Leta i den här bloggen

söndag 29 april 2018

Vår av den ekonomiska eliten styrda värld

I det slavsamhälle vi lever i idag, blir vi styrda av de skulder den rikaste eliten skapar från intet. Skulderna driver både vårt civilisation till ruin, inte bara dess brant för den kommer att driva den över kanten. Det är nu bara en fråga om tid. Den bas som möjliggör vår existens utarmas i en allt snabbare takt. Artdöden sprider sig på grund av industrisamhällets restprodukter. Korallrev, insekter, fisk, rovdjur, åkermark, för att nu nämna några.

Sättet att styra befolkningen som lever i dagens  industrisamhälle sker genom skuldsättning, men historiskt har detta för det mesta skett genom religionen. Gudarna har visserligen kommit och gått, men samhällenas företrädare och prästernas har genom sina arméers makt har tvingat befolkning till dyrkan av de utvalda gudarna. Detta gäller så väl Mayafolk som kristendom. Kyrkoplikt och folkräkningar har gjort detta möjligt. Nyfödda skattepliktiga registreras som framtidens skattekistor av de beställda och deras lakejer. Intet nytt under solen med andra ord.

Även civilisationer har kommit och gått och vad som gällde för regler i de som fanns för tusentals år sedan vet vi inte mycket om. I vart fall behärskade en del av dem en teknik som vi idag inte ens är i närheten av.  Forskning förbjuden har införts i de flesta länder. Vi är ju skapelsens krona får vi veta. Fynd som visar vad som verkar ha funnits en gång här på planeten döljs i museernas allra mörkaste källarrum med maktens goda minne. Det gäller att inte störa det rådande paradigmet.

Men allt kan inte döljas, såsom de enorma megaliter som finns över hela planeten. I Sibirien har nu hittats stenblock på mer än 3000 ton. Vem eller vilka är de som har kunnat tillverkat dessa enorma stenblock och med lätthet kunnat förflytta dem till platser där vi idag står maktlösa? Vi kan kanske lyfta sådana kolosser, men att flytta dem hundratals kilometer, ibland upp i berg tusentals meter över havet, är något helt annat. Ja döm själva, men forskning är förbjuden:

https://www.youtube.com/watch?v=kngM_Pz20bw

https://www.youtube.com/results?search_query=peru+megalithic+stones

https://www.youtube.com/results?search_query=bulgaria+megaliths

https://www.youtube.com/watch?v=r2lJt6hVUzk

https://www.youtube.com/watch?v=1E9218vCn70

https://www.youtube.com/watch?v=R9404gIeipI

Eller de granitkistor i Egypten, tillverkade med vad som påstås vara kopparhammare:

https://www.youtube.com/watch?v=_9zoSmIkJxw

Vad hade dessa varelser för gudar? Eller är det de som är våra gudar? Många spår går till "Landet mellan floderna", Mesopotamien och Peru.


Jag måste lägga till denna film:
https://www.youtube.com/watch?v=EWW1uLX3ClY
Inga kommentarer: