Leta i den här bloggen

söndag 3 mars 2013

Exergi återigen

Jag tror vi behöver ta det en gång till. De flesta har inte en aning om vad det är som driver vår värld. Vad är det som gör att det vi kallar pengar får ett värde? Hu kan vi ställa fordringar på framtiden och förvänta oss att de skall kunna utföras? För sparade pengar i en investeringsfond eller pensionsfond är inget annat än ställda fordringar på framtiden. Pengar på ett bankkonto ger möjlighet att i en framtid ställa krav på varor eller tjänster. Är pengarna räntebelagda så måste dessutom framtidens resurser växa för att räntans krav på tillväxt ska kunna upprätthållas. Om det sen är digitala bankkrediter, papperspengar, guld, silver eller vad vi än behagar kallar pengar, så har de inget eget bruksvärde. De är bara anspråk. Vi har historiskt haft en radda av olika bytesmedel, vissa även med eget bruksvärde. Kulor och krut har varit bytesmedel, likaväl saker såsom mat, kött, fisk, utsäde. 
 
Att framtida anspråk får ett värde beror på energins exergiinnehåll. Exergi är ett kvalitetsmått på energi. Energi kan vare sig skapas eller förintas, enligt termodynamikens andra lag. Detta oavsett vad politiker och ekonomer säger. Energi kan bara omvandlas mellan olika former av energi. Exergi är energins kvalitet. Exergibegreppet behövs för att förklara att det inte är energi vi förbrukar, för det gick ju inte. Vi förbrukar istället energins kvalitet, dvs exergin. 
 
Det är också en fundamental naturlag, att exergin ständigt försämras och att all exergi förr eller senare går förlorad. När vi använder resurser, så utnyttjar exergin av bättre kvalitet så att kvalitet blir mindre. Vi sprider ut exergiresursen så att den inte längre går att utnyttja för oss människor. Kallas även exergilagen. 
 
All exergi, som omsätts i det tunna livförande skiktet runt vår planet har en gång i tiden kommit från solen. Förr eller senare kommer exergin, som lagrats i olika depåer på planeten, att ha förbrukats och då måste vi återigen anpassa vårt leverne till den exergi som solen årligen strålar in i atmosfären. 
 
En stor del av solens energi reflekteras, ut i universum, men den del som jorden tar upp omsätts mestadels av växternas fotosyntes till biomassa och lämnar så småningom jorden som exergifattig värmestrålning. Den mat vi och djuren lever av är således produkter av denna exergi som omvandlats från solljuset via växternas fotosyntes. Genom djuren och människornas kroppar omvandlas den större delen i livsprocesserna, och strålar ut i atmosfären i form av värme. 
 
Många på vår jord lagar sin mat och värmer sina bostäder genom att elda med lagrad solenergi i form av ved och kodynga. Detta är den främsta yttre värmekällan för de flesta människor. Vårt moderna samhälle förbrukar däremot stora mängder lagrad solexergi i form av fossila bränslen. Detta sker ofantligt mycket snabbare än bildningen. Olja, kol och gas bildades i stora mängder för flera hundra miljoner år sedan i och med att växterna gick upp på land och band atomsfärens giftiga gaser i sina döda delar. 
 
De döda växterna sjönk till botten i sjöar och hav tillsammans med en stor mängd ämnen som förgiftade den tidens atmosfär och ansamlades till de energirika fyndigheter som idag driver vår värld. Dessa gifter frisläpps nu samtidigt som vi kliar oss i huvudet utan att begripa varför sjöar och hav försuras. Vi skulle för närvarande behöva olja från tre jordklot för att hålla jämna steg med förbrukningen. Fyndigheter i nya fält, har inte kunnat hålla jämna steg med förbrukningen sedan nittohundraåttiofyra.


Man kan säga att ovanstånde alltför korta text är ett försök till ett sammandrag av två böcker skrivna av Staffan Delin. ”På vetenskapens grund” och ”Naturens teknik och människans” Staffan tar upp ungefär samma fakta som Howard Odum gör i sin bok ”Environment, Power, and Society” men Staffans är skriven ur en kemists synvinkel och därför kanske lättare att förstå. Köp er nåt exemplar om ni kan, de är mycket, mycket läsvärda.


Om man kunde skulle alla de som vill ha politiska uppdrag tvingas att läsa dessa böcker som ett antagningskrav. Men man kan stilla undra hur många av dem som trots detta skulle ha förmågan att inse de gränser naturen satt för de mänskliga verksamheterna här på planeten.

Inga kommentarer: