Leta i den här bloggen

fredag 2 februari 2018

Lala-samhällets oskrivna blad.

I lala-samhället fortsätter allt som vanligt på vägen mot sin kollaps. Tron på att allt ska öka och därmed bli bättre är osviklig bland dem som kallar sig våra ledare. Den första tillnyktringen lär väl bli när bostadsbubblan spricker. Kanske kan valet i höst passera? Valet närmar sig emellertid och redan pågår den politiska retoriken. Slagorden är utsedda, spratteldockornas käftar är på rundsmörjning. Det gäller att få till det så att de röstberättigade prolerna sväljer betet. Retoriken måste ju befästas via röstsedlarna, så att valet uppfattas som om det är väljarnas fel om något går åt helvete. Fy fan!

På tal om kollaps så är de amerikanska statsskuldsräntorna i skrivande stund på väg uppåt. Vissa varnar för att den gräns som just passerades skulle kunna utlösa en explosion i derivatmarknaden, men sådant har man ju hört förr. Fast någonstans går ju gränsen för centralbankernas räddningsaktioner och världens största derivathandlare, Deutsche Bank,s aktie föll idag med sex procent, vilket kanske är en indikator? FED,s vapnen kanske finns, men ammunitionen verkar inte bita längre. Några tusen miljarder nytryckta dollar hit eller dit tycks spela kvitta. Känns lite som Tyskland efter första världskriget. Hur som, inser man att det kommer en kollaps, så ser jag det som om att förberedelsetiden förlängts för varje dag som går, kollapsen kommer i alla fall.

Av i socialkunskap  utbildade profeter får vi höra att elektriciteten i framtiden ska bli gratis, eftersom Tesslas oexploaterade uppfinningar nu finns i verkligheten? Flygplanen kommer att byggas om till elflygplan, el-drivna bilar och lastbilar ska i miljarder produceras och ersätta dagens flotta. Framdriften ska ske via i vägbanan nedgrävda kablar och överföras trådlöst till fordonen. Snart får man väl höra att evighetsmaskinen är förverkligad med hjälp av diverse illaluktande biogasanläggningar. Termodynamik är nu det förflutnas kunskap.

Men när nykterheten skingrat illusionens dimmor efter kollapsen, kan man fråga sig vad slags samhälle vi står med. Politikerna försöker givetvis snarast starta om allt igen genom att med FED,s hjälp införa någon ny sorts pengar. Politiker, ekonomer och centralbankschefer lär prata sig varma för den kommande globala världen. I deras värld är pengar värdet inte de råvaror naturen producerat. Guld kommer att konfiskeras och dess värde i förhållande till pengarna kommer att skrivas upp likt det alltid gjort vid alla historiska penningkollapser. Min och mångas dröm om någon sorts rättvist samhälle kommer att försvinna likt en dimma i soluppgången.

Men i min vision kommer även denna den nya globala världens illusion snart att försvinna på grund av att de råvaror som skulle kunnat förverkliga den, redan är förskingrade av industrisamhällets rikedomssträvan. När detta brister hamnar vi i den verklighet som gällde när våra förfäders främsta energitillgång avspeglades i deras valkiga nävar. Allt kommer återigen att bli lokalt. Gamla hantverk måste läras om. Mat, kläder, djurhållning, jakt, fiske, sjukvård, när allt som vi idag tar för givet försvinner. Stater försvinner för tusentals år framåt, kanske för evigt. Om vi sedan överlever omställningen och industrisamhällets föroreningar står skrivet på framtidens oskrivna blad.
Inga kommentarer: