Leta i den här bloggen

tisdag 29 juli 2014

Framtiden

Vad kommer framtidens historiker att säga om tidsepoken från det sena artonhundratalet fram till dagens tid? Om det nu kommer att finnas någon som kan skriva ned historien förstås? Under loppet av ett par hundra år har vi, västvärldens homo sapiens sapiens, övertygats genom vår egenpåhittade religiösa tro, att det är vår rättighet att exploatera vår planets resurser efter vårt behag. Vi är den utsedda rasen. Vi har genom prästerskapets företrädare fått oss pådyvalt en religion som spätts på genom naiva politikers löften och allt sedan barnsben blivit invaggade i tron att vi har någon sorts religiös rätt till att göra hur vi behagar med de naturtillgångar som planeten lagrat i jordskorpan under de årmiljoner som förflutet sedan den skapades.

Vi har hittat oljan och byggt de maskiner som byggt ett samhälle som baserar sig på att vi ska hämta vår energi och våra mineraltillgångar genom att gräva, borra, spränga, fram det som är nödvändigt för att driva vår utopi. Vi har parasiterat på det som lagrats istället för att leva på de flöden som årligen levereras till oss. Ändliga resurser har drivit det som kallas ekonomisk tillväxt. Istället för att utveckla system som tillvaratar flöden har vi tagit den billiga genvägen via lager vilket vår statsminister inte är sen att kalla för ”Det hållbara samhället”. Oljeland efter oljeland passerar nu sin peak i utvinning. USA, Norge, England, Irland, Mexico, Kina, Nigeria, Danmark och nu senast Ryssland, tillika Sveriges största oljeleverantör: http://www.upi.com/Business_News/Energy-Resources/2014/07/07/Russian-oil-production-expected-to-drop/4391404741593/#ixzz37NMbFrWf

Inför frågan om vad som ska driva vårt samhälle när de lättutvunna fyndigheterna är slut svamlar de folkvalda om än den ena efter den andra så kallade förnyelsebara energikällan. Att gå tillbaka till det enkla agrarsamhälle vi en gång hade, är inte så lätt. Såväl dragdjur som kunskap och redskap saknas. Lika omöjligt är det att driva det samhälle vi har idag med så kallade förnyelsebar energi energi. Då dessa är så totalt beroende av samma fossildrivna globala transportsystemet som driver dagens samhälle att de knappast prodcerar mer än den energi de själva generar. Se Chalie Hall,s alldeles utomordentliga utläggningar om Energy Return on Energy Invested, EROEI. Nettoenergin i de förnyelsebara energisystemen är inte tillnärmelsevis lika de som finns i olja, kol och gas. Idag står de så kallade förnyelsebara alternativen bara för en halv procent av den globala energiförsörjningen och utan tillgång till olja lär de stå för noll procent.

Den ekonomi som hållit vårt samhälle under armarna de senaste hundra åren har baserats på att ”framtidens resurser garanterat dagens skuld”. Vårt samhälle har hittills drivs enligt detta motto, desto högre dagens tillväxt kan upprätthållas, desto mer resurser har vi råd att förbruka imorgon. Det är inte så konstigt att det är svårt att komma tillrätta med de gifter och de utsläpp som åstadkommit den tillväxt vi i idag avnjuter. Men denna logik vill vare sig de som högfärdigt kallar sig ekonomer eller de partsaliga blarrpellarna som kallar sig politiker ens höra talas om. De lever i nuet. Kommande kriser löses då de kommer och existerar således inte förrän de är blir ett krav från väljarna.

Att rösta, är hur som, att godkänna den transformation av sitt eget dagliga slit till dem som har råd att avvara sina pengar till att utgöra anspråk på andras arbete. Att genomskåda detta system har förut kallats för kommunism och förknippas med det samhällssystem som har förpassats till historiens sophög av de forna öststaterna. Vi har, genom en av bank-och politiker mutad media, blivit övertygade till att tro att vi alla skulle kunna bli rika. Med en hägring av ”The Amerika Dream” har verklig demokrati förblindat de som tror sig rösta på ett rättvist samhällssystem. Att verkligheten är på väg att utvecklas till något helt annat börjar väl bli tydligt för allt fler.

Inga kommentarer: