Leta i den här bloggen

måndag 6 februari 2017

Då peakar olja och kol

Smarthuvuderna på Dagens Industri har kanske vaknat till ur sitt eviga tillväxtrus. De inser helt plötsligt att utvinningen av olja och kol kanske kan nå en maximal gräns. Ja, det är ju inget problem eftersom det bara är frågan om en pris- och efterfrågeminskning, ingen utvinningsgräns. Det finns även ett antal tekniker, med låga koldioxidutsläpp som når kritisk massa flera decennier tidigare? Man får nog vara en betydligt bättre analytiker än jag, för att reda ut denna rappakalja.

Dagens Industri rapport:  

                                             Då peakar olja och kol

Sveriges nya klimatlag kan få oväntad skjuts. En färsk rapport från brittiska forskare förutspår att oljan och kolet börjar kulminera redan kring 2020, många år tidigare än oljebolagens prognoser.

Den så kallade "peak oil", och "peak coal", alltså kulmen för efterfrågan på de stora fossila bränslena, är ett ämne för ständig debatt. Och nu hävdar en rapport från Grantham Institute och Carbon Tracker i London att solkraften och nollutsläppsbilarna nu blir bättre och billigare så fort att prognoserna inte hänger med.
Enligt rapporten kan det räcka att fossila bränslen förlorar en tiondel av en marknad för att revolutionerande effekter uppstår. "Ett tioprocentigt tapp i energimarknadsandel ledde till kollaps för USA:s kolgruveindustri", nämner pressmeddelandet till studien som exempel.
En prognos lyder att allt fler elbilar leder till en efterfrågeminskning på två miljoner oljefat varje dag senast 2025 – "en likartad volym överutbud som ledde till oljepriskollapsen 2014-15".
Denna prognos kan jämföras med bilden från Internationella energiorganet (IEA), som nyligen förutspådde att så mycket olja slås ut av elbilarna först kring 2040. Och oljebjässen BP sade häromdagen att efterfrågan på olja väntas fortsätta öka in på 2040-talet, om inte annat på grund av ökad plastkonsumtion.

Men redan nu kommer talrika rapporter om att planerad kolkraft i Indien, Japan och Kina stoppas. Enligt Carbon Tracker kan kulmen för kolet komma redan 2020, medan oljan planar ut ungefär samtidigt och sedan stadigt minskar från 2030.
Hur kan prognoserna skilja sig så? Enligt James Leaton på Carbon Tracker är en förklaring element av önsketänkande i fossilbranschens prognoser.
"Det finns inte längre någon "business as usual" i energisektorn – så det är dags att skrota det scenariot. Vi har ett antal tekniker med låga koldioxidutsläpp som når kritisk massa decennier tidigare än en del bolag väntar sig", säger han enligt pressmeddelandet.Inga kommentarer: