Leta i den här bloggen

söndag 15 december 2013

Snillen??? spekulerar

Jag såg, för ovanlighetens skull, en stund på teve häromkvällen. Det visades nämligen ett program i samband med Nobel-festen som handlade om vår planets globala uppvärmning och vad som händer om vi inget snart gör. Medverkande var en holländsk pristagare och Obombas före detta energiminister. Men den som pratade mest var ändå vårans alldeles egen Johan Rockström. Om han var pristagare eller programledare förmedlades ej?

Om vi inte stoppar planetens uppvärmning, fick vi höra, så får vi ett skenande klimat vars konsekvenser han inte kunde överblicka. Vilket lät förståndigt. I nästa andetag pratade han om att vi måste ställa om vår fossila energikonsumtion och sluta förbränna olja, gas och kol. Tja, rättare sagt blir vi nog så illa tvungna. Johan Rockströms dröm till lösningen skulle vara att införa någon sorts miljöavgift som skulle tvinga oss att bygga ut de förnyelsebara energikällorna som idag bidrar med 0,5 procent (noll komma fem) av den globala energiförsörjningen. Om vi bara börjar ställa om till dessa energikällor så skulle vi utan vidare kunna bibehålla den tillväxt i ekonomin som den kräver, fick vi höra.


Så om vi bara sätter våra samhällen i ännu mer skuld så fixar detta så att de fossila bränslena, som idag utgör åttiofem procent av den energi vårt samhälle idag förbrukar, skulle vi kunna ställa om till ett samhälle med evig ekonomisk tillväxt baserad på alternativa energikällor. Kommentaren möttes givetvis av de andra deltagarnas glatt leende och medhållande ansikten, vad att vänta. Om Johan Rockström har annan definition för vad tillväxt är, så förmedlade han den i vart fall inte.

Efter vad jag begriper så är tillväxt inget ett ärligt samhälle behöver. Jag menar världens befolkning behöver inte växa eller tillväxa som en del säger. Det vore tvärtom bra om den inte växte alls. Tillväxt i ekonomin medför ökad råvarukonsumtion eftersom det krävs att råvaror och energi förbrukas om ekonomin ska växa. Det kan väl inte hellre vara något bra?

Vår världs hittills ökande skuldsättning har bara möjliggjorts genom okunniga människors tro på de pratmakare som förmedlat denna bild. Man skulle ju kunna önska att det vore mer allmänt känt att vår sinnessjuka ekonomi måste växa exponentiellt genom att fler och fler måste gå i ökad skuld om den ska kunna fortsätta fungera.

Inga kommentarer: