Leta i den här bloggen

söndag 6 maj 2018

Skuldavskrivningar, men när?


Michael Hudson lär väl inte vara okänd för denna bloggs läsare. Han förklarar här hur flera gångna samhälles nytillsatta kejsare skrev av alla statliga skulder i samband med sin installation, för att göra sig så populära att de kunde behålla sin makt. Det slavbaserade romarriket var det första samhället, vi vet om, som skapade en oligarki av skuldägare som hellre kollapsade samhället än skrev av några skulder. Michael väljer att kalla de rikaste för oligarker, som just betyder, fåmansvälde som styr genom att ha tillgång till kapital. Att romarriket kollapsade och att ett oligarktiskt samhälle leder till kollaps är således inget nytt. Dessa psykopater använder sin rikedom till att styra samhället genom lögner, mutade politiker, en mutad eller en ägd media, osv. Det skulle inte vara svårt för ärliga politiker att stoppa detta.

Som en kommentar av mig skulle ärliga politiker enkelt kunna skapa en annan ekonomi genom att förbjuda bankerna kalla sina krediter för pengar och konfiskera deras ägares rikedomar. Använda sin statligt ägda media till presentera sanningar istället för CIA,s propaganda. Nu över till åtta minuter Michael Hudon:

https://www.youtube.com/watch?v=LiKWBl7jO78

Att sedan Michael Hudson aldrig pratar om de resurser vår ekonomi baserar sig på är lite konstigt. Men hans kollega vid universitetet av Missouri, prof. Stephanie Kelton, som också är en stor förespråkare av MMT (Modern Money Theori) gör faktiskt så. Inte heller våra valda företrädare verkar inse vart vi är på väg? Men de hoppas väl på att det ska infinna sig någon ny teknik som ska komma till vår räddning. En ny och outtömlig energikälla vore väl drömmen. Men tyvärr finns det en, av politiker totalt okänd, naturlag som heter termodynamik.
Inga kommentarer: