Leta i den här bloggen

måndag 23 februari 2015

Marian Radetzki


Och så är hela Sveriges mest informerade ”geolog, nationalekonom, energiexpert, oljevetenskapsman, osv” Marian Radetzki ute och dillar igen.


Skifferoljan kommer att göra USA självförsörjande på olja, kan vi läsa i hans alldeles egenproducerade utredning. Men att USA ”bara” importerar 10 miljoner fat om dagen är tydligen självförsörjande enligt Radetzki. Till och med det överoptimistiska IEA säger att världens oljeproduktion kommer att minska efter 2017-2019 vilket tydligen Marian Radetzki missat totalt. Peakoil inträffade fortfarande 2005. Med peakoil menas då den lättflytande billiga oljan som vi i våra västerländska samhällen baserar vår så kallade ekonomi på, inte tjärsand, skifferolja, NGL eller liknande produkter med lågt EROEI (Energy Return On Energy Invested).

Radetzki är av den uppfattningen att bara vi har pengar så spelar tillgången på resurser ingen roll. Har man bara pengar kan man skapa resurser. Men när det kostar mer energi att få fram resurserna än vad de ger i retur, ja då har man ju förlorat värdet i resurserna och då spelar det ingen roll hur mycket man än gräver fram.

Så det är givetvis resurserna som gör det möjligt att ställa ut anspråket ”pengar” och inte tvärt om. Sen spelar det ingen roll om pengarna är guldbaserade, skuldfria eller skapade i en evig skuldsättningsspiral. Det vi kallar pengar är och förblir ett anspråk på framtidens resurser och när resurserna börjar tryta är det slut med vår globala ekonomi, eftersom pengarna har förlorat sin förmåga att lagra värde.

Andra halvan av planetens olja kommer således att stanna i marken. Ett resursmässigt krympande samhälles pengar bara kommer att fungera inom den krets dit det berörda samhällets transportsystem klarar av att transportera det samhällets produkter och tjänster och utan olja blir det inte så långt. Vilket troligen är tur det.

Inga kommentarer: