Leta i den här bloggen

måndag 10 november 2014

Oljan, vår tids slav

De flesta människor inser inte hur viktig oljan är för vårt samhälle. De förstår inte heller att oljan egentligen är den egentliga basen för det som ska kallas pengar, eftersom pengar i grund och botten, är anspråk på framtida resurser. De förstår inte heller att hela vårt så kallade industrisamhälle vila på tillgången till olja. Men en som förstår och även kan förklara är Chris Martensen.

Jag har här nedan tagit mig friheten att översätta vad videon nedan handlar om:

Energi, och då i synnerhet olja, är livsnerven i allt vad vi kan kalla en samhällsekonomi. Energi har kommit från många olika källor genom alla de årtusenden vi människor och våra samhällen har existerat. I olika grad och utan inbördes ordning, har denna energi kommit från: slavar, oxar, hästar, vattenkraft, ved, kol, gas, olja, vind, sol, uran mm.

Vår nuvarande ekonomi är baserad på tron om att vi kan upprätthålla ett exponentiellt skuldbaserat penningsystem som bygger på exponentiellt ökande energiförsörjningen. Det förtjänar således att vi har den allra största uppmärksamheten på den framtida leveransen av denna energi. Vi måste vara försiktiga här eftersom det är ett misstag att dra alla energislag över en kam, eftersom de olika energislagen har väldigt olika användningsområden i vår ekonomi och de är inte utbytbara.

Så det vi kommer att undersöka i det här kapitlet om Peak Cheap Oil är drivmedel. De vätskor vi tankar i våra lastbilar och bilar och flygplan. Varför? Eftersom 95 procent av allt som rör sig från punkt A till punkt B i hela världen gör detta med hjälp av petroleumbaserade flytande bränslen. Detta gör då särskilt oljan speciell och unik.

Trots kraftigt ökande globala utgifter för oljeutvinningen och trots det så kallade skifferolje-miraklet, som är uppskrivet till skyarna av mutmedia, förblir den globala oljeproduktionen nästan oförändrad. Vi producerade cirka 88 miljoner fat olja per dag 2008 och idag har vi bara lyckats pressa denna siffra till 90 mf/d. Denna ökning har skett genom utvinning av skifferolja, tjärsand och så kallad NGL (Natural Gas Liquidis), som finns i en begränsad mängd i världens gasfält eller kan framställas genom att med hjälp av kompressorer pressa samman gas till flytande form. Detta ökar då energitätheten och möjliggör att transportera gasen med fartyg till en lägre kostnad.

Men tjärsand och skifferolja är mångdubbelt dyrare att utvinna än den lättutvunna olja vi en gång i tiden baserade vår ekonomi på. Det kostar oss nu det mångdubbla att utvinna ungefär samma mängd olja ur marken som vi gjorde ända fram till i början av nittiotalet. Norge sålde som bekant ut sin olja för cirka 10 dollar fatet!

Trots att den globala efterfrågan på olja kommer att stiga i takt med att de så kallade utvecklingsländerna expanderar sina ekonomier och världens befolkning fortsätter att växa, kommer konkurrensen om oljan snart att bli våldsammare än vad den någonsin har varit. Detta avspeglar sig om inte annat i USA,s krigföring, eller hot om, i snart sagt alla oljeproducerande länder.
Så sammanfattningsvis, om vi redan är vid, eller har passerat peak-oil (eftersom alla tillgänglig data tyder på detta) så är vi alla snart väldigt illa ute.https://www.youtube.com/watch?v=0uKihKkx0eYOch för dem som har svårt för att förstå innebörden i det Chris Martensen säger, vänd er inte till mig utan till Chris.

Inga kommentarer: