Leta i den här bloggen

onsdag 29 mars 2017

Pengar får ett värde

Inkomstskatten används i dagens penningssystem för skapa efterfrågan på de pengar staten ger ut. Staten godkänner alltså bankernas krediter som betalning av denna skatt. Bankerna har således laglig rätt att kalla sina skulder för pengar. Vi medborgare tvingas genom vårt arbete omvandla olika resurser till produkter som kan säljs på en marknad för på så sätt få inkomst och kunna betala våra skatter. Det är detta som ger vår valuta dess värde. Mycket förenklat. Det finns många fel i detta system men två av de största anser jag vara:
1. Bankerna har laglig rätt att skapa samhällets pengar genom att kalla sina skulder krediter i stället för pengar. Detta var från början tänkt som att bankerna är bättre på att bedöma risker än staten. Till exempel vid nystarten av företag runt nya innovationer så tycker inte staten sig ha tillräcklig kompetens för att bedöma riskerna runt detta. Annars var det tänkt att bankerna skulle hjälpa staten genom att låna ut till olika industriinvesteringar i samhällets tjänst. Men bankernas ägare är mer intresserade av att tjäna så mycket pengar som möjligt och har genom att utnyttja kryphål i lagstiftningen blåst upp värdet på olika tillgångar, mestadels fastigheter, för att öka sina vinster.
2. Allt på vartannat följande procentuell ökning är exponentiell så också den tillväxt som räntan på alla skulder kräver. Skulderna växer således i en mycket snabbare takt än genomsnittslönerna i samhället. Lönerna har sedan nittiotalet inte ökat med mer än cirka 2 – 3 procent per år. Fördubblingstiden är då cirka 28 år. Medan de av bankerna uppblåsta fastighetspriserna har ökat med bortåt 7 – 8 procent per år. Fördubblingstid cirka 10 år. Denna skillnad på 4 – 6 procent medför att skulderna fördubblas vart 14:de år. En omöjlighet som avspeglas i en även exponentiell resursförbrukning.
Politiker och ekonomer har emellertid likt dårar en tro på en aldrig sinande resursbas och fortsatt att under de senaste seklerna bygga upp detta pyramidspel. Allt givetvis bekräftat av prästernas bibeltolkningar. Människan är, i alla fall, enligt kristendomens prästerskap den utvalda arten till att förvalta det gud lagt i våra händer.
Ja, nu börjar jag lämna ämnet så….

1 kommentar:

Farfar sa...

Detta inlägg gjorde jag hos Lincoln häromdagen. Inte för att bråka eller så, utan för att redovisa min syn på hur samhällets bytesmedel får ett värde. Skatt har använts för att ge pengar ett värde ända sedan "The Tallsticks" dagar. Varför skulle annars en bonde ge staten ett får för en bruten pinne? Jo en klyvd pinne var bondes kvitto på att hans skatt var betald. Så under sjuhundra år var dessa pinnar en sorts "pengar".

Så fungerar pengar än idag. Alla måste ha tag i pengar för köpa livets nödvändiga eller onödvändiga. För att skapa en brist på dessa pengar ålägger staten alla oss inkomsttagare med en skatt på denna inkomst. För att förtjäna denna inkomst måste vi gå upp i ottan och slita hela dagen. Det är detta som ger vår valuta ett värde.