Leta i den här bloggen

lördag 30 maj 2015

Förnyelsebar energi

Oljan är sedan andra världskriget vårt samhälles viktigaste energiråvara. Den transportsektor som ombesörjer i stort sett alla våra samhällsfunktioner, är totalt beroende av olja. Billig sådan till på köpet. Oljan är således vår viktigaste energiråvara utan konkurrens. Hur bildades då oljan? En förkortad historik kan till och med jag skriva, men i övrigt hänvisar jag till vad geologen och tillika ASPO,s grundare Colin Campbell, har att säga.

Kortfattat kan jag säga att oljan bildades av de växter och alger som fanns i haven för hundratals miljoner år sedan dog och sjönk till botten, under två unika perioder av global uppvärmning. Under högt tryck och hög temperatur, inbäddade i sand och lera, omvandlades den energi som lagrats i växterna och djuren under årmiljoner till kol, gas och olja. Oljan samlas i så kallade oljefällor varifrån den idag i en takt på åttiofem miljoner fat dagligen pumpas upp och raffineras till olika oljeprodukter.

Olja är sedan ungefär etthundra år tillbaka, världens mest använda energiråvara. Det beror helt enkelt på att den är billig och att den innehåller mycket energi och är lätt att lagra och transportera. En annan aspekt är att vi bara betalar för utvinningskostnaden och raffineringskostnaden, inte för tillverkningen, likt vid all den rovdrift vi bedriver på vår planet.

Nu är det hur som mycket prat om att de fossila bränslena ska fasas ut. De behövs ju inte längre enligt de flesta förståsigpåarna. Oljan ska avvecklas och ersättas med så kallade förnyelsebara energi, får vi nästintill dagligen höra. Tanken är att olika grödor ska stå för ersättningen. Raps, solrosfrön, biogas, vindkraft och allt vad det nu är.

Med hjälp av kedjan bostäder, uppväxt, utbildningsväsende, råvaror, bearbetningsmaskiner, sammansättningsfabriker, konstgödning, lantbruk, transportväsende, ska det i slutänden bli över av denna förnyelsebara energi till det som idag krävs i vårt självklara samhälle. De årmiljoner det tog för naturen att framställa oljan, ska nu årligen framställas i den exponentiellt växande fantasivärld våra politiker och ekonomer inte insett att de lever i.


Det hela är så dumt att jag inte ens orkar argumentera om någon så skulle kräva!

Inga kommentarer: