Leta i den här bloggen

torsdag 15 januari 2015

Skulder skapar makt

Om jag får framföra min syn på världspolitiken för ett ögonblick, så tror jag att det verkliga målet för Natos aggressioner inte är Ryssland, utan Iran. I det livsfarliga spelet, med kärnvapenkrig som insats, så är Ukraina troligen bara en avledningsmanöver i ett försök att rikta Rysslands och Kinas uppmärksamhet bort från Persiska viken. Vi får väl i alla fall hoppas att inte finanseliten menar allvar med att utmana världens nästa största kärnvapenmakt. Tillsammans har USA och Ryssland nästan sextontusen kärnvapenstridsspetsar! Nog för att spränga vår enda planet i småbitar flera tusen gånger om.

Att petrodollarsystemet, som styrt världen de senaste fyrtio åren, är på väg att kollapsa är väl knappast någon nyhet, i alla fall för de som likt mig, är intresserade. Liksom att Brics-länderna redan startat sitt eget penningväxlingshus och inte längre kommer att använda sig av det amerikanska Swift-systemet eller dollarn som transaktionsmedel, lär väl inte hellre vara en nyhet. Det är bara en tidsfråga innan hela dollarimperiet kollapsar, vilket inte på något vis är okänt av dess kontrollanter. Men varför stödjer hela västvärldens samlade politikerkår Obomba och finansgänget? För att få ett svar på den frågan måste man nog ställa frågan: Vad är det som gör vår, alltså västvärldens civilisation möjlig överhuvudtaget?

Svaret blir då oljan. Ja, inte skifferoljan förstås eller oljan från Arktis, eller djuphavsoljan eller ens Kanadas oljesand, utan den lättutvunna billiga oljan, där utvinningskostnaden ger ett energinetto på uppåt etthundra till ett. Denna typ av oljekällor finns idag i stort sett bara kvar i källorna runt Persiska viken. Iran och Irak beräknas ha ett hundra miljarder fat vardera. Vilka mängder Saudiarabien har tvistar de lärde om, men en gissning, så god som någon, är väl lika mycket som dess grannar tillsammans.

USA kontrollerar i dag, direkt eller indirekt, samtliga länder runt Persiska viken, utom då Rysslands allierade Iran. Iran kontrollerar den strategiskt mycket viktiga norra sidan av Persiska viken och således även sin sida av Hormuzsundet, genom vilket den största delen av OPEC,s olja passerar. Tro fan att Iran är en nagel i ögat på världsdominansens herrar!

När petrodollarn kollapsar vad har de då planerat ska komma istället? Det måste vara någon sorts valuta med oljan i Persiska Viken som bas. Amerigo kanske den skulle komma att kunna kallas? Det skulle hur som vara det ultimata kontrollmedlet det! All världens länder skulle böna och be att få köpa olja till nästan vilket pris som helst. Den i nuet rika och tigande adeln skulle få behålla sin rikedom. Politiker i alla länder skulle vara tacksamma för varje droppe. För vad vore deras så omskrivna förnyelsebara energin utan olja?

Så svaret på frågan om varför västs politiker inte vill ändra penningsystemet och stödjer USA i fråga om i stort sett allt förtal om Ryssland, är att det är det enda sättet för dessa människor att behålla sin makt. Makt skapas genom att kontrollera skulder vilket då leder till att ”pengar” skapar makt.

Inga kommentarer: