Leta i den här bloggen

tisdag 5 september 2017

Ett nytt parti har skapats

Vaken skriver på sin blogg idag att ett nytt parti med Henning Witte i spetsen har startats, lagom till  riksdagsvalet 2018.


Partiet har som huvudfråga att införa en bankreform, medborgarlön och fri energi baserad på något sorts neutrin-flöde. Att förbjuda bankernas kreditskapade pengar att cirkulera som ersättning för riksbankens sedlar och mynt, verkar vara huvudfrågan. Så långt allt väl i drömmarnas värld, men sen kommer vi till problemen.

Om någon, var som helst i den industrilaserade delen av världen, har velat starta någon sorts fabrik, bygga ett hus, köpa en bil, skaffa sig en utbildning, så har det nästan alltid skett på kredit beviljade av någon bank. Hela vår värld är uppbyggt på och kring krediter och alla krediter är häftade med en ränta. Att detta inte kan/kommer att fortgå så länge till börjar bli uppenbart för den del av världens befolkning som använder hjärnan till att tänka.

Men vi kan traggla historien en gång till:

För att krediter, som är enkla att skapa, ska kunna återbetalas måste någon sorts arbete utföras. Till detta arbete fordras det energi, som är omöjlig att skapa och bara kan gå mot förskingring, enligt lagarna om termodynamik och exergi. I och med kravet på denna framtida energi, som till över åttio procent är lagrad fossil energi, kommer krediternas ränta att göra att kraven på energi kommer att öka, om de ska kunna återbetalas till fullo. Om inte, blir det recension, alla politikers och ekonomer största skräck. Den förnyelsebara energin utgör en så försvinnande liten del av industrisamhällets totala energiförbrukningen att den inte är värd att nämna, dessutom kräver dess utbyggnad att nya krediter beviljas.

Så jag vet inte vad jag ska säga. Om staten skapar räntebärande krediter eller om bankerna gör det är egentligen sak samma, det som skiljer är att vinsterna blir lite jämnare fördelade, kanske? Att bankerna blåser upp bubblor och blir räddade av staten för detta skulle kanske försvinna, men mutor och korruption skulle mångdubblas. Det är bara att kolla i vilken i historiebok som helst. Bankernas största investerare är pensionsfonderna, så viss del av bankernas vinster har kommit folk tillgodo.

Man kan konstatera att vi sedan WWll levt i den bästa av världar, uppbyggd kring den omöjliga tron på evig tillväxt och att pengar alltid kan köpa den energi och de råvaror tillväxten kräver. Den kommande energibristen tiger de flesta partierna om, men det verkar som om det nya partiets företrädare är lite medvetna om detta. Men det nya partiet har lösningen klar. Med någon sorts ny teknik kallad neutrin-energi är framtidens energibehov säkrat.

Att neutriner, som visserligen har konstaterats ha en viss massa och därmed en viss mängd energi, är omöjliga att se och än mindre fånga är inget hinder i drömmarnas värld. Neutriner passerar rakt genom både oss och Jorden med ljusets hastighet, så jag förstår inte hur företrädarna för det nya partiet på allvar kan utlova att tillfredsställa Sveriges energibehov på en så oprövad teknik. Men OM det nu går att infånga och utnyttja neutrin-energin så kommer det att ta minst årtionden att lösa alla tekniska problem. Se bara på fussionsenergin. De återstående problemen kommer att ta 40 till 60 år att lösa, har man hört de senaste 40-60 åren. De utlovade löftena om medborgarlönen är därmed inte ens värda att skriva om.

Nej, nya partier hör dåtiden till och med dåtid menas industrisamhället. När röken efter dess kollaps har skingrats kommer vårt enda alternativ att vara små lokala samhällen som bygger på självförsörjning, hjälpsamhet och tillit mellan dess medborgare. Behovet av vare sig krediter eller pengar i detta samhälle, kommer att vara noll. Betalningen blir gentjänster på utförda tjänster byggda på vänskap. Men vägen dit blir inte lätt. Alla de gamla teknikerna måste läras om i en värld som överutnyttjats av industrialisterna sedan mitten artonhundratalet, minst.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Islam förbjuder räntor för din info farfar

Farfar sa...

Jo, jag vet att Islam förbjuder räntor och jag vet att Muhammed var en mycket rättvis och ärlig människa. Själv är jag inte religiös i så bemärkelse att jag tillhör någon av de religioner som idag existerar. Men jag inser att det måste finnas någon sorts skapare och om jag skulle tillhöra någon av världsreligionerna hade jag troligen tillhört Hinduism.
Men vem vet vem som har rätt i dessa ting. Neandertalarna regerade Europa i 350-tusen år och många av dem hade säkerligen någon sorts religion. Denna är idag glömd och försvunnen liksom dess följare. Man kan bara konstatera att vi människor tror att vi vet allt, men för varje sten vi vänder väcks vår häpnad.