Leta i den här bloggen

torsdag 30 maj 2013

Vem hotar vem

Så här skriver det fullständigt neutrala och givetvis fullständigt alliansfria Svt-text idag:


"Flygövning skulle stoppa Nato"    
                    
 När ryska bombplan övade anfall mot  
 mål i Sverige under påskhelgen var  
 det för att i händelse av krig hindra 
 Nato, säger Lettlands försvars-    
 minister Artis Pabriks till Svenska  
 Dagbladet.              
                    
 Han får medhåll av Litauens förra   
 förvarsminister Rasa Juknevicience.  
 Båda menar att övningen gick ut på att
 Ryssland ska kunna hindra Nato från  
 att flyga förstärkningar till Baltikum
 om det skulle bli krig.        
                    
 Juknevicience menar att den ryska upp-
 rustningen bygger på en rysk förväntan
 att EU och Nato kan försvagas.    Vi läsare ska inbillas att, det av av etthundrasextio miljoner befolkade Ryssland, på fullt allvar skulle hota att angripa och ta över och därmed kontrollera det av över två miljarder befolkade EU och USA. EU och USA har en militärbudget på över det tiodubbla av övriga världen, men i alla fall är de givetvis hotade och mycket sårbara, får vi veta. Är det något som känns igen? Vem hotar vem? Vid minsta eftertanke, hur skulle några miljoner Ryssar kunna hota Västeuropa, USA och stora delar av forna Sovjetunionen? Men varför och i vems intresse? Har inte Ryssland tillräckligt med resurser för att kunna driva sitt samhälle i åtskilliga år framöver, utan utländsk hjälp? Ur försvarssynpunkt kan de hota att ödelägga världen, men är det deras intresse och i så fall varför? Hur länge ska trångsynta stållar, likt Cornycopia (Sveriges största ekonomiblogg) få sprida sin trångsynthet på penningmaffians befallning? Eller kanske (arma tanke) få betalt för att sprida sin naivitet?

Det rådande ”världsstyret” har nu skuldsatt de, i demokratins namn, väljande men ovetande, till över skuldsättningsmaximum. Det rådande skuldförslavningssystemet går helt enkelt inte att driva vidare. Detta införstods givetvis inte före valdagen av våra valbara självutsedda ledare, men vad annat att begära? Är man självutsedd så är man. Men kanske att de valbara efter den hägrande valdagen insett att det dukade bordet redan hade en riggad spelplan, vilket därmed givetvis begränsat framtidens löftesutrymme. Världen skall nu drivas till krig och ofred. Vad annars skulle text-teves budskap vara en förberedelse för?


Spelet är med andra ord snart slut och (kan man hoppas) var så vänliga att vakna arma mänsklighet.

Tillägg: USA,s militärbudget utgör 47 procent av världens totala militära utgifter, enligt Wikipedia

söndag 26 maj 2013

Minutos

Lokala valutor är något som kommer inom en snar framtid. Måste komma, eftersom den globala världen inte går att driva så mycket längre till. Så ta och titta på detta korta klipp om valutan Minutos.


Enklare kan det inte gärna bli! Alla kan vi utföra något och på så sätt göra vårt bidrag i en lokal ekonomi. Själv är jag med i Sveriges första gåvoförgrening, som liknar Minutos, men vi har en central som håller koll:) Vilket innebär vissa fördelar, men även vissa nackdelar.

fredag 24 maj 2013

Ett unikum i människogestalt

Av Obama beslutade drönarattacker ska nu av Obama begränsas. Av Obama fängslade, och av honom själv, utan rättegång, kallade terrorister vilka nu sitter inspärrade på Gitmo ska frisläppas. Obama ska tydligen införa restriktioner på sig själv? Eller? Snart börjar han väl bli som Gustav Wasa, tala om sig själv i tredje person, fast värre. Det måste finnas en diagnos på sådana som inför lagar mot sig själva. För att nu inte ens nämna hans företrädare Bush.


Jag förstår inte var bankmaffian har lyckats gräva upp en sådan som Obama. Han är bara ett unikum i människogestalt.

Terroristen Obama

Här har ni Noam Chomsky,s syn på sitt lands drönarattacker.


och vad annat är sanningen. Denna statsterrorism stöds indirekt av vår egen statsledning.

torsdag 23 maj 2013

Pyramidspel

Vårt pyramidspel till penningsystem måste matas med mera skulder, likt alla pyramidspel. Matas från botten av dess kommande förlorare, likt alla pyramidspel. Vinnare är dess kontrollanter som drog sig ur tidigt, likt i alla pyramidspel. Förlorarna är de som gick in sent och således är ägare till dagens skuld, likt i alla pyramidspel.

Och nu börjar de nya skuldtagare fattas i botten av pyramiden som krävs för att hålla igång pyramidens krav på den eviga tillväxt alla pyramidspel kräver. De i toppen av pyramiden gör nu sitt yttersta för att hålla i gång systemet genom statlig skuldsättning. Allt för att dölja för det stora flertalet att hela systemet är riggat med en påhittad illusion om att alltings utbytbarhet. När en resurs tar slut, finns alltid nästa tillhands.

Att skuldkrisen inte går att lösa med mera skulder börjar nu, till och med, inses av de arma naiva politiker som utlovat dess snara lösning. Däremot har dess operatörer nu under ett antal år försökt sätta sig i position inför kollapsen.

Att det är så svårt att få folk att inse att vi närmar oss en katastrof kan bero på att vi, från vi varit små, blivit invaggade i en slags religiös trygghet. Vi har fått höra att vi är Guds utvalda varelse och tryggare kan ju ingen vara. Gud har till och med sänt sin enfödde son Jesus till jorden för att dö för vår skull. Så något ont kan givetvis inte hända med Guds utvalda skapelse. Hur skulle det? Detta har i alla fall vi lite äldre blivit matade med från kyrkans barntimma av de av staten till präster utsedda. Kyrkan och staten, hand i hand. Vilket kanske i någon mån kan förklara vårt beteende. Vi har alltid rätt, likt USA som genom Monroedoktrin ger sig själv rättigheter att avliva vilka och hur många som helst av andra staters medborgare, om det sker i deras eget rättfärdigade intresse. ”The American way of life is not up for negotiation”, sa Bush junior.

Men att skapa bytesmedel som skuld ställer krav på att planetens framtida resurser kan mätta detta krav, plus till en vinst i form av ränta. Våra så kallade FIAT-pengars värde baserar sig till slut enbart på tillgången till en för alltid ökande mängd energi genom räntans krav på vinst. Och att ränta på ränta leder till en fullständigt ohållbar exponentiell tillväxt behöver jag väl inte tjata om igen?

Vad har vi för ett samhälle egentligen? Är detta den så kallade demokrati vi har blivit utlovade. Vi blir intalade att vårt så kallade fria samhälle kräver att vi engagerar oss, men när vi engagerar oss så mycket att samhällets brister avslöjas blir vi kallade för lögnare och utpekade som samhällsomstörtare. Men rösta ska vi,och sätta oss i skuld ska vi, så att vi blir accepterade av den till ledare självutsedda lilla eliten.

Men bristen på den billiga energi, som hela vårt samhälle har byggts upp kring, kommer att leda till vårt nuvarande samhällssystems fullständiga kollaps, men hur och när detta slutar vet ingen och jag vill inte ens gissa.

fredag 17 maj 2013

Kapitalismens återvändsgränd

Jag vill bara tipsa om ett sevärt program på teve. Kapitalismens återvändsgränd:
http://urplay.se/Produkter/173641-Varlden

Orimligheten i att skapa pengar såsom räntebärande skuld förklaras på ett för den ovetande och för att visas i teve, på ett mycket pedagogiskt sätt. Att vår nuvarande kapitalism står inför en global kollaps på grund av vårt sätt att skapa våra pengar, förklaras också. Brister finns också, till exempel  nämns inte Peakoil eller någon annan kommande resursbrist.

Däremot prats det om guld som den stora räddaren! Men att guld på något vis skulle kunna motverka den kris som nu väntar stämmer inte överhuvudtaget. Guld har hittills varit den bästa av värdebevarare, men detta i värld full av verkliga resurser. Guld är en till det mesta en fullständigt obrukbar metall när dessa resurser inte längre finns.

När detta inses, blir odlingsbar mark och kunskap om hur att försvara och bruka den, det enda verkliga värdet! Alla andra värderingar kommer att utgå från detta!

torsdag 16 maj 2013

Ein Reich, Ein Volk, ein Führer

Hit men inte längre, sa Putin till bankmaffians hejdukar och de självutsedda världsherrarna i USA, när Khadaffi dödades. Han kommer att hålla ord: http://rt.com/news/russian-pacific-fleet-mediterranean-374/

Ein Reich, Ein Volk, ein Führer! Sa en viss person för bortåt åttio år sedan. Jag kan snart inte se någon skillnad på de psykopater som styr USA och galningen Hitler. Någon måste stoppa dem så varför inte Putin med assistans av Kina, Indien, m.fl. Så världen huka er! Vi Sverige ska givetvis bli inlemmade i den av så underbart demokratiskt styrda länders militärpakt Nato.

Finns det ingen planet som styrs av normala varelser som man kan flytta till? Någon snälla, om ni vet så lämna ett tips snarast. Det brådskar!

måndag 13 maj 2013

Beppe Grillo

Beppe Grillo skriver idag om de ungas rätt till en framtid. Vilket de givetvis har. Det gamla och uttjänta kan bara och kommer bara att rivas av det unga. I PIGS-länderna har ungdomsarbetslösheten nu nått långt över femtio procent! Så de kommer att vakna och med ilska kräva sin rätt. Läs på Beppes blogg. Det finns en välfungerande engelsk version som man når via en knapp på hans sida.

fredag 10 maj 2013

Och så var det klimatet

 Citerar text-tv rakt av:
 
 "Koldioxidhalten når rekordnivå    
                    
 Halten av koldioxid i atmosfären har 
 passerat en ny - oroväckande -    
 milstolpe: 400 miljon- delar (ppm).  
 Koldioxid bidrar till växthuseffekten 
 - uppvärmningen av jordens klimat.  
                    
 Det är USA-myndigheten NOAA på Hawaii 
 som rapporterat rekordnivån, prelimi- 
 närt, men även mätningar i Kalifornien
 har nått mycket nära 400 ppm.     
                    
 -Vi håller på att skapa ett förhisto- 
 riskt klimat, med enorma och möjligen 
 katastrofala risker för mänskliga   
 samhällen, säger Bob Ward, chef för  
 Grantham-institutet som är inriktat  
 på forskning om klimatförändringar."
  
Tja, vad säger alla tillväxtprofeter som läser min blogg? 
Hänvisar för övrigt till Professor Tim Garrett:
http://www.youtube.com/watch?v=FtfhRGXTdp4 

onsdag 8 maj 2013

Käfteri med Schlaug

 Jag har käftat lite med Birger Schlaug om framtiden. Mitt senaste inlägg passar givetvis in i min framtidsbild, konstigt vore det väl annars, men det passar också bra till att återge här:


"Hej igen Birger!

Jag vet att du menar väl med dina inlägg, så vill inte vara oförskämd om du nu trodde det:) Jag vill bara få folk att inse att det samhällssystem vi har byggt upp, de senaste ett hundra åren eller så, nu har kommit till sitt slut.

Vi har sedan år tjugohundrafem passerat den maximala utvinningen av det medium som driver vårt samhälle, crudeoil. Oljan har genom sin lättillgänglighet, billiga utvinningsteknik med mera som du redan känner till, möjliggjort vårt samhälles expansionen av industri, transport, handel och vårt jordbruk. Världens befolkning har ökat till snart sju miljarder och våra pengar har kunnat ställas ut som framtida skuld alltid med förvissningen om att kunna återbetalas med sin ränta. En väldig expansion har skett av inom i stort sett alla sektorer av detta vårt så moderna samhälle och inräknat i detta är förväntade framtida finansiella avkastningar.

Förvissningen om en växande framtid har alltid kunnat garantera dagens skuld.

Men för att kunna skapa värde i alla dessa beviljade krediter måste det i framtiden finnas tillgång till den energi som driver alla de processer, transportera och distribuerar de produkter varpå krediterna till syven och sist baserar sig. En liter oljan innehåller en energimängd som motsvarar över trehundra timmars mänskligt arbete. En liter eldningsolja kostar idag cirka sju kronor, med moms. Tänk då så bortskämda vi är, att kunna leja någon som jobbar i trehundra timmar för sju spänn. Hur orimligt detta än kan förefalla så är detta vad vår ekonomi baserat sig på de senaste hundra åren.

Men nu när peakoil har passerats så kommer allt detta att ställas över ända. Eftersom allt det vi i dag kallar pengar alltid är någon annans skuld och dessa skulder har ställts ut med garanti på någon i den globala ekonomin säljbar produkt eller på en till dessa produkter häftad tjänst. Men den snart kommande bristen på billig energi gör att det blir omöjligt att producera dessa produkter. Vilket i sin tur leder till att våra skulder snart blir omöjliga att betala.

Detta faktum kommer att omöjliggöra det banksystem vi är häftade vid idag. Man kan helt enkelt inte ställa ut pengar som skuld om inte de framtida råvaror och den framtida energi finns som detta baserar sig på. Man kommer inte att kunna ställa ut något värde på pengar överhuvud taget. Inte ens guld. Guld går nämligen inte hellre att äta.

Vi kan således inte bedriva någon sorts global handel i en värld vars energitillgångar krymper. Oljan kommer därför inte att bli dyrare, den blir helt enkelt omöjlig att köpa eftersom vårt betalningsmedel inte kommer att kunna fungera. Hur ska vi kunna övertyga någon oljeschejk om våra bytesmedels värde i en värld där vi inte kan producera något?

Vår värld kommer således att bli lokal, med lokala produkter och lokala tjänster och våra framtida bytesmedel kommer att bli baserade på dessa förutsättningar, vare sig vi vill det eller inte.
Att oljan är en ändlig resurs är emellertid inget nytt för dem som styr vår värld, vilket avspeglas i västvärldens intresse för Persiskaviken regionen. Utan energi inga pengar. Utan pengar ingen kontroll. Utan kontroll anarki."

Birger skriver just på vad det verkar en mycket samhällskritisk serie inlägg, men han tror liksom de flesta att pengar är värdet och bortser från att det resurserna som är det riktiga värdet. Hela debatten kan följas här:

http://schlaug.blogspot.se/

Myt 1: "Investera Sverige ur krisen"

 

söndag 5 maj 2013

Hampa

Nu ska jag hjälpa alla de som behagar följa det jag skriver och ge dem lite försprång i den framtid som eventuellt kan finnas efter vår så begapade globala ekonomis kollaps. Om det då finns en framtid, så kan den i stort sett stavas med ett enda ord HAMPA. Jag lovar att jag är inte påverkad av något cannabisrus eller så, utan fullt vid de sinnen jag från min födsel har begåvats med.

Hampa var lagligt betalningsmedel för skatt för 1700-hundratalets nybyggare i USA. Alltså på den tid då USA var ett visserligen vilt men fortfarande ett ärligt land representerat av ärliga människor. En viss skillnad mot det försök till globala imperium vi ser idag.

Hampa är den absolut energirikaste gröda som finns. Alla delar på denna växt kan användas, men den är förbjuden att odla i nutidens Sverige!!!!! Vilket bara det säger det mesta om vårt samhälle. Man får visserligen odla hampa om man har en odlingsbar areal på minst fyra hektar och om man anmäler att man tänker odla industrihampa till länsstyrelsen i sin landsting.

Att hampa behandlas så är givetvis en konsekvens av möjligheten att ta ut skatt. För tänk om vem som helst kunde odla sitt eget njutningsmedel (jag har aldrig provat, (säkert, på heder och samvete)) på sin bakgård till noll kostnad. Hur skulle då staten någonsin kunna ta ut skatt på tobak och alkohol?http://www.hampa.net/index.htmlRobert Hirsch report

Jag läste på Fabius Maximus en rapport av Robert Hirsch (en av världens främsta oljeexperter) från ett möte i Qatar han varit inbjuden till. “Peak Oil: Challenges and Opportunities for the GCC Countries”.

http://fabiusmaximus.com/2013/04/11/hirsch-peak-oil-49874/

Ja, ja ni kan ju läsa själva, men helt klart tar Arabvärlden peakoil på yttersta allvar och med en befolkning vars överlevnad som till över nittio procent är beroende av inkomst från oljeexporten så....

Men vad man också kan ta sig en funderare över, är vad kommer deras nuvarande rikedomar att användas till, så länge nu pengar fungerar?

PS.
Det står även en del om fantasiprodukten skifferolja och den energirevolution den kommer att innebära för västvärlden. Bland annat göra USA till världens största oljeexportör:)

onsdag 1 maj 2013

Cirkus EU

EU-Cirkusen fortsätter, så varför inte följa den på nära håll:

http://www.ukipmeps.org/

Lägger upp den i menyn så får vi se hur den utvecklas.