Leta i den här bloggen

tisdag 14 mars 2017

FF vs MMT

Den idag förhärskande ekonomiska teorin kallas för ”Funktionell finansiering”. Sedan finns det en teori som kallas ”Modern Monetery Theory”. Denna sistnämnda företräds av bland andra storheter så som Randall Wray och Michael Hudson. De medverkar båda här i en mycket intressant föreläsning angående dessa teorier:

https://www.youtube.com/watch?v=0zEbo8PIPSc&t=525s

Jaha, vad att säga? 

Det finns många teorier inom vår så kallade ekonomi. I den gällande har de privata bankerna den lagliga rätten att skapa det vi kallar pengar. Bankerna har fått en egna pengamaskiner av staten och använder den till att skapa bubblor och på så sätt berika sig inom de områden där de tror sig veta att de blir räddade av staten när pyramidspelet kollapsar. Mestadels är det lån till fastighetsköp men även aktier som är bubbelskapande idag. Inom EU,s stater finns det också en enorm bubbla i form av statsskulder till de olika medlemsstaterna.

Men nog om detta. Det som förde mig in på dessa tankar var att inte någon enda ekonomisk teori tar hänsyn till vare sig vårt energibehov eller vårt råvarubehov. Allt finns, i en outsinlig mängd, bara vi kan ställa ut de skulder som krävs. Men denna gången blir det troligen annorlunda. Det går inte att göra ”Amerika Great Agin”, även om nu Trump tror sig kunna det. Ja det förstås, om han lyckas lägga rabarber på hela mellanösterns olja så finns det en liten chans. Men kan USA genomföra det utan att starta det tredje världskriget? Ta världens resterande olja framför näsan på Kina, Indien som har det militärt oerhört starka Ryssland på sin sida. De vet alla hur de Amerikanska tankgångarna går, så det som sker i mellanöstern är ingen överraskning för dem.

Var hamnar Sverige i allt detta? Hälften av vår olja kommer från Ryssland, betald för med dollar, så länge nu Ryssland accepterar dessa som betalningsmedel. Den andra hälften kommer från Danmark och Norge, också betalda med dollar. Norge peakade 2001. Danmark ungefär samtidigt. Idag utvinner vi globalt över trettiotvå miljarder fat olja i gamla oljefält, varav de flesta hittades på trettio- och fyrtiotalet. De nya oljefyndigheter vi hittat sedan sjuttiotalet motsvarar bara en bråkdel av den olja vi förbränner.

Vi lever på lager av energi och inte av de flöden vi borde basera vår ekonomi på. Det finns ingen på denna Jorden som hittills har gett en trovärdig förklaring på är varifrån vår framtida energi ska komma ifrån. Annie Lööf får inte svara på denna fråga, man kan ju inte begära att hon avslöjar sådana statshemligheter.

Inga kommentarer: