Leta i den här bloggen

söndag 10 maj 2015

Statsskuld och Meadows

Från början hade jag tänkt snoka i hur mycket Sverige betalar i ränta på sin statsskuld. Men längre ned i inlägget kommer jag in på andra saker. Hur som så var statsskulden den 15 April 2015 uppe i 1375 miljarder kronor, vilket ska motsvara lite mindre än 40 procent av BNP, och att de Svenska företagen och hushållen har en skuldprocent på 266 procent av BNP. Men vad kostar det att finansiera den Svenska statens skuld? Enligt detta dokument kostar det cirka 29 miljarder:

http://www.regeringen.se/sb/d/19708

Detta är hälften av vad totalförsvaret kostar men vad den Svenska bostadsbubblan kostar framgår inte på minsta vis.

Alla har idag roligt åt Grekland, men den Grekiska staten har bara en total skuldsättning på 150 procent och den bostads och företagssektorn har en skuldkvot på 140 procent. Alltså totalt 290 procent av BNP. Den Svenska totala skuldsättningen är då på över 300 procent, vilket är mer än den Grekiska totala skuldmängden!

Det finns emellertid ingen anledning för en stat att vara skuldsatt överhuvud taget. Men eftersom staten genom internationella avtal en gång i tiden godkänt att våra bytesmedel skapas såsom räntebärande skulder tvingar detta fram en exponentiellt ökande skuldsättning av både staten och enskilda. Men eftersom skuldmängden ökar exponentiellt krävs det att uttaget av energi och råvaror också ökar exponentiellt i samma takt. En fullständig omöjlighet alltså, utom för politiker och ekonomer då förståss.

En som pratat om det orimliga med evig tillväxt är emellertid Dennis Meadows och ni som vill höra honom prata om detta kan lyssna i morgon när han talar i Uppsala universitet, sal 10. Föreläsningen sänds tydligen också live via ASPO,s sida:

http://www.asposverige.se/2015/05/oppen-forelasning-den-11-maj-kl-16-i-uppsala-med-dennis-meadows/

Inga kommentarer: