Leta i den här bloggen

onsdag 23 oktober 2013

Mike Maloney

Jag fick en del kommentarer av någon som kallade sig "iblandekonomi" igår och i förgår. Jag tror jag sett hans minst sagt konstiga kommentarer hos Lincoln förut. På grund av en kraftigt förkylning orkade jag inte tjata så mycket med honom. Men eftersom han verkade ha svårt för det här med penningsystemets funktion, så kan ju både han och andra lite vilsna personer lyssna på Mike Maloneys fördrag här:

http://www.youtube.com/watch?v=iFDe5kUUyT0

Tillägg: Mike Maloney har noll koll på det här med peakoil eller att vi människor skulle ha nått någon sorts resursgräns här på vår lilla planet.


4 kommentarer:

Anonym sa...

Det blir en lååång kommentar:

Mitt problem med filmen är att man på några ställen bryter orsakskedjan och därmed kommer till fel slutsats. För mig framträder analysen som såhär A > B > C och D > E. Sedan sägar man att A > E utan att på ett trovädigt sätt visa hur C > D. Det är den bedrägliga delen av filmen. Att motivet bakom filmen är att sälja guldmynt bidrar ju inte heller precis till trovärdigheten, men det är inte i sig någon invändning mot riktigheten i det som påstås.

Falskt påstående 1: "Verklig inflation är expension av penningmängd, prisökningar är ett symptom av expension av penningmängd".

Det finns flera definitioner av inflation och den mest vedertagna är ökningstakten i allmänna priser, inte den som anges i filmen. Att det saknas ett enkelt samband mellan ökning av priser och penningmängd kan man lätt konstatera genom att studera utvecklingen för den allmänna prisökningstakten och ökningen av penningmängden de senaste 10 åren. Därmed inte sagt att det inte finns ett samband, men det finns andra faktorer som spelar in som gör det är fullt möjligt att öka penningmängden utan att få prisökningar. Jag kan ge exempel på hur om det efterfrågas.

Rent allmänt vill jag höja ett varningens tecken för att övertolka ekonomiska samband levererade av forskare. Dessa tas nämligen väldigt ofta fram under förutsättning att andra parametrar som också påvekrar inte ändras. Sambanden är intressanta för sig själva, men om man vill använda dem för att tolka vad som kommer att hända i verkligheten behövs alltid en mer komplex analys där man tittar på hur andra parametrar som påverkar lika mycket eller mer rimligtvis varierar.

Falskt påstående 2: "Det är skillnad på valuta och verkliga pengar. Verkliga pengar har ett bestående värde över tiden". Inget nu kännt tillgångsslag har eller har haft ett bestående värde över tiden. Ta tex hur många städtimmar som gått att köpa för ett guldmynt i Sverige de senaste 100 åren så blir det tydligt hur guld varierat i värde över tiden, och det har inte alls det högsta värdet just nu, även om det kan verka så när man jämför med värdet på SEK.

Falskt påstående 3: "Alla Fiat-valuter har gått till värdet noll.". (Detta påstående kommer från första filmen, som hänvisas till i den fjärde). Det finns massor av Fiat-valutor som inte har värdet noll, det borde vara uppenbart för alla. Men om man menar att alla Fiat-valutor som försvunnit har gått till värdet noll är det lite mer korrekt, men inte ens det är sant. Ta tex finska marken.

Falskt påstående 4: "Om det inte fanns en Federal Reserve så skulle det inte behövas inkomstskatt." Det är precis som om just inkomstskatten skulle ha någon särställning jämfört med andra skatter när det gäller behovet av den. Ja, hela påståendet är så märkligt att det knappast går att förklara hur det inte stämmer.

Falskt påstående 5: "Alla måste låna för att betala sina räntor". Nej, var och en kan lätt inse att det är mycket få hushåll som bekostar räntorna på sina lån med nya lån.

Falskt påstående 6: Detta är mer i form av en bild där det finns skulder utan motsvarande valuta. Det talar i sig mot det han själv påstår att alla valuta skapas av skuld, då det omvända rimligtvis också gäller, dvs all skuld skapar valuta, eller? Dock är detta så luddigt framställt att man inte riktigt vet vilken skuld han menar egentligen, för det kan förstås finnas skulder som inte skapar valuta.

Därmed inte sagt att filmen är värdelös. Den förklarar många delar av systemet på ett trovärdigt sätt. Det är slutsatserna som är bedrägliga.

Farfar sa...

Även fan läser bibeln, sägs det, men ack hurdant? Men enligt dig så lever vi tydligen i den perfektaste av världar.

När en bank skapar en kredit, används då inte den "penningmängd" som banken då skapat som betalningsmedel i samhället?

Denna kredit ska återbetalas plus en till krediten hörande ränta. Varifrån kommer den penningmängd som ska möjliggöra kreditens årliga ränteinbetalning?

Anonym sa...

Att blanda in Bibeln var ett genidrag då den innehåller en uppsjö av motsägelser, tack för liknelsen :-)

Penningmängden som skapas används precis som du säger som betalningsmedel. Pengar är dock inte statiska. Ex kan man använda 10 skapade kronor för att köpa säd för motsvarande 100 kronor av bonden längs vägen. Det enda som krävs är att 10 gånger besöka bonden och utför arbete som motsvarar 10 kronor så att de kan gå tillbaka och användas på nytt.

Vissa skulder behöver betalas tillbaka, andra behöver inte göra det. Det är lätt att fastna i medeltida föreställningar om att skuld är synd. Vissa typer av skulder är mycket dåliga, tex spelskulder. Andra typer som tex mitt huslån som gör att jag slipper betala hyra är bra skulder. Så länge huset är värt mer än skulderna är det inget problem att det finns skulder kvar när jag dör. Inflationen gör troligtvis också att skuldens realvärde kommer att minska utan amortering.

Farfar sa...

Du har fortfarande inte förklarat varifrån de pengar ska komma som ska göra det möjligt att årligen betala räntan på alla gamla skulder.

Att inflation är en ökning av penningmängden och lätt kan ses i M1-M3 statistiken är väl inte heller något som bringar klarhet för dig:)

Obehagliga sanningar om hur vårt så kallade penningsystem är uppbyggt börjar spridas och inses av allt fler. Du verkar tillhöra den skara som blir orolig av detta. Under medeltiden var Fraction Reserv Banking förbjudet i Europa och betraktades som ocker. Straffet var i vissa länder halshuggning.