Leta i den här bloggen

fredag 5 september 2014

Grus och Guld

Har ni läst det senaste numret av Grus och Guld, JAK-Bank,s medlemstidning. Det handlar om den kommande omställningen av vårt så kallade penningsystem.

Läste denna excellenta beskrivning av orimligheterna på bloggen Intressanta Nyheter  (http://intressantanyheter.blog.se/) som den 27 jan i år skrev:

----------------

JAK:s historia är här mycket intressant som ett tydligt tecken på att grundaren Kristian Engelbrecht Kristiansen var på rätt väg, när hans skrev följande år 1935, mitt under depressionen i Danmark:

”Vi närmar oss det tillstånd där man svälter ihjäl mitt i överflödet. Om vi istället har ett omsättningsmedel som alltid motsvarar den aktuella varumängden, så att all produktion kom till nytta, och om de som behöver varorna alltid kunde få tillgång till pengar skulle allt vara i sin ordning…Systemfelet ligger i att människor tvingas producera – inte till fördel för sig själva – utan till fördel för de människor och grupper för vilka penningutbytet, inte varuutbytet, är det viktiga.

När pengar skapas som skuld måste de återbetalas, med ränta, vilket innebär att mängden pengar hela tiden måste öka (inflation). Detta system leder till att hela ekonomin stannar av om inte penningmängden hela tiden ökas, dessutom exponentiellt. Det är inte längre människors behov, eller för den delen planetens gränser, som styr olika politiska/folkliga beslut, utan helt enkelt kravet på ständigt ökande penningmängd (mer skuldskapande) så att systemet inte faller ihop. Detta system ger den närmast heliga tillväxten sin ikonstatus, som är viktigare än allt annat.

----------------


Där har ni i ett sammandrag beskrivningen av hur vårt samhälles skenbara demokrati fungerar. I dagens värld är inte pengar, i första hand, till för att människor ska kunna byta tjänster och döda skulder mellan varandra. Penningsystemet och demokratin är till för att penningväxlarna och parasiterna som lever på penningutbytet ska kunna behålla sina privilegier.

Inga kommentarer: