Leta i den här bloggen

måndag 10 mars 2014

Kalkyleringar

Man skulle kunna tro att mitt skrivande skulle kunna väcka någon enda dj*vla idiot till sans, men ack, ack, ack....Jag är, som tidigare nämnt, medlem i flera föreningar bland annat angående alternativa valutor, självförsörjning, odling och likartad flum, men jag tänker nu dra mig ur allt detta. Det stora flertalet medlemmar i likartade föreningar inser, med största sannolikhet, att vårt nuvarande överflödssamhälle har någon sorts sjuka. Men dess medlemmar är inte på minsta vis beredda att ta konsekvenserna inför detta vårt så givna samhälles försvinnande. De tror i sin naivitet att vi kan ta med oss alla självklarheter, fördelar och nuvarande bekvämligheter till nästa samhälle, bristens samhälle.

Nästa samhälle blir inte det överflödssamhälle vi idag tar för givet. Det blir det samhälle vår planets resurstillgångar har stakat ut som gräns för oss, vare sig vill så eller inte. Planeten har inte fått förmågan att förstå vem som innehar dess ytas herravälde? Så: "Att komma ned på jorden" är troligen en i sammanhanget mycket passande fras.

Ett sätt att anpassa sig till denna, vår snart kommande framtid, är att förbereda oss inför införandet av de alternativa valutor som vi snart kommer att bli tvingade till att använda. När den verkliga krisen, i form av resursbrist slår till, blir dagens skuldbaserade valutor minst sagt en utopi. Statens legitimitet kommer därmed att ifrågasättas i takt med att resursbristens konstaterande.

Jag trodde för ett ögonblick, i min naivitet och godtrogenhet, att jag skulle kunna övertyga de föreningar jag för närvarande tillhör, i att det skulle vara en fördel om vi redan i dag förberedde oss inför dessa alternativa valutors införande, men..... insikten är ännu så länge noll.

Men jag kanske har fel i mitt tänkande. Vår planet kanske har, vett och sans till trots, outtömliga resurstillgångar. Vi människor kanske är utsedda av någon sorts gudomlighet till att förvalta vår planetens (outtömliga) resurstillgångar och om vi gör fel så kommer denne samme gud till vårt undsättande. Tja, gå till närmaste gudstjänst så får ni höra. Jag är emellertid mycket svår att övertyga!

De outtömliga naturtillgångarna inom USA,s gränser är emellertid numera konstaterade, till och med av dess egen penningelit. Giriga blickar har sedan flera år vänt sig till Mellanösterns oljetillgångar. "Tänk om vi ägde denna energirikedom, då skulle jag kunna behålla mina erövrade rikedomar? tycks dess psykopater tänka. Tur att man inte är psykiatriker, då hade man tvingats utställa ännu en diagnos. För min del räcker det med att ställa diagnosen för Carl "miffot" Bildt, det behövs ingen utbildning därför. Vem fan som kan ställa diagnosen: Fullkomlig idiot.

Ursäkta röran, blev så förbannad bara:)Inga kommentarer: