Leta i den här bloggen

tisdag 30 april 2013

KissingerWho controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world.”

Den som kontrollerar maten, kontrollerar folket.

Den som kontrollerar oljan, kontrollerar kontinenter

Den som kontrollerar pengarna, kontrollerar världen.

säger en av de största psykopaterna som någonsin fötts på denna planeten, Henry Kissinger.

Men man kan sätta de två sista påståendena i omvänd följd och den omvända ordningen är givetvis den som gäller, så här efter peakoil. Vilket också givetvis är den pågående agendan. Västvärldens pengapsykopaters fortsatta förtryck av alla världens folk baserar sig på att kontrollera den kvarvarande oljan. Pengaskapandets fundament nummer ett. USA,s krigsmaskineri har givetvis rustats enbart för denna uppgift. Kontrollera Persiskaviken och norra Afrika och du kontrollerar världen. En enda blick på kartan förklarar detta. I stort sett alla större konflikter finns i eller runt de oljeproducerande ländernas territorium.

Den som kontrollerar maten kan kontrollera folket.

Den som kontrollerar pengarna kontrollera kontinenter.

Den som kontrollerar den andra hälften av oljan kontrollerar världen.

Att sen den andra hälften av oljetillgångarna, inte går att få upp ur marken i tillnärmelsevis samma hastighet pratas det inte mycket om. Det finns många stillastående oljepumpar i USA, trots att det fortfarande finns olja kvar under dem. I stället för att försöka skapa en någotsånär dräglig framtid för alla, ska varje resurs tömmas i ivern att inneha makt. Framtida generationer kan dra så långt vägen räcker! 

lördag 27 april 2013

Noam Chomsky


De flesta har väl hört talas om Noam Chomsky. En av vår tid stora tänkare och professor emeritus i språkvetenskap vid MIT. Jag har just läst några av hans böcker, men han finns ju på Tuben också, så för dem som så orkar:

/www.youtube.com/watch?v=_uuYjUxf6Uk

Trevlig helg! Själv ska jag göra färdigt årets vedförråd:)


fredag 19 april 2013

Insikt och begräsningar

De som tror att vi människor på något vis skulle kunna vara betydelsefulla ibland universums miljarder och åter miljarder och åter miljarder och åter miljarder solsystem:


Det enda val vi har är att anpassa vårt leverne till de villkor den planet vi är födda på har givit oss. Men innan detta går upp för våra stora ledare.....

torsdag 18 april 2013

Ja se pengar.....

Penninggaloppen
Och gubben satt i lampans sken
och räkna' opp ur portmonnän
kronor en, kronor två, kronor tre, kronor fyr',
kronor fem, kronor sex, kronor sju, kronor åtta
och tju'en.

Och det är visst och sant,
han var så glad åt varje slant
när han räkna' på nytt och på nytt och på nytt
så fort han nånsin hant.
Ja, se pengar, ja, se pengar
är till bekymmer för fattig och för rik.

Han drog ner rullgardinerna
och räknade sekinerna
kronor en, kronor två, kronor tre, kronor fyr',
kronor fem, kronor sex, kronor sju, kronor åtta
och tju'två.

Och han var väldigt snål,
han åt potatisskal och kål,
och han stoppa' i sockor och proppa' i säckar
och sydde hop med nål.
Ja, se pengar...

Hans sill var sur, hans välling blå,
men pengar höll han räkning på
kronor en, kronor två, kronor tre, kronor fyr',
kronor fem, kronor sex, kronor sju, kronor åtta
och tju'tre.

Ja, det var knappt han åt,
han blev så mager som en tåt,
så han kröp in i springan till sparbössan sin
så ofta han kom åt.
Ja, se pengar...

Så somna' han från alltihop
men vakna' plötsligt med ett rop:
"Kronor en, kronor två, kronor tre, kronor fyr',
kronor fem, kronor sex, kronor sju, kronor åtta
och tju'fyr".

För se han drömde att
han räkna pengar som besatt,
och nu måste han se om det stämde på öret
med det han fick i natt.
Ja, se pengar...

Men gubben han fick hjärtslag han,
en ti'öring minsann försvann,
som han la' i en hatt när han satt där en natt,
för han skulle betala resterande skatt.

Så slutar jordelivets kval
som alltid i vår jämmerdal
med granbarr och blommor och orgelmusik
och en präst som håller tal.
Ja, se pengar...


Jag tycker denna låt stämmer exakt in på oss människor och hela vårt så kallade civiliserade och demokratiska samhälle. Pengar kommer först, mänskliga värden i andra hand. Olyckor sker, men de räknas bara som en kostnad, inte i antalet döda, skadade eller i övrigt drabbade. Få inser att pengar bara är anspråk på verkliga värden inte tvärt om. Vi lever i en bak-och-fram-vänd värld där pengar tillskrivs värdet och de i naturen fria värdena, som pengarnas värde baserar sig på, inte värderas till mer än utvinningskostnaden, givetvis mätt i pengar.

måndag 15 april 2013

Vår skutas mål

Det är inte längre lätt att inte skriva samma sak som hundratals andra bloggare . Internet är översållat av domedagsprofeter till vilka även jag måste räknas. Våra så kallade ledare verkar inte ändra den mänskliga skutans slutmål, oavsett hur stora grund som ligger i vägen. Men det definitiva revet för denna färd blir när energibristen nu snart sätter in som en konsekvens av peakoil. Den sista spiken i den globala ekonomins utopiska drömvärld. Den sista spiken i den falska fantasiprodukten pengar.


En sökning på ”peakoil” ger idag etthundratjugofyra miljoner träffar. När jag började läsa om våra ack så begränsade energitillgångar fick man tre miljoner. Hur som helst ska jag nu försöka sammanfatta det jag kommit fram under sex års tid.

Att förutspå vår civilisations framtid, kan vid en första anblick förefalla vara mycket svårt och det skulle definitivt inte varit möjligt för tusen, femhundra, eller ens för hundra år sedan. Men nu är det inte så längre. Det finns så mycket information att tillgå att man nästan drunknar i den. Om man ska nämna de viktigaste källorna för min egen del, vill jag först och främst hålla fram Howard Odum, Charles Hall, Colin Campbell och på svenska Staffan Delin, Björn Forsberg, Oskar Kjellberg. I deras böcker och avhandlingar hittar man de odiskutabla vetenskapliga fakta och den sunda logik som förutsäger framtiden och jag kan redan nu avslöja att vi troligen inte har någon framtid.

Vi människor har som ensam art, av planetens miljontals, haft möjligheten att påverka vår egen framtid. Denna egenskap får vi väl tillskriva vår stora, men ack så dåligt utnyttjade, hjärna. Vi hade ända tills långt in på femtiotalet möjligheten att välja vilken väg som skulle leda oss till den bästa framtiden. Vi hade att välja mellan att skapa ett samhälle anpassat till naturens villkor eller en väg baserad på tron på en evigt ökande tillväxt och de oändliga resurserna. Så här i efterhand kan man bara konstatera att det valdes fel väg. Vår nuvarande väg lyder under maktbehovets och girighetens lagar. Att evig tillväxt på en ändlig planet inte är möjlig togs ingen hänsyn till.

Som en konsekvens av att vi valde denna tillväxtväg har vårt samhälle nu passerat alla gränser till en framtid baserad på hållbar utveckling. Den hållbara vägen för vår framtid hade inneburit att vi använt de i planetens innersta gömslen lagrade energirikedomen till att skaffa oss kunskap, lära och utbilda om en livsstil anpassad till de på planeten begränsade resurserna. Befolkningsökning, utfiskning, artdöd, skenande klimat, listan kan göras mycket lång men den västerländska livsstilen har orsakat dessa problem. Snart sagt alla beboeliga kontinenter visar nu upp en minskad artrikedom och av dessa försvinnande arter är det nu människans tur att försvinna.

Sedan femtiotalet har vi i tillväxtens namn mångfaldigat förbrukningen av planetens lagrade resurser till de fullständigt orimliga nivåer vi ser idag. Vi är nu i den inledande fasen till en av planetens stora ”die offs”(jag hittar inget bra för detta skeende på svenska). Vi har blivit lurade till att ge vårt egen arts allra girigaste företrädare fritt spelrum och de har med denna egenskap hägrande framför sina ögon drivit vårt utnyttjandet av de begränsade resurserna på vår planet förbi alla gränser i sin tro på sitt eget unikum.

Den tillväxt vårt, så kallade ekonomiska system, är så total beroende av har nu emellertid nått vägs ände. Våra bytesmedels skapande så som räntebelagda krediter av de privata bankerna har nått vägs ände. Vare sig antalet skuldtagare eller planetens resurser räcker längre till för att försörja den exponentiella funktionen som är inbyggd i dess matematiska logik. Exponentialfunktionen utesluter all på vart annat följande tillväxt, oberoende av vad de nationalekonomiska professorerna säger. Att våra ledare tillåter privata intressen skapa våra bytesmedel, mot krav på vinst, måste gå över huvudet på varje tänkande människas sunda förnuft och att det kunnat fortgå så länge måste tillskrivas att det skett i det fördolda.

Den tillväxt vårt samhällssystem är så beroende av kommer således att ta slut. Om vi vill så eller ej har ingen betydelse. Orimliga skuldnivåer baserade på de ändliga resurserna och ett skenande klimat kommer att tala sitt eget språk. Vi kan inte och kommer inte hellre att kunna påverka detta skeende och vi kommer inte heller att bli tillfrågade. De gifter och den koldioxid vi spridit ut i planetens biosfär kommer att gör det de är designade till att göra. Vi befinner oss nu en vagn utan styrmedel på väg nedför en berg och dalbana i vagn som vare sig har ratt eller bromsar. Vi kan nu bara försöka hänga kvar och se var vi landar.


fredag 12 april 2013

Lokala valutor

Dagens Idioti skriver idag om lokala valutor.


Samtidigt skriver de om att:

”Den tidigare EU-kommissionären Frits Bolkestein vill att de mest stabila euroländerna ska skapa en egen valuta. "Det jag föreställer mig är en parallell valuta för de kreditvärdiga länderna", sa Frits Blokestein, nederlänsk EU-kommissionär mellan 1999 och 2004, i tv-programmet Pauw & Witteman på onsdagen.

”Genom sitt uttalande sällar sig den tidigare EU-kommissionären till den grupp som vill ha en uppdelning av euron med syfte att skapa bättre förutsättningar för ekonomisk återhämtning.”

Och sedan har vi i Dagens Industri kallad ”Industrimagnaten” George Soros som vill ha möjligheten att tjäna ännu en hacka:

”Tidigare i veckan sa den amerikanske industrimagnaten George Soros att Tyskland borde lämna euron om landet inte kan tänka sig att införa euroobligationer. Obligationerna skulle innebära att euroländer med starkare kreditvärdighet även tar ansvar för de svagare ländernas skulder. ”

Hela artikeln finns här:

http://www.di.se/artiklar/2013/4/12/ex-kommissionar-vill-dela-upp-euron/

tisdag 9 april 2013

Wikileaks

Hoppas ni tar er tid att läsa om vilka som figurerar i gårdagens Wikileaks-släpp. Sveriges nuvarande utrikesminister (det är väl allas vår egen käre Carl Bildt det) förekommer tydligen bland andra celebriteter så som Kissinger, Margrit Thatcher och andra dyrkade så kallade ledare, när den framtida strategin för vår värld stakades ut på sjuttiotalet.

Carl Bildts, enligt egen utsago ”alla viktiga och givande samtal” kanske visar sig vara just de genomruttna konspirationer man så länge misstänkt.


Dessa dokument lär röra om i grytan, inte bara borta utan även här hemma. Skulle tro att de som utsett lille Calle till den post han har också har nära förbindelser med bland annat Bilderberggruppen och de andra medlemmar av världens finansmaffia.

Tillägg:
För att belysa Syrienkonflikten ur en annan synvinkel än den vi blir matade med av de vanliga medierna kan man läsa det här:

http://www.globalresearch.ca/russian-war-games-send-a-strong-message-against-nato-intervention-in-syria/5329671

måndag 8 april 2013

Japan

Jag följer det pågående pengatryckandet i Japan med spänt intresse. Bank of Japan har beslutat att trycka upp en halv gång den redan existerande penningmängden under två års tid. Detta som ett försök att göra Yenen billigare och där med få konkurrensfördelar på en hägrande global exportmarknad. Samma som USA med andra ord, skillnaden är att USA kontrollerar dollarn (någotsånär) och att dollarn till skillnad mot Yenen är vår så kallade världsvaluta.

En genomsnittligt åldrande befolkning (en tredjedel är pensionärer), sjuttio års statlig skuldsättning, tsunamin i Fukoshima, avstängda kärnkraftverk och därmed en allt dyrare olje- och gasnota, har drivit den Japanska centralbanken till desperata åtgärder. Man kan nog säga att Fukoshimaolyckan var spiken i kistan på Japansk redan överskuldsatt ekonomi.

Femtio procents utspädning av den japanska valutan är målet, men var detta slutar vet ingen. Om centralbanken förlorar kontrollen kommer den japanska medelklassens besparingar att helt utraderas, med socialt kaos som följd.

Vi har nu snart nått den punkt där centralbankerna slutar lita på varandra. Alla vill ha en lågt värderad valutas exportfördelar. Alla trycker pengar, vilket mycket väl kan leda till en skenande inflation och därmed globalt kaos.

Vi är alla klorna på världens ekonomiska elit. I sken av tron på att kunna påverka genom att vara röstberättigad, lyssnar vi på deras korrupta representanters utlagda dimridåer, utan att se den bakomliggande kortsiktigheten. Jobben först, högre lön, mer konsumtion, skallar de valbaras allt tommare löften. Att det så kallade jobbet baserar sig på en uttömning och förskingring av planetens allt mer sällsynta resurser inser ingen, som röstar på dessa egotrippade psykopater.

lördag 6 april 2013

Klimatet

Tim Garrett verkar få rätt, kanske fortare än han anade själv. Hittade detta hos ASPO:

http://www.sierraclub.ca/en/blog/paul-beckwith/bad-news-arctic-icecap-cracking

Väl värt att sprida.

onsdag 3 april 2013

Två polkonomer

Att skaffa sig en arbetsfri inkomst. Att leva på andras arbete. Att skaffa sig förmåner på det arbete andra utför. Att köra näsan i vädret och lukta sig till den senaste trenden. Att vara politiker innebär att man har en känsla för vad väljarna vill ha. Att ställa sig i fronten för denna trend är vad varje politiker av rang är mästare på. (Tur att man inte är så skapad.) Hur som, eftersom är deras tid ändå snart är slut, så vem bryr sig?

Men om nu Sverige skulle föreställa vara en standard för världen, så skulle det finnas en politiker på varje tvåhundrade innevånare, alltså trettiofem miljoner politiker globalt. Den tid är sedan länge förbi då politiker jobbade ideellt. Alltså skall de ha en lön kommen av avkastning på överskottet av andra människors arbete. En mycket högre lön än dem de parasiterar på, givetvis.

I banksektorn arbetar en människa per hundra (2009). Alltså globalt sjuttio miljoner banktjänstemänniskor. Alla dessa ska leva på avkastningen på det som ska föreställa vara vårt sparade kapital. För det är ju vad vanligt folk tror att pengar är, ett på banken för framtiden sparat värde. Ett värde att ta ut vid behov. Lyckoslantens lilla gulliga Spara och den ohyfsade spendererskan Slösa. Man kan ju utveckla de två korna till två ekonomer eller varför inte två politiker, eftersom verkar höra ihop.

Du har två ekonomer,
Du sätter båda i en bur, men slipper en om du kastar in en femkrona.

Du har två ekonomer,
Båda begår självmord när de får veta att det inte går att äta pengar.

Du har två ekonomer,
Du berättar att resurser inte finns i obegränsad mängd och blir därmed idiotförklarad av båda.

Du har två politiker,
Du berättar att planetens resurser i dagens samhälle bara värderas till uppgrävningskostnaden och blir förklarad sinnessjuk av båda.

Du har två politiker,
Du kan inte skilja dem från ekonomerna, trots att de tillhör olika partier.

Du har två politiker,
En är sosse och en är moderat, båda äter ur bankernas fat.

Du har två politiker,
Du kastrerar båda och slipper få fler Buch Junior.

Du har två politiker,
Du lobotomerar båda och får fred på jorden.

Du har en politiker och en ekonom,
Du skjuter båda och får en ärlig värld.