Leta i den här bloggen

söndag 1 november 2015

Demokrati

Mamma vad menas med att vi lever i en demokrati?

Jo min son, i en riktig demokrati betyder det att man med sin röst kan välja de klokaste ledarna, som i sin tur skulle kunnat styrt utvecklingen av vårt samhälle till något alla långsiktigt tjänat på.

Men i den demokrati vi nu lever i, betyder det att de två grupperingarna av den valbara församlingen är totalt oense i alla obetydliga frågor och i de stora viktiga frågorna bestämmer de ej valbara personer, som företräder den globala industrin och banksystemet.

Inga kommentarer: