Leta i den här bloggen

tisdag 30 april 2013

KissingerWho controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world.”

Den som kontrollerar maten, kontrollerar folket.

Den som kontrollerar oljan, kontrollerar kontinenter

Den som kontrollerar pengarna, kontrollerar världen.

säger en av de största psykopaterna som någonsin fötts på denna planeten, Henry Kissinger.

Men man kan sätta de två sista påståendena i omvänd följd och den omvända ordningen är givetvis den som gäller, så här efter peakoil. Vilket också givetvis är den pågående agendan. Västvärldens pengapsykopaters fortsatta förtryck av alla världens folk baserar sig på att kontrollera den kvarvarande oljan. Pengaskapandets fundament nummer ett. USA,s krigsmaskineri har givetvis rustats enbart för denna uppgift. Kontrollera Persiskaviken och norra Afrika och du kontrollerar världen. En enda blick på kartan förklarar detta. I stort sett alla större konflikter finns i eller runt de oljeproducerande ländernas territorium.

Den som kontrollerar maten kan kontrollera folket.

Den som kontrollerar pengarna kontrollera kontinenter.

Den som kontrollerar den andra hälften av oljan kontrollerar världen.

Att sen den andra hälften av oljetillgångarna, inte går att få upp ur marken i tillnärmelsevis samma hastighet pratas det inte mycket om. Det finns många stillastående oljepumpar i USA, trots att det fortfarande finns olja kvar under dem. I stället för att försöka skapa en någotsånär dräglig framtid för alla, ska varje resurs tömmas i ivern att inneha makt. Framtida generationer kan dra så långt vägen räcker! 

Inga kommentarer: