Leta i den här bloggen

tisdag 11 mars 2014

Gail Tverberg

Jag tycker Gail Tverberg beskriver en mycket trolig agenda av vår närmaste framtid i sitt senaste inlägg på sin blogg: http://ourfiniteworld.com/

Det enda hotet mot en sådant skeende är väl det som just nu pågår i Ukraina, Syrien, Jordanien, Iran, Irak, Afghanistan, Yemen, Libyen, Somalia, Saudiarabien, Qatar, Pakistan Vilka alla är indragna i ett varierande stadium av dödande på grund av att de har blivit attackerade av USA. Dessa länder har flera gemensamma nämnare, men de viktigaste torde vara: Islam som huvudsaklig religion, fortfarande stora oljetillgångar som går att utvinna till en låg kostnad, närvaro av eller hot från USA,s militär.

Undantaget är då Ukraina.Men deras största supporter är ju det enda hotet mot det som kan tänkas hota den tänkta agendan.

Inga kommentarer: