Leta i den här bloggen

söndag 30 augusti 2015

Uppsats

Petter Svärd heter någon som har skrivit en uppsats som är benämnd: "Paradigmskifte i energiutbudet-från överflöd till knapphet". Finns som PDF här helt gratis:


http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4024921&fileOId=4024925

Uppsatsen handlar om vad hela min blogg handlar om. Alltså vårt penningsystems orimliga krav på evig tillväxt och vår planets begränsade resurser. Så varför ska jag blogga mer när Petter redan Herrens år 2013 försvarade sin uppsats inför så lärda människor att en annan, i sammanhanget, knappast kan vara värd mer än en sur sill?

tisdag 25 augusti 2015

Tragedy and Hope

I dessa tider av finansiell oro kan man inte undgå att undra om all denna oro är skapad av finanseliten så att de kan införa något nytt. Jag köpte därför Carroll Quigley,s bok "Tragedy and Hope" för något år sedan. Jag ögnade genom den lite hastigt och konstaterade att en tråkigare bok troligen aldrig har skrivits. Den har stått i bokhyllan sedan dess och jag har emellanåt försökt att inte se den.

Nu är det så att jag är en stor beundrare av Edward Griffin, vars bok "The Creature from Jekyll Island", jag inte hellre har läst ut (den ligger på nattduksbordet och blänker). Men nu idag hittade jag en föreläsning av Edward Griffin där han ger en resumé av Carroll Quigley,s bok. Snacka om röta. Missa för allt smör i Småland inte denna föreläsning som både bekräftar mina misstankar och skulle kunna ha en lösning på finanselitens konspirationer. Om det nu inte vore för vår civilisations framtida energiproblem, vilka Griffin verkar vara totalt oinsatt i. Men lyssna på en alldeles enastående föreläsning av föreläsningarnas mästare.

https://www.youtube.com/watch?v=XD8NIRk8Hmo

måndag 17 augusti 2015

Feeding America

Och i världens "rikaste" land fortsätter "den ekonomiska återhämtningen" med oförminskad styrka. Det är därför det finns organissationer likt Feeding America:

http://www.feedingamerica.org/hunger-in-america/impact-of-hunger/hunger-and-poverty/hunger-and-poverty-fact-sheet.html

En av sex amerikaner går tydligen hungriga? Den ekonomiska återhämtningen har tydligen kommit även till Grekland. De stora ekonomerna inom EU säger att: Nu har vi löst Greklands skuldproblem och vi hoppas att andra EU-länder tar lärdom av det Grekiska exemplet. Så är Greklands skuldberg på väg mot 350 räntebelagda miljarder Euro,s.

Nu ska jag ut och kupa potatis.

lördag 15 augusti 2015

Bättre och bättre?

Idag går det en bonde på trehundranitton arbetsföra medborgare i Sverige (15-74 år). Går man tillbaka hundra år så gick det minst nio bönder på tio medborgare. Går man tillbaka tusen år så var nästan alla i arbetsför ålder bönder. Går man tillbaka tusentals år, så var vi alla samlare, fiskare och jägare.

I dag har vi allehanda oljeberoende maskiner till att driva de viktigaste delarna av de samhällen som räknar sig till de moderna. För hundra likt tusen år sedan var det dragdjuren oxar, hästar och åsnor. För tusentals år sedan var det fötterna på de som räknade sig till den tidens samhällen.

I dagens moderna värld sitter de av oss som räknar sig till medelmedborgaren skuldsatt i en lägenhet eller förortsvilla. Nya vita köket skiner i kapp med Volvon som står på uppfarten och den över masttoppen skuldsatta båten som ligger vid bryggan i viken. De självklara 1,85 barnen är givetvis inhysta på närmaste dagis, fritis eller vad inrättningarna heter nuförtiden. Annars får de väl klara sig bäst fan de vill efter skolan.

För hundra år sedan hjälptes både barn och vuxna åt med skörd och djurhållning. De få saker som en liten gård kunde producera måste säljas så att dess ägare kunde betala skatt till fogden. Annars kom knektarna och då djävlar. Det var säkert fattigt många gånger och ibland var nog maten mer än knapp. Skolan var avklarad vid tolv års ålder, sedan väntade jobb som piga, lärling eller bonddräng.

För tusen år sedan hjälptes alla gårdens vuxna åt med skörd och djurhållning. Skolan för barnen bestod i att lära sig akta och vårda den jord, djur och de bruksföremål som med mycket möda åstadkommits. Pengar fanns bara i form av utländska mynt, så någon skatt kunde inte läggas. Utom möjligen i form av arbete till någon lokal förtryckare.

För tusentals år sedan fanns det inga stater, inga pengar, inga skatter. Den tidens människor levde i små begränsade grupper på cirka femtio till hundra personer, enligt relevant forskning. De flesta var släkt eller ingifta med varann. Barnens inlärning bestod troligen mestadels i att lära sig om de växter och djur som garanterade gruppens existens.

I dagens samhälle spelas medborgarna ut mot varandra. Den som lyckats komma över mest pengar beundras avundsjuk av de andra. Hjälpsamhet prioriteras inte eftersom det för det mesta är till nackdel för en själv. I stället får vi hör att det gäller för var och en att slå sig fram på en marknad. Girigast vinner. Umgängeskretsen består av känna sig bekväm med  allehanda teveprofiler. Vad gäller grannarna blir det för det mesta att avundsjukt kika bakom gardinen på deras senaste prylköp.

För hundra år sedan gjorde de första olje- och koldrivna maskinerna sitt mer allmänna inträde i samhället. Industriarbetaren, fackföreningarna och pengarnas värld blev allmän. Tack vare den fossila energin tog den så kallade utveckling fart. Bankernas ägare var inte sena att ställa krediter till förfogande, vissa om ränteinkomster så länge framtidens resurser garanterade dagens skuld.

För tusen år sedan byggdes de första borgarna åt den tidens pampar av livegna slavar och fria hantverkare och deras familjer. De flesta i den tidens samhälle var emellertid självförsörjande på mat och många bodde troligen i skogarna runt omkring dessa borgar. Viktig information, mineraler, metaller och trälar bytte ägare genom bytesaffärer på den tidens marknader. Pengarna bestod mest av utländska mynt med visst metallvärde.

För tusentals år sedan var de grupper vari samhällena bestod tvingade att hålla sams och att lita till varandra. Konflikter måste lösas inbördes med alternativet gruppens undergång. Mat insamlades, lagades och förtärdes gemensamt vid dagens slut. Alla bidrog med sitt, även de minsta. Den dagliga umgängeskretsen bestod således av dem man litade till och älskade mest.

I dagens samhälle ska en bonde och hans skuldbörda i form av oljedrivna maskiner försörja 319 personer vilkas arbetsförmåga då frigörs till att utföra beskattningsbart arbete åt den förvuxna stat vi ser idag. Allt prat om att det skett en utveckling och att skriva, räkna och allmän vetgirighet är till fromma för oss normala skuldsatta medborgare är inget annat än rent ljug. Den så kallade utvecklingen föder bara nya skuldslavar vilka endast är till gagn för de parasiter som är den överuppblåsta statens företrädare. Den så kallade demokratin är bara en chimär så att vi ska känna oss delaktiga i statens beslut. I själva verket är det den som äger skulderna som styr och då spelar valet av parti ingen som helst roll.

Så den stora frågan kvarstår, har vi verkligen fått det bättre?

fredag 14 augusti 2015

Det finns ledare och ledare

Det är skillnad på ledare:

http://www.spiegel.de/international/world/gorbachev-calls-for-nuclear-free-world-on-hiroshima-day-a-1046900.html

och så kallade ledare:

http://www.golf.com/tour-and-news/barack-obama-plays-lot-golf-especially-during-shaky-second-term

Reinfeldt och Owershootday

Igår inträffade den så kallade ”ower shoot day”. Dagen då vi förbrukat årets förnyelsebara resurser. Att vi förbrukat mer olja än vi hittat i nya fyndigheter sedan 1981 nämns inte. Men nu är ju inte olja någon förnyelsebar resurs utom i en och annan ekonomis sinnesförvirrade hjärna och hur var det nu med våra kära politiker?


Men på tal om politiker så var Fredrik Reinfeldt gårdagens sommarpratare. Mest beundrade han människans förmåga till att hitta lösningar, sa han. Han pratade, under den stund jag orkade lyssna, på sitt belevade och kultiverade vis om det hållbara samhälle som han givetvis hjälpt till om att bygga upp. Han hade givetvis skrivet en bok också, vilket han inte var sen att nämna. Jag stängde av när han, mitt i allt ljugande, vrängde ur sig att ”världens ledare har bestämt att alla människor ska ha ett arbete år 2030”.

Reinfeldt har ju stått som företrädare för det parti som säger sig bedriva en moderat politik. Vilket då är att företräda det kapitalistiska systemet. Reinfeldt pratade dock om det hållbara samhället. Men hela idén med en kapitalistisk politik är väl att belöna den som kan omvandla mest resurser till de för samhället så viktiga pengarna? Kapitalismen kan därför inte på minsta vis förknippas med något hållbart samhälle.

Jag förstår mig inte på politiker. När de står och dillar sin skit, tror de sitt eget svammel? Tror de på vad de själva står och säger, eller blir de övertygade när de läst sina talskrivarnas svammel? Ja, fan vet väl vilket?

tisdag 11 augusti 2015

Storpolitik

Jag skrev för ett tag sedan om Putin,s besök i Saudi Arabien. De flesta som försöker följa utvecklingen i vår omvärld stod väl som häpna. USA,s närmaste allierade vad gäller oljan och petrodollarns bas förhandlar med Ryssland. Vad månde pågå?

Här är i alla fall William Engdahl,s försök till förklaring:


Tro vad ni vill. Det tråkiga med Engdahl är att han förnekar peakoil. Han tror det är en bluff av oljeindustrin för att hålla uppe priset på olja. Att ekonomer i gemen inte tror på peakoil är ju en sak, men han är ju inte ens ekonom utan historiker. Men den teorin får stå för honom, eftersom det förklarar inte varför land efter land har minskat sin oljeproduktion. Norge, Danmark, Mexiko, England, Egypten, Förenade Arabemiraten, USA, med många flera, lyckas inte höja sin oljeproduktion, trots ihärdiga försök.

Världens i särklass största oljekonsument, USA, peakade 1971. Obomba,s prat om att USA skulle bli självförsörjande på olja var och är fortfarande bara tomt prat. USAs produktionstopp skedde 1971 på en nivå av ungefär 11,7 miljoner fat per dag. Det fattas således fortfarande cirka 7-8 miljoner fat dagligen för att mätta deras egen aptit på olja. Detta till och med i den värsta lågkonjunkturen sedan 30-talet.

Men det största beviset på att oljan är en ändlig tillgång är väl USA,s krigföring runt hela Persiska viken. Verkligheten är ju fortfarande, trots allas vår egen Annie Lööf,s svammel om solpaneler och vindkraftverk, att vår ekonomi drivs till 90 procent av fossil energi och tack vare vårt räntebelagda penningsystem måste vår nuvarande oljeförbränning öka med en fördubblingstakt på cirka 23 år.

Dagens 31 miljarder fat olja ska således öka till 62 miljarder år 2038! Frågan blir väl då var finns all denna olja William Engdahl??

torsdag 6 augusti 2015

Samtal mellan ekonom och fysiker

Jag hittade en utskrift på en dialog, om vår ekonomis orimlighet, mellan en ekonom och en fysiker på den alldeles excellenta bloggen "Do the Math".

http://physics.ucsd.edu/do-the-math/2012/04/economist-meets-physicist/

Kommentarer känns väldigt onödiga.

söndag 2 augusti 2015

MH17 och lite till

Jag lyssnade till en alldeles enastående intervju med, den mycket klarsynte och rättframme, Paul Craig Roberts idag på King Worlds News blog:

 http://kingworldnews.com/dr-paul-craig-roberts-8-1-15/

Jag har vetat hur USA beter sig sedan länge men det kanske finns någon som inte vet eller vill sprida till andra.


lördag 1 augusti 2015

Den 51:a delstaten

Idag är jag förbannad. Nippertippan och den före detta tilltänkta statsministerkandidaten (Margot Wallström, vem annars?) tycker att Ryssland ska häva sin påstådda annektering av Krim, eftersom det strider mot Helsingforsavtalet som Sovjetunionen undertecknade för 40 år sedan. Jag hänvisar till den påstått neutrala Svenska Televisionen,s sida. Artikeln finns även på DN debatt: http://www.svt.se/svttext/web/pages/111.html

AB: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21197549.ab 

Men, hallå Margot lilla, Sovjetunionen upplöstes 1991. Jag förstår inte varför Ryssland ska svara för något Sovjetunionen undertecknat, men det gör kanske regeringen i USA,s 51:a delstat, Sverige i den ekonomiska tillväxtens namn, amen. Över 95 procent av Krims innevånare talar ryska, har tillhört Ryssland sedan hundratals år och hade en folkomröstning om vart de ville tillhöra, Ukraina eller Ryssland. Det kanske hade varit bättre om Sverige hade en folkomröstning om vi vill tillhöra bankmaffians USA eller inte?

Men USA,s antiryska propaganda ska spridas till varje pris. Men vem vet, det kanske lönar sig för dem som tillhör Maggan,s klubb? Men Victoria Nuland,s samtal med USA,s ambassadör tiger hon med, den lilla Maggan. Finns här att lyssna på:

http://www.theguardian.com/world/video/2014/feb/07/eu-us-diplomat-victoria-nuland-phonecall-leaked-video

Nuland,s uttalande, att EU kan fara åt helvete förtigs av det påstått neutrala Sveriges utrikesminister. Ja, minister och minister hon är väl godkänd av USA,s utsända när Lövén presenterade sin ministerlista för den 51:a delstaten. Att det fredsälskande USA har 800 armébaser runt vår glob tiger hon också med. Att USA lägger lika mycket på krigsmaterial som de närmaste följande 15 länderna tiger hon också med. Jag tror inte, det påstått krigiska Ryssland, har någon militärbas utanför sitt eget territorium?

Att USA och dess Europeiska lydarméer bombat sönder och samman Libyen, Irak, Vietnam, Jugoslavien, Jemen, Syrien, Afghanistan, med fler jag inte orkar rabbla upp. Miljoner människor har förintats av USA,s flyganfall de senaste 50 åren. Tänk hur Sveriges inställning har förändrats under dessa år. Palmes kritik av Vietnamkriget till exempel. Palme snurrar väl som en jojo i sin grav? Men den tiden är inget dagens socialdemokratiska regering vill minnas.

Jag fattar inte hur någon människa kan ställa upp på detta land,s sida. Äckel och rövhål är vad dess styrande djävlar är och sin påstådda demokrati kan köra upp i nyss nämnda ställe den med! Vore det några tag i det amerikanska folket, så skulle de mangrant bojkotta det annalkande presidentvalet! Men att begära ett sådant uppvaknande är väl som att tro på tomten.

Den enda större industrisektor som fortfarande har "tillverkning" kvar i USA är dess enorma maffiastyrda banksektor och så krigsindustrin givetvis. John Perkins beskriver här dessa sektorers metoder, varav han själv har varit en del. Så prata om insider: