Leta i den här bloggen

tisdag 30 oktober 2012

Frizzers`s chanelLite komik skadar ju inte:

http://www.youtube.com/watch?v=GXcLVDhS8fM&feature=player_embedded#!

fredag 26 oktober 2012

Teveprogram

Såg ett teve program i går kväll. Jag tittar nästan aldrig på teve, men gjorde ett undantag i går.

Så här står det i tablån:
”Den ekonomiska krisen blir alltmera märkbar för USA:s befolkning. 46 av 50 delstater är på väg i konkurs och förtroendet för politikerna och det etablerade samhället är lågt. Detta har lett till att människor går samman och skapar alternativa samhällen. Regissören Alexander Oey har rest runt i landet och besökt städer där invånarna har skapat egna lösningar.”

Programmet går i repris ikväll och imorgon, det finns även i datorn: http://urplay.se/170949

Det är ett mycket bra program. Manuel Castells beskriver i programmets inledning hur det ser ut i stora delar av USA och därmed även vad snart kommer hit. En framtid helt orsakad av bristen på billig olja och ett fullständigt sinnessjukt penningsystem. Slutet av programmet handlar om Transitions Towns-rörelsen (Omställning Sverige) och då nämns till och med peakoil, även om dess konsekvenser inte tas upp på ett särskilt genomtänkt sätt. Skuldfria lokala pengar nämns också: http://www.berkshares.org/

Många tror att vi kan lösa problemen med dagens skuldbaserade penningsystem genom att staterna skapar skuldfria pengar och därigenom bort banksternas funktion. Men detta kan bara fungerar i de samhällen vi människor hittills sett, alltså de vars resursbas växer. När bristen på den billiga energi, vi hittills tagit för given slår igenom, går det inte för en stat att säga att våra pengar har ett visst värde eftersom detta värde inte kan upprätthållas i framtiden. En vara eller en tjänsts värde kan däremot upprätthållas så länge löftesställaren lever.


FRAMTIDENS PENGAR BLIR DÄRFÖR LOKALA, ENDAST TILL FÖR ATT ANVÄNDA INOM DEN LOKALA KRETS DÄR ALLA KÄNNER ALLA OCH LITAR PÅ VARANDRA!!

Detta bytessystem tror jag, till skillnad mot nästan alla andra, inte är något nytt, för så såg troligen våra samhällen ut för tusen år sedan och det är där vi åter hamnar, i bästa fall.

tisdag 23 oktober 2012

Biokol

Det har varit en del tjat om biokolgödsling här på bloggen. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Fick en kommentar om att hålen i biokolet var så små att biologiska molekyler inte passade?? Tja, vad ska jag säga, utom att jag tänker då inte mäta vare sig molekylerna eller hålen som de ska passa i. Men jag tycker att om indianernas odlingsjord fortfarande håller streck så var det väl själve fan om inte jag ska prova. Lyssnade till denne gubbe: http://www.youtube.com/watch?v=1-hSl59ET2A&feature=related för ett par år sedan. Sedan visste jag att Folke Günter var engagerad och han brukar inte vara inblandad i vad för skit som helst.

Nu har jag i alla fall provat biokol i fyra djupsängar med blandat resultat. Jordärtskockorna och solrosorna blev enorma medan purjolöken sket sig fullständigt. Varför kan fråga sig och jag som tidigare i livet bara odlat maskrosor har inget svar. Jag planterade i alla fall jordärtskockorna med bara 25 centimeters mellan plantorna mot rekommenderat 70-100 centimeter. Solrosor ska väl också planeras med nåt liknade avstånd men jag höll 25 centimeter där med. De blev båda över tre meter färdigvuxna! Jordärtskockorna gav fem liter under bara en planta! Purjolöken blev däremot bara något större än en stoppnål, men vägrade i alla fall dö tills jag grävde upp skiten.


Det skrivs i alla fall mycket om biokol numera bla.: http://www.chemicalnet.se/iuware.aspx?pageid=792&ssoid=123529

Och eftersom jag är en stor beundrare av Folkes Günters idéer så jag ska göra mera kol och låta den ligga blandad med hönsskit över vintern. Kolla här:

www.astridlindgrenshembygd.se/sitefactory/.../download.aspx?...

Ska läsa den i kväll.

Go´natt.

söndag 21 oktober 2012

Guy Mc Pherson

Tja, Eftersom ni inte har något särskilt att göra så kan ni ju ta och lyssna på en av få vettiga människor på den här planeten:

http://www.youtube.com/watch?v=fbdfmUt2G9w

Förbered er go´vänner, jag gör i alla fall så gott jag kan och jag har kommit så långt att jag insett hur svårt det är och hur lite man kan.

lördag 20 oktober 2012

Grannar

Jag har länge funderat över att hålla ett föredrag för grannarna om vårt penningsystem. Men samtidigt vet jag av erfarenhet vilka känslor jag väcker. Folks tro på pengar som värde sitter djupt rotat och visst, det fordrar ett öppet sinne att ta till sig att dagens pengar bara är anspråk på framtida värde.


Pengar är bara skulder, skulder utställda av bankerna med anspråk på skuldtagarnas förmåga att återbetala genom att omvandla naturens råvaror till på en marknad säljbara produkter. Hur dessa produkter skapas och säljs skiter bankerna fullständigt i. De vill ha tillbaka sin risk med vinst, ränta.


Men vågar jag tala med grannar om sådant utan att de tar avstånd från mig? Jag har försökt väcka en del släktingar, med skiftande resultat. Vissa har jag inte ens hört ifrån sedan detta ”samtal i förtroende”. Andra har låtit som vanligt, men inte velat ta upp ämnet igen och fått väldigt bråttom iväg när det åter kommit på tal. Man får vara glad att ens barn lyssnar, eller???


Den stora kraschen kommer i alla fall närmare för varje dag, trots politikernas löfte om lösningar efter vareviga nattmangling i Bryssel. Arma satar, försöka lösa ett privat pådyvlat skuldmaximum med mera statliga skulder som nu övergått i centralbankernas pengatryckande vilket bara driver på bara en inflationsutveckling av aldrig tidigare skådat slag. Öh, i alla fall i en global skala. Fed har ju börjat och vi andra måste följa för vi måste alla ha tag i dollar för att kunna köpa olja.


Vad som ska komma istället för detta västvärldens livselixir vet vi inte. Allt vi provat har kommit på skam eller påbörjats för sent. Det tro fan att vågkraft kunnat producera mycket energi, eller vind, eller bara att hushålla med den energi som funnits. Men när allt ska förbrukas så snabbt som möjligt bara för att bankerna ska göra stora kortsiktiga vinster, politiker bli omvalda av oförstående naiva väljare , så kan det bara gå som det gör.


Men vågar jag då sammankalla grannarna till ett möte om vår världs största orimlighet, den eviga tillväxten? De omättliga anspråken på framtiden med dubbleringstider på så lite som tjugotre år (3%), det är min stora fråga för dagen.

onsdag 17 oktober 2012

72 Timmar

Det har gjorts en ny fyndighet av olja utanför Irland. En stor fyndighet som ska rädda Irlands ekonomi, får vi veta. Stora rubriker i mainstream-media, hå, hå, ja, ja. Irland förmodas givetvis sälja sin olja på en världsmarknad i utbyte mot papperslappar, i den globala ekonomins tjänst. Oljan ska åstadkomma värde i de av banksystemet utställda krediterna, med våra ögontjänare till ledares goda minne förstås. Tvåhundraåttio miljoner fat flytande ren energi. Om irländarna själva hade fått använt den oljan så hade detta fynd upprätthållit deras så kallade välstånd i ytterligare sex år. Men i den globala ekonomins tjänst varar den inte ens i sex dagar.

Det är väl konstigt vi påstår att vi är intelligenta, samtidigt som vi baserar vår framtid på drömmar och fantasier. Politikerna kör likaså huvudena under täcket och låtsas inte höra när obekväma sanningar om vår framtida energiförsörjning kommer på tal. De dillar fortfarande om att den del av vår energiförsörjning som utgörs av vindkraft, vågkraft, bilbränsle ska kunna överta oljans roll. Men vår ekonomi baserar sig energinettot i utvinningen av den olja som skapa värde i pengaskulderna. ERIO (Energy Return on Investment) kallat vilket Charles Hall så riktigt påpekar. Gränsen för vår ekonomi går någonstans vid 20-25:1. Kanadas omtalade tjärsand har ett energinetto på cirka 3:1!!

Att finanselitens drömmar om ett enat enstatligt Europa kräver tillgång till energi råder väl inget tvivel. Men Eurpoas olja är på dekis. Alla de europeiska länders oljetillgångar har peakat, även Rysslands om de nu räknas? Att Irlands nya, i sammanhanget obetydliga fyndighet, inte räcker till som ersättning för de miljarder fat som förbrukas står därmed helt klart. Men i mellanöstern finns fortfarande olja. Varför inte ta och sno den! Givetvis framför näsan på de Asiatiska länderna tycks den Wallenbergsstyrda nobelkommitén resornera i och med utnämningen av EU till fredspristagare.

Vi i Europa har ju sedan sextonhundratalet för vana att ju sno andra världsdelars naturresurser. Ja sno och sno, vi skickar tillbaka lite allmosor som deras resurser åstadkommit värde i. Hjälpen till de fattiga i Afrika kommer från försäljningen av vår insamlade insamlade lump och uttjänta gamla teveapparter, med mera uttjänt skräp för att hävas i deras träsk. Att skänka pengar till Barncancerfonden, Rädda Barnen, Röda Korset, med flera, lättar på våra samveten och vi känner oss så duktiga och medmänskliga. Men få av oss inser att våra skuldbaserade pengars värde åstadkoms genom att vårt samhälle förbrukar deras resurser. Undrar vad vi skulle tycka om de kom hit och sågade ned våra skogar för att värma sina hus och lämna oss sittande med våra ihjälfrusna barn i famnen?

Ibland krävs dock mer än allmosor i gengäld. En enda titt på kartan över var världens sista stora oljefyndigheter finns ger samtidigt en bild över var USA,s närmast planerade krigföring sker. För att vårt samhälle ska kunna bestå och skuldernas ägare (USA) ska kunna bibehålla sin makt måste mer av den energi som gör detta möjligt exploateras. I Europa har alla länders oljetillgångar peakat. Jag tänker inte dock inte rabbla ett (nästan) officiellt faktum här.

Däremot kan spelet kring Persiska Vikens olja kan mycket väl leda till det tredje och därmed det sista världskriget i mänsklighetens krigiska historia. Ryssland, Kina och Indien lär inte sitta overksamma när vi i väst stänger dem ute från Persiska vikens lättillgängliga energi.

Sjuttiotvå timmar säger Putin, sen smäller det och det med rätta!!!!

Penningsystemet

Vad de flesta så kallade ekonomer inte förstår är att de statliga budgetarna omöjligen kan balanseras så länge vi har ett penningsystem där bankerna skapar pengar baserade på räntebärande skulder. Detta system innebär en skuldtillväxt agenda. De totala skulderna måste ständigt öka för att skapa de pengar som ska möjliggöra ränteinbetalningarna, vilket åstadkommer en exponentiell tillväxt i antalet skulder. När den privata sektorn slutligen är överskuldsatt, blir regeringen ”lender of last resort”, penningsystemets garant. Misslyckas regeringen i den rollen har vi en sammandragning av penningmängden, med följden av konkurser, arbetslöshet och lågkonjunktur. Om regeringen antar pengatryckarrollen har vi inflationen. Så detta är valet, recession eller inflation, eller för den närmaste tiden lite av varje.

Inget belopp av "kvantitativa lättnader" eller skatt nedskärning eller statliga utgiftsminskningar kommer att ta oss ur detta dilemma. Politiker kanske att kunna försena det lite längre, men inget belopp av politiker skapat kan förhindra den oundvikliga krisen med stort K. Bristen på bytesmedel.

Våra pengar skapas som räntebärande skulder av våra banker och det som upprätthåller deras värde är övertygelsen om att de framtida resurser, som ska skapas deras värde, existerar. Men eftersom pengarna skapas som räntebärande skulder, alltså måste lånas till existens med en till skulden vidhäftad ränta, måste världens resursbas växa exponentiellt. Minsta titt i en mattebok kan övertyga vem som helst om att detta är en fysisk omöjligt.

onsdag 3 oktober 2012

Edward Griffin

Jag tänkte sluta skriva på bloggen. Men så ändrade jag mig på grund av Edward Griffin. Jag har lyssnat mycket på honom de senaste åren, till och från. Jag har även försökt köpa någon av hans böcker, vilket är omöjligt i Sverige. Misstänker Carl Bildt för att ligga bakom. Edward Griffin måste vara en av detta klots förståndigaste människor, Abraham Lincoln undantagen. Men han finns på You Tube, så länge detta nu är fritt. Så passa på att lyssna på något av hans föredrag, exempelvis:Han har även startat en organisation kallad: http://freedomforce.se/ , som ska försöka återta makten i samhället. De är för en frigörelse från dagens skuldbaserade slavsystem kallad vår demokrati, de är dock inte särskilt medvetna om våra förestående energiproblem. Men ändå funderar jag på att att anmäla mig, mest för att stödja en behjärtansvärd, men alltför sent påkommen idé. Han berättar här själv om varför han driver sitt korståg.