Leta i den här bloggen

söndag 13 mars 2016

Tillväxtstörande älgar

Jag hade tänkt skriva klart ett helt annat inlägg men fastnade på ett reportage på SR,s så kallade oberoende nyhetssändningar som denna gång handlade om skogsskadorna. Nu blir man matad med att det är betande rådjur och älgar som är den största orsaken till att det finns så få lövträd i granplantagerna. Jag trodde i min enfald att det var röjsågarnas gallring som orsakade den största minskningen av uppväxande sly. Men ack vad man kan ha fel. Att älgar älskar al och vide är en sak, men att de konkurrerade ut röjsågarna trodde jag inte.

Nu ska väl avskjutningen av dessa tillväxtskadedjur ökas så att endast några få exemplar finns att bevittna i Ölands djurpark. För vad har egentligen älgarnas och rådjurens liv för berättigande i ett rent ekonomiskt tillväxtperspektiv. Inget alls. Skogarnas monokultur måste befrämjas till varje pris.

Man blir så trött. Allt i vårt samhälle mäts i pengar och kostnader. Jag skulle vilja skicka ut alla ekonomer i en rymdraket tillsammans med all världens pengar med uppdraget att bygga en ny planet. Pengar skapar ju resurser sägs det ju. Kan man få ett bud på att de lyckas?

Inga kommentarer: