inte det sunda förnuftet får säga sin mening så kommer vår framtida ekonomiska tillväxt att göra det möjligt för oss att framställa datorstyrda bin som befruktar planetens växter. Eller?

lördag 23 maj 2015

Saudi Arabien har nått peakoil

Ibland snubblar man över det som inte skulle vara en världsnyhet i en normal värld. Men det som rapporterades av Arabnews den 18 Juli 2013 förtigs fortfarande i den av miljardärer styrda så kallade fria median:

http://www.arabnews.com/news/458342

Halshuggningarnas och burkornas hemvist på jorden, Saudi Arabien, ska investera 109 miljarder dollar i solenergi. Av den energi som landet i dag producerar till 100 procent av olja ska en tredjedel efter 2032 produceras av solpaneler och kärnkraft. (Uran lär väl bli nästa bristvara världen över). Detta innebär att Saudi Arabien har passerat peak-oil och därmed världen. Vidare betyder det spiken i kistan för petrodollarn.

Skadar inte att lägga in denna film med Colin Campbell i detta sammanhang: https://www.youtube.com/watch?v=lDNMjV6sumQ

Planetens rikaste förbereder sig genom att köpa jordbruksfastigheter i Nya Zeeland bland annat. Våra politiker sprider dock fortfarande sina orimliga tillväxtvisioner.

onsdag 20 maj 2015

Den internationella bankmaffian

Det har väl inte undgått någon som någotsånär följer bankmaffians aktiviteter att fem av världens globala storbanker idag blev dömda till böter av nån djävla bankinspektion i ”The land über alles”. De hade riggat den så kallade marknaden. Vilken överraskning. Givetvis får bankerna åtalseftergift i utbyte mot att de betalar en, i sammanhanget, struntsumma på 5,7 miljarder dollar i böter. Deras styrelser går givetvis fria, skam vore annars. Observera åter att det är bankerna som skall betala böterna, inte deras VD-ar eller några styrelser.

Jag har varit egenförtagare i hela mitt vuxna liv. Mina affärer har granskats både avigt och rätt av både myndigheter och advokater. Om jag hade bedrivit mina affärer med den oärlighet som våra banker bedriver sina affärer så hade jag blivit satt bakom lås och bom för tid och evighet. Men bankerna måste ju räddas till varje pris och dess övervakare och regulator tar uppenbarligen mutor. Tillsynsmyndigheterna är lindade runt deras lillfingrar likt vår så kallade fria media, inklusive vår statliga television.

Jag har skrivit detta förut, man blir bara så förbannad så det tål att upprepas och hoppet finns ju att någon annan vaknar.

tisdag 19 maj 2015

Olja och självförsörjning

Orimligheterna om våra pengar sprider sig nu med en rasande fart. Bloggar som handlar om penningsystemet går nu tretton på dussinet. Till och med teve börjar sprida lite insikt. Dokument utifrån kommer med en del 2 som ska handla om skulderna i samhället. Vanligt folk börjar så smått vakna och en del inser faktiskt att den så kallade ekonomiska återhämtningen aldrig kommer att komma. Politiker världen över pratar dock återigen tillväxt som om kraschen 2008 aldrig hade hänt. Det är bara Grekland som oroar lite, men inte i vårt land förstås och någon bostadsbubbla existerar inte heller, givetvis.

Ekonomerna verkar ha delat in sig i två läger. Det allt fler som som varnar för en kommande krasch och allt fler som förnekar att samma krasch kan hända. Men det är inte många ekonomer som kopplar ihop att det är planetens resurser som möjliggör ekonomin och inte tvärt om. Inte heller att det är räntan på alla skulder som kommer att driva vårt samhälle över det snabbt annalkande stupet.

Lika illa är det med insikten om att det är oljan som möjliggjort dagens samhälle. Jag tänkte på Schlaug,s inlägg här om dagen, om all på vartannat följande tillväxt är exponentiell. Om vi hade kunnat öka uttaget av olja till de 120 miljoner fat om dagen vi behövt i dag, för att tillväxtens krav, så hade vi inte haft dagens kris. Men att koppla ihop olja med tillväxt är att begära för mycket av vare sig en ekonom eller en politiker.

Oljan handlas precis som vilken annan råvara som helst och att något utvinningsmaximum skulle ha passerats är bara sagor, givetvis. Skulle det sen bli brist på olja så kan vi alltid göra olja av något annat, eftersom vi då är så rika konstaterade det största oraklet bland vårt lands största genier, Marian Radetzky, i ett av teves otaliga debattprogram. Ni vet de där programmen som aldrig kommer fram till något slutgiltigt svar, men gärna debatterar alla frågor.

Vi blir matade med den en orimligheten efter den andra om framtidens elbilar, vindkraft, rapsolja, skifferolja, tjärsand. Att någon av våra ledare skulle våga framträda och peka på tillväxt-elefanten mitt i rummet kan vi bara drömma om. De kommer att driva vår så kallade ekonomi över stupets kant, rakt ut i det okända. De räknar kallt med att kunna starta om från början precis som så många gånger förut. Men kan de det utan tillgång till billig olja?

Själv både praktiserar och läser jag på om såväl ätliga vilda växter som om jakt och fiske. Jag räknar inte längre med att kunna behålla det lilla vi byggt upp på de fem år vi försökt lära oss lite om självhushållning. När den stora kaoset kommer och när livsmedelsbutikernas hyllor gapar tomma, kommer även det lilla vi lagrat att konfiskeras av de svältande horder som då invaderar landsbygden i sin jakt på föda.

torsdag 14 maj 2015

Paneldebatt

I den efterföljande paneldebatten diskuterades det tyvärr inte så mycket vad Dennis Meadows sa. Det hela urartade i stället till att de andra paneldebattörerna framförde sina egna åsikter, mest Anders Wickman då. Wickman trodde på någon sorts kunskapstillväxt eller vad det var han menade? Han kritiserade dock penningsystemet å det värsta. Maria Wetterstrand trodde inte hellre på vad den mest insatte personen på planeten hade att säga om tillväxten. Den ende som framförde saklig kritik och ställde frågor var Mikael Höök.

Efterspelet till talet var en besvikelse. Det är inte så ofta Dennis Meadows är i Sverige, men det slutade med att han satt och gäspade.

onsdag 13 maj 2015

Dennis Meadows.....

Och här är fortsättningen på Dennis Meadows föreläsning:

http://media.medfarm.uu.se/play/video/5024

söndag 10 maj 2015

Statsskuld och Meadows

Från början hade jag tänkt snoka i hur mycket Sverige betalar i ränta på sin statsskuld. Men längre ned i inlägget kommer jag in på andra saker. Hur som så var statsskulden den 15 April 2015 uppe i 1375 miljarder kronor, vilket ska motsvara lite mindre än 40 procent av BNP, och att de Svenska företagen och hushållen har en skuldprocent på 266 procent av BNP. Men vad kostar det att finansiera den Svenska statens skuld? Enligt detta dokument kostar det cirka 29 miljarder:

http://www.regeringen.se/sb/d/19708

Detta är hälften av vad totalförsvaret kostar men vad den Svenska bostadsbubblan kostar framgår inte på minsta vis.

Alla har idag roligt åt Grekland, men den Grekiska staten har bara en total skuldsättning på 150 procent och den bostads och företagssektorn har en skuldkvot på 140 procent. Alltså totalt 290 procent av BNP. Den Svenska totala skuldsättningen är då på över 300 procent, vilket är mer än den Grekiska totala skuldmängden!

Det finns emellertid ingen anledning för en stat att vara skuldsatt överhuvud taget. Men eftersom staten genom internationella avtal en gång i tiden godkänt att våra bytesmedel skapas såsom räntebärande skulder tvingar detta fram en exponentiellt ökande skuldsättning av både staten och enskilda. Men eftersom skuldmängden ökar exponentiellt krävs det att uttaget av energi och råvaror också ökar exponentiellt i samma takt. En fullständig omöjlighet alltså, utom för politiker och ekonomer då förståss.

En som pratat om det orimliga med evig tillväxt är emellertid Dennis Meadows och ni som vill höra honom prata om detta kan lyssna i morgon när han talar i Uppsala universitet, sal 10. Föreläsningen sänds tydligen också live via ASPO,s sida:

http://www.asposverige.se/2015/05/oppen-forelasning-den-11-maj-kl-16-i-uppsala-med-dennis-meadows/

fredag 1 maj 2015

Dokument inifrån

På torsdagen den 7 Maj sänds ett program på teve som heter "Den enda vägens politik". Det handlar om vårt kapitalistiska penningsystem och en av förgrundsgestalterna är enligt reklamen Thomas Piketty. Han har ju som bekant skrivit boken "Capital". Givetvis har jag boken, men jag har hittills inte hunnit läsa den. Men orimligheterna om vårt pyramidspel till penningsystem börjar så smått sprida sig. Tidigare har liknande program om orimligheterna sänts mitt i nätterna men nu börjar de arbeta sig in till den tid då Svenssons fortfarande är vakna.

Det ska hur som bli spännande att se hur mycket teve tillåts berätta:

http://www.svt.se/dokument-inifran/den-enda-vagens-politik