Leta i den här bloggen

lördag 28 juli 2012

Gud, till sin avbild skapade


Är vi guds utvalda till hans avbild skapade varelse? Gud, vår fader, är enligt kristendomen en genomsnäll, godhjärtad, förlåtande, osjälvisk, allseende varelse, högt placerad över sin kopior. Denna förebild som ska utgöra vår schablon. Är vi sådana då? Jag undrar om inte Bibelns författare har tagit fel någonstans. Om gud liknar oss så vete fan om det inte skett en förväxling nånstans? Om vi liknar den gud våra präster dillar om, så ska jag äta mask. Det finns godhjärtade människor, visst. Det finns osjälviska, förlåtande och på alla sätt medkännande människor. De är naivt ovetande om de giriga, själviska, maktgalna, psykopater som styr vår värld.

Våra ledare och fortfarande av guds till sin avbild skapade varelser, gör sitt bästa för att förstöra den planet som ska utgöra basen för vår existens. Guds utvalda måste tro sig bli räddad av en i himmelen placerad centralbank. Hur vi än exploaterar planetens resurser ska det finns oändligt mer. Gud ska trycka på skapelseknappen och som genom ett av sina under skapa oändligt med nya resurser, rena hav, ren luft, nya fiskstim, oexploaterade järngruvor, oljefält..........you name it.

Bakom en fasad av omtänksamma avsikter inleds de Olymipska spelen. Tillfälligt ska de egenskaper som ska tillskrivas denna gud, som ska utgöra vår förebild, få gälla. Bakom fasaden av omtänksamhet och osjälviskhet ska även jordens fattigaste länder få vara med och spegla sig i glansen av sina utsugares tekniska underverk. Spegla sig i glansen av de rikedomar de själv hade behövt fan så mycket bättre.

God save the Queen!

( Ja, ja jag vet, jag skulle inte skriva om sånt här, men jag är ju guds avbild.)

torsdag 26 juli 2012

40 års kreditvansinne


40 års kreditskapande har nått vägs ände. Centralbanksystemets och därmed storfinansens England och dess maktimperium är slut. BIS kan slänga sig i väggen. Världens resursbas är förbrukad och endast kaos återstår. Neoklassiska ekonomer tar bara med arbete och kapital när de gör sina sinnessjuka beräkningar om vår ekonomi. Att det skulle behövas något mer för att skapa värde i våra utställda fordringar finns inte med i deras tankevärld. Att den råvara som vi tycker är dyrt att betala femton spänn per liter av, skulle kunna ha ett annat värde än utvinningskostnaden och raffineringskostnaden, finns inte på dessa ekonomers skala. Att ta upp den råvara som generar en mängd exergi/arbete motsvarande 10 kWh per liter, till mer än utvinningskostnaden finns inte.

För att ta ett exempel. En modern dieseldriven bil som väger 1500 kilo förbrukar cirka 0,6 liter bränsle under sin förflyttning på en mil. 0,6 liter diesel kostar idag cirka 9 kronor. Om då oljans värde är 15 kronor per liter så skulle det väl finnas någon arbetslös djävel som vill putta min bil en mil mot en ersättning på 9 kronor?

Givetvis finns det ingen människa som med mindre än en revolver mot tinningen ens skulle komma på tanken att putta någons bil så långt för så lite, om nu någon ens skulle klara det rent fysiskt. Jag tycker detta exempel säger det mesta om hur vi alla tar det ämne som driver vår värld för given och hur mycket vår värld vilar på billiga transporter. Tillverkningen och transporten av en produkt dit den ska användas måste vara billigare än att direkt tillverka produkten där den ska användas, annars skulle det inte kunna finnas någon parasit till mellanhand som kan tjäna på transaktionen. Av samma anledning måste oljan klassas som en råvara och inte som den rena energi den är. Den kan bara vara billig om den klassas som en råvara. Nu är det så att av världens 80 oljeproducerande länder så har 60 ”peakat”. De har nått sitt utvinningsmaximum och är sedan 2005 på nedgång.

http://truecostblog.com/2012/01/21/countries-by-peak-oil-date-2011-data-update/

De senaste årens stora stjärna på oljeproducenternas himmel är Ryssland, som trots att deras peakoil ägde rum redan 1987 är världens största oljeleverantör och den riktigt stora energikrisen lär inledas med att Ryssland slutar exportera sina 12 miljoner fat av flytande guld till västvärlden och i stället behåller den för eget bruk. 80 procent av den energimängd vi förbrukar kommer från fossila källor och visst är det jag skriver en domedagsprofetia, men på vad beror annars dagens ekonomiska kris?

Varför har annars USA, som dessutom är banksternas paradis nummer ett på jorden, detta enorma intresse av de torra ofruktbara länderna runt persiska viken? Kan det bero på något annat än att den snart kommande bristen på olja. Den Amerikanska livstilen är inte förhandlingsbar, sa psykopaten G.W. Bush. Men trots borrningar både när och fjärran har det inte lyckats att producera mer olja än de 88 miljoner fat per dag vi konsumerat dagligen sedan 2007. Jag tror det finns ett mycket stort samband, till och med samband nummer ett, mellan bristen på billig energi och den nu inledda ekonomiska krisen.

Det finns alldeles för många som tror på alla möjliga och omöjliga idéer om alger, torium, etanol, oljeskiffer, tjärsand, fan och hans mormor, som ska komma och rädda oss. Men för ett globalt pengasystem vars kreditpengar kräver evig exponentiell tillväxt finns det ingen lösning. Skuldfria pengar då? Skuldfria pengar skapade av en genomsnäll, omtänksam stat, vars ledare inte består av egotrippade psykopater? Det är väl lösningen? Men som jag skrivit förut, om vi ska kunna ge ut pengar, papperslappar, digitala ettor och nollor på ett konto, måste det finnas en statisk eller ökande resursbas att ta av i även framtiden. När denna resursbas är krympande, hur fan ska man då kunna ge ut papperslappar med ett påstått garanterat värde? Det värdet kan man köra upp därbak. Skuldfria pengar hör hemma i den tid av nästan oändliga resurser som fanns när Brenton Woods avtalet skrevs under. Då och bara då kunde maktens företrädare visat sig vara de ledare de utgav sig vara. Trettiotalets ekonomiska kris berodde inte på någon resursbrist och kommer att te sig som en västfläkt mot den kris som nu börjat. Den som lever får se vad framtidens eventuella historiker har att säga om nittonhundratalet.

Jag kommer nu inte att skriva så mycket mer inom det som berör vår så kallade ekonomi. För den som är intresserad finns Lincolns blogg och den blogglista som ni finner i höger bildkant. Jag känner inte att jag kan tillföra så mycket mera, om jag nu har tillfört något. Jag kommer däremot att försöka skriva lite om det kaos jag tror snart kommer. Hur man kan förbereda sig och så vidare.

tisdag 10 juli 2012

Kycklingar


Igår fick vi kycklingar igen. Sju stycken små gula dunklädda liv. Vackra till tårögdhet. Sju små fullständigt oskyldiga på denna planeten nya liv. Oskyldiga till varje egen tänkt, av vare sig godhet eller ondska styrd handling. Oskyldiga likt små nyfödda människobarn. Men att oskyldiga människobarn, kan utvecklas till de monster som styr vår värld är ingen gåta.

Vårt penningsystem belönar nämligen den störste egoisten. För den mest själviske, är den som klarar sig bäst i ett samhällssystem som lider konstant brist på bytesmedel. Det saknas nämligen alltid pengar i ett kreditbaserat penningsystem, eftersom pengarna till räntan på en skuld alltid måste skapas i efterhand genom att någon annan sätter sig i skuld. Så den som genom sin ofrivilligt medfödda egoism skaffar sig flest bytesmedel beundras avundsjukt av de medmänniskor som lider dess brist. Den medfödda egoism vi genom att födas ofrivilligt begåvats med, gör att vi ser upp till de ”rika” i tron att de är dugligare och den som berättar om de orimligheter som orsakas av bytessystemets orimligheter misstänkliggörs, kallas för domedagsprofet, pessimist, misströstare och än mycket värre okvädningsord.

Att okvädningarnas förkunnare skulle ta sig för att undersöka orimligheten i penningsystemets krav på evigt ökande tillväxt går på grund av oförmåga att inse förbi. Pengar är pengar lika med värde, tror de som köpt statsobligationer för merparten av det som blev över vid villaförsäljningen. Penningsystemets giriga lakejer i form av banktjänstemän är inte sena att utnyttja denna svaghet i kundernas intellekt.

Att köttet och kunskapen om hur man föder upp och slaktar en tupp eller kanin är värt mer än alla pengar i världen upptäcks inte förrän den kunskap upplevs, att vare sig pengar eller guld går att äta.

måndag 9 juli 2012

Förståelse saknas


Min livserfarenhet säger mig att det logisk-mattematiska tänkande som de studenter som söker sig till ingenjörersutbildningar måste ha, för att de ska kunna känna sig tillfreds med sitt val, till stor del saknas hos de studenter som frivilligt söker sig till samhällsvetenskapliga utbildningar. De senare inser sina begränsningar i mattematikens värld. Jag säger givetvis inte så för att jag anser att de är korkade, utan för att vi alla är olika. Vi människor är olika skapade för att vi ska kunna komplettera varandra i samverkan. Detta är själva orsaken till vi under utvecklingens gång har blivit olika.

Den biologiska utvecklingen har gjort att vi klara av livets strapatser bättre om vi alla är olika och i ett normalt samhälle behövs vi alla. Den ene är bra på det ena, den andre på det andra. Den omvårdnad och det engagemang man ser inom sjukvård, skolor, äldrevård, är inte ett passande arbete till den ingenjör, som riktigt njuter av att få räkna på något i samhällsvetarens ögon fullständigt meningslöst flödesschema. Nu handlar inte denna bloggen om psykoanalyser, utan vad den resursbrist som snart kommer att drabba vårt samhälle och utgöra slitochslängsamhällets definitiva slutpunkt.

Det som står nedan är egentligen så självklara saker att inte någon skulle behöva skriva om dem ur detta perspektiv. Ändå tycker jag det måste göras, för förståelse kring var allt kommer ifrån saknas.

Allt mekaniskt arbete är åstadkommit av att energi via exergin omvandlas till arbete. Denna process förskingringar de råvaror som åstadkommer exergiutbytet, varav de viktigaste då är olja kol, gas, uran. Exergi är ett kvalitetsmått på energi. Exergibegreppet behövs för att förklara att det inte är energi vi förbrukar, utan energins kvalitet. Det är en fundamental naturlag att energin liksom materia, inte kan skapas eller förintas. Energi kan endast omvandlas mellan olika former. Detta sker genom att dess kvalitet förbrukas. Det är också en naturlag, att exergin ständigt försämras, och att all exergi förr eller senare går förlorad. När vi förbrukar energiresurser, så utnyttjar vi exergin i dessa resurer.

Detta är inte förhandlingsbart, i vart fall inte från en mänsklig ståndpunkt. Detta har alltid i mina ögon varit en så stor självklarhet att man inte behövt läsa det för att förstå. Men i takt med att vårt samhälle mer och mer styrs av människor som inte verkar förstå sakers samband desto mer tas den exergi, som driver allt för självklar, utan att de vet vad det är. Det verkar inte finnas någon förståelse för att allt kommer från något och att det är skillnad på saker och ting.

Energi från vindkraft och eldrivna bilar kommer snart att ersätta dagens nedsmutsande och förpestande fordonsflotta, står att läsa i vareviga teknikblaska. De verkar inte ha en aning om att vindkraften endast utgör ett par procent, inte av Sveriges totala energikonsumtion, utan ett par procent av Sveriges totala el-konsumtion. Så vindkraften ersätter inte ens en bråkdel av den energipotential som finns i de trehundrafemtiotusen fat olja vi i Sverige förbrukar varje dag, detta om nu våra fordon överhuvudtaget skulle varit eldrivna, vill säga.


Likaså har inte pengar något värde i sig själva, de är bara ett av bankerna på planeten Jorden ställt krav om att tillhandahålla de tomma kreditlöftenas framtida värde. Krav på den framtida exergi som ska skapa värde i form av en på en marknad säljbar produkt. Men pengars tomma löfte blir snart till ett omöjligt ställt krav. Oljans lättillgängliga energi kommer snart att utgöra en för vårt samhälle utopisk dröm och i takt med oljans otillgänglighet blir pengarnas löften om framtida värden omöjliga att uppfylla.

lördag 7 juli 2012

Bo Inge Andersson, utrikeskommentator.

 
Bo Inge Andersson, utrikeskommentator. Mutad, hotad eller dum i huvudet? Att påstå att Hillary skulle 
vara desperat över hur Syriens president beter sig är väl lika dumt som att påstå att hon skulle vara 
desperat över hur USA beter sig i Irak och Afghanistan.  Det är ju av samma av USA utskickade lakejer 
som krigar i Syrien som de skickade till Libyen. Och att Ryssland och Kina skulle ändra sig eller flytta sina
positioner är lika utopiskt som att solen skulle slockna. De vet att spelet gäller kontrollen över 
Persiskavikenområdets olja och med den USA,s roll i världen. Hur detta slutar vet vi inte, eller vad 
Hillary är vet vi inte heller. 
Men att Bo Inge Andersson är något av ovanstående påståenden måste däremot vara sant.

fredag 6 juli 2012

Vårt slavsystem


På begäran ska jag lägga in den, i sin korthet, bästa beskrivningen jag läst om det slavsystem som styr människorna i vår värld. Jag har kopierat jag det från ett stycke skrivet av Lincoln. Och om han nu mot all förmodan skulle blir arg så får han väl skälla på mig:)


Över till Lincoln:

Varför skapas pengar som skuld? Varför skapas inte pengar som en allmännyttighet? Svaret är givetvis för att makthavarna bara kan kontrollera oss genom att skuldsätta oss. Och här talar jag om de riktiga makthavarna – ägarna – de som kontrollerar allt – precis som George Carlin säger i videon nedan: -”Glöm politikerna, dom är tillsatta för att skapa illusionen att du har något att säga till om – det har du inte – du har ägare.”
Den som äger kontrollen över pengarna äger kontrollen över människorna. För att äga kontrollen över pengarna (mer riktigt krediterna) måste de skapas som skuld. Så enkelt är det. När Lincoln skapade skuldfria pengar, de så kallade Greenbacks och spenderade ut i ekonomin utan att skuldsätta någon skrev “The London Times” följande:
If that mischievous financial policy, which had its origin in the North American Republic, should become indurated down to a fixture, then that Government will furnish its own money without cost. It will pay off debts and be without a debt. It will have all the money necessary to carry on its commerce. It will become prosperous beyond precedent in the history of the civilized governments of the world. The brains and the wealth of all countries will go to North America. That government must be destroyed, or it will destroy every monarchy on the globe.”
Lincoln blev ju som alla vet skjuten. Likaså Kennedy som försökte göra samma sak med sin Executive Order 11110. Som citatet från The London Times antyder kan makthavarna bara behålla kontrollen om brister skapas. Att skapa “pengar” i form av krediter som banksystemet skuldsätter allt med är ett sätt att skapa en sådan brist. Folk och stater sätts i påhittad skuld till de parasiterande makthavarna och måste jaga i kapp pengar för att kunna betala av påhitten. Det enda sättet detta kan ske är genom löneslaveri. För det är ett slaveri att tvingas hyra ut sin egen frihet och jaga ikapp de fullständigt påhittade skulder som det parasiterande banksystemet skapat för att makthavarna ska kunna kontrollera oss.
Det vanliga slavsystemet avskaffades för att det avsågs vara för ineffektivt då plantageägarna var tvungna att ta hand om de gamla och de små för att kunna undvika revolter bland slavarna.
Genom löneslaveriet flyttades denna kostnad över till arbetarna. Genom löneslaveri kunde även arbetarna utnyttjas enbart när de säsongsmässigt behövdes till skillnad från det vanliga slaveriet där plantageägaren fick “försörja” slavarna även när jordbruket var nedlagt. Troligen var detta en av orsakerna till att slaveriet aldrig blev så stort i norra USA då odlingssäsongen var kortare där än i söder – perioden då slavarna behövdes var helt enkelt kortare än i Södern (i Sverige skulle ju jordbruksslavar bara behövas under ett par fyra-fem månader – resten av året skulle det behövas “försörjas” av bonden).
Makthavarna var mycket medvetna om detta. I det sk Hazard dokumentet från 1862 som cirkulerade bland bankirerna diskuterades detta:
Slavery is likely to be abolished by the war power and chattels slavery destroyed. This I and my European friends are in favor of, for slavery is but the owning of labor and carries with it the care of the laborers, while the European plan, led by England, is that capital [the banksters] shall control labor by controlling wages. This can be done by controlling the money.”
Så makthavarna behöver ha kontrollen över det som folk måste löneslava för att få tag på – pengarna. Makthavarna vill till varje pris kontrollera tillgången på moroten – pengarna -som de håller framför arbetaren så att denne gör som han blir tillsagd. Och i “arbetaren” innefattar jag även egenföretagare som faktiskt på många sätt är till och med är än mer slavbundna (arbetsvillkoren för många egenföretagare är sådana att ytterst få “arbetare” skulle acceptera dem).
Självständiga, fria människor behöver inte jaga pengar genom lönearbete. Ett självständigt lokalt samhälle behöver inte jaga pengar för att kunna försörja sig, men om skuldens makt ska råda kan ingen självständighet eller frihet råda.


Farfar:
Det penningsystem som styr dagens värld har en lång historia, men det som drivit det till den nivå det har idag är tillgången till de fossila bränslena. När dessa börjar tryta eller inte går att öka uttaget av längre, kollapsar skuldförslavningssystemet. Man kan inte i längden ha ett system där pengar skapas som räntebärande skuld. Skulder ska betalas och kan bara betalas genom att produkter skapas av de naturens resurser som finns på vår planet. Till skulderna finns även en kopplad ränta som gör att skulderna och därmed uttaget från naturen måste öka. 

Jag har i och för sig också skrivet något liknande här:
http://ilsken-farfar.blogspot.se/2012/04/pengar-krediter-bytesmedel-skulder.html 

onsdag 4 juli 2012

Exergi

Med hänvisning till de senaste inläggen ska jag idag bara lägga in en länk till det jag redan skrivit, för den sidan bör nog läsas om och om igen av de flesta och även för förståelsens skull kompletteras med läsning i närmaste fysikbok:

http://ilsken-farfar.blogspot.se/2012/04/exergi.html

Den allmänna bilden av det som åstadkommer värde i våra pengars ställda krav får en annan mening då.

tisdag 3 juli 2012

Från skuld till guld 2


Jag skriver detta inlägg bara för att förtydliga tänkandet kring mitt förra.

Nästan alla har en slags tro på att guld liksom pengar har ett värde. Detta är ett feltänk. Vare sig pengar eller guld har ett bruksvärde. Däremot kan samhället göra så att pengar och guld får ett värde genom att stifta lagar som säger så, i alla fall så länge vi har något som kan kallas för ett samhälle. Samhällen har nämligen lagar eller i alla fall regler, vilket är det som identifierar ett samhälle. Säger samhället att pengar har ett visst värde så är det så, basta. Annars kommer farbror Haffa, eftersom samhället säger att han får komma med handfängslen om man inte lyder samhällets lagar. Nåväl, så långt som till att trycka egna pengar har inte jag kommit ..... ännu :)

Om man däremot vet att dagens pengar är skapade genom att samhället har satt sig i skuld med anspråk på framtida värden så är inte tanken långt bort att fråga sig vad det är som åstadkommer värdet i de utställda skulderna. Då hamnar man efter inte alltför svårt tänkande på den energi och de råvaror som försörjer vår värld. De flesta råvaror, i vart fall metaller kan nog, i alla fall till stor del, återvinnas. Men när man kommer till energi är det kört. Energi kan bara förskingras vid förbrukning, eller rättare sagt omvandlas enligt termodynamikens andra lag. Den går i vart fall inte använda två gånger. Har man eldat upp en träpinne en gång, så vill jag se den som kan göra om det en andra gång med samma pinne, vilket även beskriver vad som händer med oljan, gasen, kolet, uranet vid samma omvandling. Energi kan bara omvandlas i en riktning, vilket är samma faktum som ger tiden en riktning. Klockor går bara medsols. (Alternativa energislag tar jag inte bara upp även om de säkert skulle kunnat funka men de tar alldeles för lång tid att utveckla. De utgör bara cirka en halv procent av den globala energiförbrukningen i dagens värld. Så att utvinna dagens energikonsumtion från alternativa bränslen......

När man kommit så långt i sitt tänkande så kan sig man frågas sig varifrån kommer då olja, kol, osv....Man behöver inte vara en Einstein för att inse att de bildades för miljoner år sedan och de bildas inte igen! När man insett det och med vilken takt vi förbrukar dem så inser man även vart vi är på väg. Jo, till en bristsituation. Vilket då leder tillbaka till de anspråk pengar är utställda under.

måndag 2 juli 2012

Från skuld till guld


Jag har funderat länge på hur de som äger dagens värld räknat ut hur de ska kunna bibehålla sitt ägande och sin kontroll över oss små människor OCH PLÖTSLIGT SLOG DET MIG.

Jag läste som hastigast Lincolns inlägg, ”Banktemplen kräver sin kollekt och absolut solidaritet från sina skuldslavar”. (Jag har tyvärr inte så mycket tid att varken skriva eller svara så mycket bloggar just nu). Men jag kan inte låta bli ibland och då slog det mig, dagens skuldpengar kommer att ersättas med nya guldbaserade valutor. Eftersom fenomenet peakoil inträffade 2005 enligt Colin Campbell, vilket senare bekräftats genom Alekletts forskning, så kommer den energibrist detta medför att göra det omöjligt att skapa pengar som räntebärande skulder med framtidens energireserver som motvärde. Detta eftersom planetens energitillgångar snart inte kan försörja det samhälle vi skapat och att räntebärande skuld genom matematisk funktion medför en exponentiell tillväxt i skuldsättning och därmed energiförbrukning. Självklart går det inte att skapa motvärde i utställda skulder utan tillgång till energi, vilket storbanksterna och dess ägare och kontrollanter, Counsil of Foregin Relations, sedan lång tid mycket väl vet. Med i detta spel finns även Saudiarabiens kungahus som sedan många år tillbaka bara sålt sin ”olja i marken mot USA,s guld i marken” och inte i dollar som de velat få oss att tro.

Därför är det viktigt för dem som äger dagens skulder, att kunna överföra sitt ägande av skulder till guld och därmed kunna bibehålla sin makt. Detta kan enkelt göras genom att man återinför guldbaserade valutor om man först konfiskerar eller köper upp dagens guld till dagens löjliga pris och sedan höjer dess värde hundrafalt, tusenfalt, eller varför inte tiotusenfalt, när man ändå håller på. Om man, så som redan sker, genom tryckpressen gör dagens pengar värdelösa och sedan inför nya guldbaserade valutor så är det upp till dem som kontrollerar guldet att skriva dess nya lagar och därmed kontrollera den vidare utvecklingen på denna planeten.

Om guldbaserade valutor införs kommer de som kontrollerar guldet därmed kontrollera den andra hälften av oljans tidsålder, för hälften av planetens olja finns ju kvar enligt Alekletts och (Uppsala Universitet) forskning. Den kommande bristen på dagens billiga olja kommer även att innebära en massvält så stor att kanske upp till sex sjundedelar av planetens befolkning svälter ihjäl, vilket de som placerat ”Georgia guidestones” där de står, verkar ha för avsikt. Detta spel med vår ras framtid har emellertid genomskådats av BRICS-länderna vilka nu sätter hårt mot hårt i Syrien och därmed Iran. Världens största militära övning ska ju gemensamt genomföras av Ryssland och Kina i Syrien.

Tja, vad tror ni kära läsare? Jag har funderat på det som står i ovanstående rader under flera år men först nu börjat se sammanhangen klart. Tack vare det internet som samma banksters skapat för att kunna kontrollera oss, har jag få tag i den information som gjort det möjligt att se genom de flesta utlagda dimridåerna. Jag har länge tyckt att det var roligt att följa turerna i den sjuka värld vi lever i, för jag trodde att den kommande energibristen skulle innebära ett lokalare och mer rättvist samhälle, men nu när sanningen börjar skymta bakom hörnet så vet jag inte längre.

Men jag kan ha fel så fundera själva och hör gärna av er.