Leta i den här bloggen

tisdag 1 december 2015

Klimatmötet i Paris

I svarta oljedrivna limousiner anländer våra självutsedda till det pågående klimatmötet i Paris. Världen står inför ett avgörande val, får vi höra. Vi måste sluta använda de fossila bränslena, får vi höra. Vi måste använda kines-tillverkade solpaneler istället för olja. Vi i de västliga demokratierna kan tänka sig bidra med riskvilligt kapital (givetvis i form av räntebärande skulder utskrivna på en dator).

Efter sex timmar av ändlösa tal av de så kallade världsledarna, är det inte en enda en som sagt ett enda ord om att världsekonomins närstående kollaps, havens försurning, atmosfärens förgiftning, arternas utdöende, ozonlagrets uttunning, osv... härrör från att våra bytesmedel skapas i form av exponentiellt växande räntebärande skuldsättning.

Om inte samhället ska kollapsa så måste vår ekonomi om tjugotre år vara dubblerad, om fyrtiosex fyrfaldigad, om sextionio åttfaldigad......

Inga kommentarer: