Leta i den här bloggen

måndag 3 juni 2013

IMF om oljan


Dagens Industri är det mest motsägelsefulla medium jag känner till. Rubrikerna säger ena sekunden att aktierna ska upp. Vi är bara i inledningen av en flerårig ”boom” på aktiemarknaden. En ”boom” på aktiemarknaden betyder att mer saker ska produceras, säljas och distribueras. Detta betyder i sin tur att mer av den exergi, som finns låst sedan årmiljoner i form av råolja, måste förbrukas och att dess restprodukter sprids ut i det som ska utgöra vår livsmiljö.

Men nu skriver Dagens Industri, bland alla tillväxtartiklar, att IMF!!! av alla, varnar för att den ytterst ändliga resursen olja inte kommer att kunna möta den framtida efterfrågan:Lösningen är att priset måste upp, om efterfrågan ska kunna bemötas. Upp med fyrahundra procent! får vi veta. 

Men allt det vi kallar pengar, hur de än skapas, baserar sig på ett förmodat värde den dag de ska bytas mot något reellt värde. Detta värde kan bara skapas om det finns tillgång till den energi och de råvaror som behövs för bedriva en produktion, försäljning och distribution. Så har våra pengar fungerat i tusentals år och vår framtid har tagits för given av i stort sett alla. Men någonstans på vägen mellan idag och tills dess att denna brist på olja uppenbaras för den stora allmänheten och för dess tillväxtprofeter till ledare kommer denna insikt att betyda västvärldens undergång, så som vi idag känner den.

Detta faktum behöver nu inte betyda mänsklighetens undergång. Det betyder däremot att vår värld kommer att förändras till något där egenskaper som den girighet och egoism som driver dagens samhälle inte kan existera.

Men i nästa rubrik är allt givetvis som vanligt igen. Tillväxt, tillväxt, tillväxt.....

1 kommentar:

stefan sa...

Naturen behöver tillväxt i produktion av ätligt, så som jag ser det är det det ända som har en naturlig ökad tillväxt av det slaget ju mer människor det är men naturen motarbetas till att ha tillväxt.
Liksom man finner ingen mat i skogen om man inte hugger ner de planterade barren och låter riktig skog växa med inslag av djur som håller lite gläntor och slaktas de så begränsas gläntorna och mat är faktum och istället för att vänta på att gamla stockar ska bli till gjord så kan man tillföra delar som är övergödda istället restaurering av sjöar exempelvis en rutten stock ger inte mycket jord. Natur som är präglad av aktivitet är den som faktiskt mest uppskattas av människor och djur. Men jag vet att det finns många nyttiga idioter som har en helt annan "inlärd" uppfattning men mycket fakta talar för vad jag påstår tex var söka mat någon stans. Tjatar gör jag så jag ork inte med att tjata ,när det gäller mat ute i skogen så finns arter som man kan med fördel odla inomhus efter anpassning typ i vanlig ordning låta dem rota sig i vatten innan plantering inomhus det går säkert också odla dessa utan jord men då kanske nitratet blir för högt i produkterna what ever. Jag vet till exempel natur reservat som blivit det för att människor ska ha någon stans att ta vägen på fritiden och så här år senare så blomstrar nyttiga hmm naturvetare i försvar för dessa enastående naturer med så lite mångfalld så det är löjligt men det vet förstås inte grunden till bildandet av reservaten. Ett prakt exempel på fån muppar in action.