Leta i den här bloggen

fredag 3 januari 2014

2014

Efter en fråga av i en kommentar ska även jag försöka göra en spådom över året som väntar. Ni som inget vill veta kan ju lämpligen stänga ned nu. Jag förutsätter även att ni vet hur pengar skapas och att ni är fullt införstådda med hur exponentiell tillväxt fungerar och att dagens värld styrs av CFR och BIS. Men min spådom gäller även utan denna vetskap, den är dock lite svårare att förstå.

Det som skulle kunna förändra min förutsägelse är en global insikt av världens så kallade, i demokratisk anda röstberättigade och att de framtvingar totala skuldavskrivningar. Eljest skulle dagens skuldägare kunna komma till insikt i det orimliga med dagens situation och avstå från alla framtida krav. Ett annat alternativ skulle kunna vara att världens monetära regioner låter trycka upp så mycket pengar och delar ut till sina skuldsatta medborgare att alla dagens skulder skulle kunna dödas. Detta är emellertid så otroligt att det inte kan tas upp som ett seriöst alternativ. Skuldernas ägare och de som kallar sig demokratiskt valda politiker ger inte upp det som hittills givit dem makten över världens folk.

Förutsägelser listade nedan:

1, Dollar kommer att genomgå en kris av en magnitud som gör dess nuvarande värdegrund omöjlig. Med den starkes rätt kommer den emellertid att föreslås ersättas av en ny Dollar som då påstås vara kopplad till guld. Dock ej fysiskt guld, utan någon sorts elektriskt löfte om guld. Dollarns delvis medvetna kollaps kan i och för sig vara ett år för tidigt förutspådd. I så fall gäller nedanstående förutsägelse för nästa år. Någon som helst lösning på dagens ekonomiska kris finns dock inte, utom om någon sorts, i dagsläget helt okänd outsinlig energikälla skulle uppdagas.

2, Syrienkrisen är inte på något sätt över, liksom då även Irankrisen, liksom då även den idag planerade, men knappt märkbara, Rysslandskrisen. Kriserna och krigen runt Persiska viken är tvärt om endast i inledningsstadiet. Chimärt kan Syrienkrisen tyckas ha lagt sig i och med att Syriens enda egna vapen mot penningmaffians företrädare har avlägsnats. De kemiska vapnen kommer emellertid att ersättas av moderna luftvärnsvapen från Ryssland, vilka inte kommer att släppa vare sig USA,s eller Nato,s flyg närmare till Persiska vikens oljekällor, än de är i dagsläget. Ryssland är nämligen på tur efter Iran, så varför skulle inte Putin stämma i bäcken medans tid är. Oavsett vad som händer i framtiden, så kommer vi att försvara oss, sa han nyligen på en fråga om varför Kaliningrads kärnvapenrobotar hade satts i högsta beredskap. Visserligen i samband med en övning, den gången.

3, När det går upp för penningmaffians dolda makthavare att den nya dollarn inte kommer att vinna någotsomhelst globalt gehör, kommer det tredje världskriget att inledas av det så påstått demokratiska och all frihets hemvists hem här på Jorden, USA. Detta vid närmaste lämplig tidpunkt och utan någon som helst förvarning. Det kommer att inledas av någon lämplig ubåt genom ett kärnvapenanfall mot BRICS-ländernas maktcentra globalt. Allt att vinna, inget att förlora blir mottot. Att tippa bordet över ända när allt ändå är förlorat, är sedan gammalt den sista chansen för vilken pokerspelare som helst.
Ingen hoppas dock mer än jag själv på att jag har fel och om så, ska jag med glädje skämmas för mina förutsägelser.

Inga kommentarer: