Leta i den här bloggen

söndag 14 december 2014

Ja, se pengar

Våra pengar skapas som (krediter-) skulder av våra banker. Alla krediter är räntebelagda. I alla fall de som utges av banker. Men banker ställer bara ut krediter mot säkerheter. En fastighet kan utgöra säkerhet så länge banken tror så. Det är inte kredittagaren som bestämmer priset, hur lockande priset än syns vara, utan bankens tro på kredittagarens förmåga att återbetala krediten.

Kredittagaren förmåga att återbetala bestäms i sin tur av dennes förmåga att få eller behålla ett lönegivande arbete. Detta arbetes framtid bestäms i sin tur på tillgången till energi, råvaror, transporter, konkurrenskraft och säkert några tusen saker till. Kredittagarens förmåga att återbetala krediten styrs alltså inte bara av viljan av att återbetala utan mestadels av bankens syn på framtiden.


Hittills har det samhälle som utgör dagens, bara upplevt en ökande resursbas. Därmed har bankerna kunnat växa till att utgöra själva kärnan i det samhälle vi lever i. Pengar är samhällets viktigaste smörjmedel. Pengar är vårt sparkapital, värdet på den förlorade dagens slit, förmågan att konsumera, vi jämförs med andra efter förmågan att skaffa pengar, utan pengar stannar dagens samhälle.

Man kan kortfattat säga att: framtidens resurser utgör säkerhet till dagens pengar!

Alltså är det till syvende och sist resurserna som är den begränsande faktorn för utställandet av krediter, alltså pengar. Dagens pengar kommer således bara att fungera fram till den tidpunkt då detta faktum inses av bankernas styrande.

Frågan är då, hur lång tid till är det?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det kommer antagligen fortsätta till den dag då folkmassan tar för sig av rikedomarna bankerna skapat. Bankerna har nog sitt på det torra ett par tre år till. Sedan är det nog, tror jag.

Här är en läsvärd artikel.
http://www.skanesfria.se/artikel/116236

// Berra

Farfar sa...

De nonsensjobb som de skriver om i artikeln är bara möjliga så länge vi har tillgång till den billiga oljan. En helt annan verklighet kommer sedan.