Leta i den här bloggen

fredag 20 oktober 2017

Nollsummespelet

Jag har läst ut Alf Hornborgs bok Nollsummespelet. Denna bok beskriver på ett mycket akademiskt språk och svårläst språk, hur olika maktcentrum historiskt med hjälp av pengar kontrollerat och förslavat sin omgivning. Hornborg förklara hur maktcentrum suger ut sin omgivning och säger att även vi i väst upprätthåller vårt samhälle genom att utarma vår omgivning Han kallar detta för ojämnt utbyte, vilket är det minsta man kan säga. Detta syns idag tydligt i fallet USA som ända sedan 15 augusti 1971 genom sin dollar kontrollerar världshandeln. Än idag behöver alla länder först skaffa sig dollar för att sedan kunna köpa olja och nästan all övrig internationell varuhandel avslutas genom att dollar byter ägare, vilket Hornborg också beskriver.

Jag tänker inte gå in på det historiska i vad Hornborg kallar ojämnt utbyte, men att hans observationer stämmer väl är ställt utom allt tvivel. Men det som intresserar mig är då den sorts pengar Hornborg föreslår. Han föreslår att vi ska införa två olika sorters pengar. Den ena sorten ska gälla likt de idag redan existerande och de andra ska bara gälla vid inköp av lokala produkter. Detta skulle då givetvis leda till ett mindre behov av transporter. Han anser vidare att de lokala pengarna ska ges ut av staten som en sorts medborgarlön.

Varför denna medborgarlön inte skulle leda till inflation förstår jag inte. Dagens pengar får sitt värde eftersom staten accepter dem som betalning av skatt, alltså måste befolkningen inom en valutas giltighetsområde jaga pengar och försöka betala sina skulder genom att sälja sina tjänster, produkter eller sin tid för att få tag i dem. Detta skapar då valutans värde. Men pengar som man bara får, skapar inga värden. Att bankerna skapar dem som krediter sväljs och godkänns av staten. Bankerna gör bara vad staten enligt gällande lagar låter dem göra.

Att sedan penningsystemet genom kravet på ränta utarmar allas vår ändliga resursbas i försöken åstadkomma evig tillväxt är en annan sak. Men det största felet är att pengar skapade som skulder tillåts användas till att spekulera på en sinnessjuk oproduktiv penningmarknad. Hornborg inser felen och att billig fossil energi möjliggjort vårt samhälle, men säger mot sig själv när han tror att vår sjukvård och IT-sektor kan bevaras i en snar men verklig mycket energifattigare framtid.

Summa summarum, Alf Hornborg förklarar i sin bok, Nollsummespelet, att en värld med ändliga resurser och en ekonomi som kräver evig tillväxt är omöjlig, men vem fan gör inte det? Läsvärd för sina slutsatser, men tyvärr onödigt akademiskt skriven.

Inga kommentarer: