Leta i den här bloggen

onsdag 29 juni 2016

Mot verkligheten står pengar slätt

Att räddningen på Englands utträde ur EU hittills har lösts med hjälp av nytryckta pengar, som i sin tur har räddat de girigaste bankerna världen över, kan vi lämna därhän. Om??? Deutsche Bank,s derivathärva har simmat över Atlanten till USA,s bankmaffia lämnar vi också därhän. Det finns så många som skriver om detta att internet riktigt dignar under dess tyngd. Hela den så kallade ekonomi vi lever är en enda härva av lögner och manipulationer. Guldpriset, som faktiskt skulle kunna fungera alldeles utmärkt som värdemätare och hållhake på politikerna, trycks varje natt ned av dess så kallade mäklare i New York och London. Att guldpriset kommer att explodera mätt i dollar eller dess derivat är väl ställt utom allt tvivel, men vad blir dess pris mätt i verkliga värden? En liter bensin per gram?

Man kan även ägna en stund åt att tänka på vad tanken med pengar var från början. Att pengar från början var avsedda för att underlätta handel av fysiska varor människor emellan, blir nog svaret från de flesta än idag. Få vet att i dagens värld utgör handeln med det vi kallar pengar 95 procent av all handel. Skulderna som utgör basen för pengarna säljs mellan finansmarknadens aktörer. Den enes tillgång är någon annans skuld, men i slutändan är allt bara en enda härva av räntebelagda skulder, kallade tillväxt på politikerprat.

Limits to growth,s standard scenario säger att någonstans runt år 2005 slutade vårt tillväxt-skuld-baserade samhällssystem i princip att fungera, vilket stämmer rätt så väl med vad vi idag kan se runt omkring oss. De av oss som nu vågar lyfta huvudet ur sanden vill säga. Året 2008 konsumerade världen 31 miljarder fat olja per år. Tänk att om man ställer ett års global oljeförbrukning mätt i oljefat på varandra så räcker denna stapel räcker till Venus!

Idag konsumerar vi globalt 33 miljarder fat olja och dess substitut per år. Om vi skulle följt den kurva som möjliggjort en fortsatt 3-procentig tillväxt skulle vi idag förbränna cirka 39 miljarder fat per år. Men dessa 39 miljarder fat olja per år orkar inte vår planets oljefält med att producera. Detta trots att statistiken räknar in djuphavs- skiffer-, tjärsands-oljan i den vanliga lättutvunna oljan som man utvinner genom att i stort sett borra ett hål i marken. Den fossila energins förbrännings-produkter släpps ut i atmosfären och förstör grundvalarna för vår egen existens. För allt levandes existens faktiskt. Men ju mer vi konsumerar och desto fortare så sker desto bättre statistik visar BNP-kurvorna.

Att trixa med siffror är både politiker och deras herrar bankirerna bra på och nu när den reala tillväxten uteblivit, har tillväxten sedan 2008 hållits vid liv med hjälp av pengatryckande, aktie-, fastighetsbubblor, nollräntor och nu till och med negativa sådana. Alltså i princip en än ökande skuldsättning. Mer skulder har matats in i systemet och räknats in i den tillväxt pyramidspelet så desperat behöver. Centralbankernas senaste fluga, negativ ränta, är bara ännu ett värdelöst verktyg i Ingves verktygslåda i kampen om att göra det de kallar pengar fullständigt värdelösa.

Men negativ ränta, vad är då det? Ja i princip innebär det slutet på den kapitalistiska idén, vilken är att investerade pengar ska ge avkastning i form av än mer pengar. Bankerna kommer vid negativ ränta att ta betalt av sina kunder för att hålla kundernas så kallade pengar på sina konton. Detta pyramidspel är nu inne i näst sista stadiet före hyperinflationen tar fart genom att dela ut gratis pengar till folk.

Det går inte att hålla igång ett exponentiellt växande system, sedan må det bestå av vad som. Tillväxt kräver energi och en växande befolkningsbas av nya skuldtagare. Men 3 procents tillväxt krävde i början av femtiotalet bara 90000 nya skuldtagare. Idag kräver samma procentuella tillväxt 270000 nya skuldtagare. På femtiotalet förbrukade världens samlade befolkningar årligen knappt 2 miljarder fat olja. En årlig tillväxt på 3 procent, krävde då bara en ökning på 150000 nya fat förbrändes. Men idag kräver samma 3 procents tillväxt att 9000000 nya fat olja hittas och förbränns för att hålla idiotin igång.

Vår skuldbaserade ekonomi kämpar just nu mot en av universums starkaste krafter, inom områden såsom fysik, kemi, biologi och matematik. Om vi inte anpassar oss efter dessa lagar kommer de att lösa de för oss olösliga problemen genom hungersnöd, sjukdomar och ökade dödstal, precis som de alltid gjort med alla andra varelser som överutnyttjat planetens bärförmåga. Att vår civilisation gör denna anpassning borde vara prioritet nummer ett och inte de krig, intriger, maktspel eller alla de andra idiotier, våra så kallade ledare håller på med. Om inte så sker, går vi mot vår egen snara undergång.

Inga kommentarer: