Leta i den här bloggen

måndag 13 november 2017

Energy Summit, ett möte för drömmare

Svenska Dagbladet arrangerar varje år något som heter Energy Summit. Närvarande är då en massa drömmare som förställer sig en för evigt växande ekonomi som driva av en för evigt växande energitillgång. Sveriges energiminister, Ibrahim Baylan är det visst för tillfället, var en av dessa drömmare och han påstår sig ha de lösningar som krävs. Han till och med krävde att energifrågan ska avskrivas som valfråga vid nästa års val. Kjell Aleklett skriver här om mötet, tyvärr utan att kommentera vare sig för eller emot:


Vår framtid ska enligt dessa experter bli fossilfri inom bara något fåtal år och i vart fall före 2030. Enligt den statistik som finns över svensk energiproduktion så kommer 43 procent från vattenkraft, 42 från kärnkraft, 11 från vind och resten (4 procent) från solpaneler, geotermisk-, biogas-, och allt annat.

Håret kan alltså resa sig för mindre än Baylan,s uttalanden. I det samma kom en artikel om elbilar framför mina ögon i senaste numret av Vi i Villa. Där står att all Eon,s elproduktion redan idag kommer från fossilfria källor och att merparten kommer från sol, vind och vatten. Tja kärnkraften är väl kanske fossilfri men den baserar sig inte på några förnyelsebara källor.

I artikeln stod också att man som kund kan välja el från sol för att ladda sin elbil om man så vill. Alltså ringde jag Eon,s kundservice och frågade hur man ska veta att det är solel som kommer i sladden och hur de tänkt sig avveckla kärnkraften till före 2030. Ja solel kostar extra, fick jag veta, och på så sätt hjälper man som kund till med att finansiera bygget av nya vindkraftverk! Att kärnkraften skulle kunde inte avvecklas besvarades inte på något sätt.

Det finns lösningar på framtidens energiförsörjning såsom bridereaktorer BN-1200 och möjligen metan från havsbottnar, men dessa är inte vare sig fossilfria eller ofarliga och de befinner sig på ett experimentstadium. De kommer att ta många, många år att utveckla och bygga ut. Så tydligen litar sig Sveriges maktelit till tron på att någon sorts högre makt ska komma med de lösningar som krävs. Huruvida det finns någon högre makt vet jag inte. Men om det så finns, så är det ju inte säkert att denna makt vill ge oss människor tillgång till denna och se sin skapelse ruinerad.

Inga kommentarer: