Leta i den här bloggen

lördag 19 september 2015

Vår fossilfria framtid

Om sjutton år har de flesta oljeexporterande länderna slutat att sälja sin olja, i alla fall enligt geologen Jeffrey Brown. Om nu inte världsekonomin redan exploderat långt dessförinnan:


Jag är medlem i Naturskyddsföreningen varför jag då får tidningen Sveriges Natur. På ledarplats i det senaste numret skriver två naiva muppar att Sverige ska vara det första fossilfria landet år 2030. Vilket stämmer ganska bra med Jeffrey Brown,s förutsägelser.

Skribenterna hänvisar till den utredning som beställdes av alliansregeringen, som kallades ”Fossilfrihet på väg”. Det är tydligen bara upp till några få politiska beslut att verkställa utredningens mål. Biodrivmedel, el, energieffektivare fordon, ett transportsnålt samhälle, utökad kollektivtrafik och cyklar ska sköta om framtidens transportbehov. Med andra ord, slut på charterresor, kryssningsfartyg, husbilar. Om endast sjutton år ska vår fordonsflotta ha ställts om till eldrift, eftersom det brinner i knutarna, enligt skribenterna. 

Biodrivmedel framställs av fodergrödor och socker. I vissa länder blandas biodrivmedel med den vanliga dieseln med upp till tio procent. Men i den drömvärld vissa Annie Lööf-anhängare befinner sig, ska det om sjutton år vara etthundra procent biodrivmedel.

Hur framställs då socker och fodergrödor? Ja, idag sker detta med hjälp av dieseldrivna traktorer, jordbruksredskap, konstgödning, dieseldrivna transporter, processindustri och envisa bönders slit. Dagens traktorer klarar av att gå på tioprocentig inblandning av biodrivmedel, men att klara av att gå etthundra procent om sjutton år är inga problem.

Oorganiska gödselmedel, NPK i dagligt tal, som behövs för snart sagt något ska växa i den takt som krävs för att ekonomisk tillväxt ska kunna upprätthållas, produceras på ett sätt som inte kan fortsätta på obestämd tid. Kalium och fosfor kommer från gruvor och sådana resurser är begränsade. Kvävekällorna är väl i princip obegränsade, eftersom kväve ingår i planetens lufthav, men NPK framställs med hjälp av kol- eller naturgas-förbränning och hoppsan, där var i igen i fossilfällan.Eller ska vi elda upp de biodrivmedel vi skulle ha till transporterna för få tag konstgödseln?Jag tänker inte skriva om alla de självmål och (fossil-)fria fantasier jag kan komma på, utom den värsta. Om sjutton år måste vårt samhälles ekonomiska system ha växt till dubbla och därmed vårt energibehov, om vår ekonomi ska hänga ihop. Hittills har transporterna vuxit i takt med den ekonomiska tillväxten, men enligt en hel stab av välbetalda utredare behövs inte detta i den fossilfria framtiden.Slutsats: Nog fan kommer vår framtid att bli fossilfri alltid, men inte på det viset som vissa naiva drömmare tänkt sig.

Inga kommentarer: