Leta i den här bloggen

onsdag 3 december 2014

Verklig frihet

Verklig frihet är frihet från skuldbaserade pengar. Vilket är en sanning som de flesta inte har en aning om. Men bankerna och dess styrelser vet! Ägarna kan ju däremot vara vilka idioter som helst som köpt några aktier i tron på avkastning.

Att dagens ekonomiska system kräver en för evigt ökande skuldsättning av samhällets medborgare borde inte vara någon nyhet för läsare av vare sig min eller Lincolns blogg. Inte för att jag vill påstå att jag är mer vetande än Lincoln, men jag kanske kan vara ett komplement:)

Det finns egentligen bara två sätt att skapa pengar. Genom skuldsättning eller pengar skapade skuldfritt av staten. Den skuldbaserade varianten har vi haft under de senaste 100 åren. De sista pengar som skapades skuldfritt var väl de president Lincoln skapade i mitten av 1800-talet?

1944 bestämdes hur som att vi i västvärlden skulle knyta pengaskapandet till dollar och guld. Detta paradigm rådde tills Nixon försökte betala för Vietnamkriget genom att i smyg trycka pengar. Vilket ledde till USA,s egentliga konkurs 1972. Vilket i sin tur ledde till att guldets penningbegränsande förmåga försvann.

Politikerna i alla så kallade demokratiska länder har sedan dess kunnat sätta samhället i skuld i den utvecklingsväg som varit den för stunden rådande politiska paradigmens intresse. Tron på att, framför allt olja, ska finnas i outtömliga mängder har förblindat synen på de flesta valbara. Om de ens varit intresserade? Men att olja är vår viktigaste, men samtidigt en begränsad tillgång, är inget en verkligt talför politiker vill ens ha vetskap om.

Med dagens regeringskris i åtanke kan man då tycka att ett nytt ekonomiskt system skulle kunna vara alla partiers nästa stora fråga? Men med maktens slöjor hägrande framför de valbaras ögon, hur tänks? Det går nog ett tag till? Kanske? Tycks de resonera? Vi ordnar det där med pengarna när krisen väl kommer! Jag vet inte hur de tänker, men jag vet att en del politiker vet om hur olja och ekonomin fungerar!

Men om man spekulerar i att våra valbara skulle få någon sorts plötslig insyn i vad vårt samhälle egentligen grundar sig på, oljan alltså? Kan det då gå att lösa den kommande krisen i penningsystemet med en resurskris hängande över alltsammans? Kan staten gå in och bestämma om ett skuldfritt penningsystem när energin och därmed vårt nuvarande skuldbaserade ekonomiska system kollapsar. När man tänkt en liten stund inser man att detta blir till en omöjlighet.Givetvis går det inte!

Detta eftersom pengar i grund och botten alltid är anspråk på resurser i en kommande framtid, kommer pengar att förlora den värdelagrande förmåga de för nuvarande har. I en värld med krympande resurser, går helt enkelt inte att skapa pengar på en nationell nivå! Staten kommer att upphöra att existera eftersom det enda som legitimerar statens existens är dess förmåga att styra och garantera det vi kallar pengar.

Inga kommentarer: