Leta i den här bloggen

torsdag 14 mars 2013

Det naturen byggt

När någon förstör det andra människor byggt upp, kallas det vandalisering. Men när vi människor förstör det naturen byggt upp, kallas det för utveckling. Desto snabbare vi förstör det kapital naturen byggt upp, desto bättre mår vår sinnessjuka ekonomi. Desto mer av de gifter naturen kapslat in och gömt i de fossila bränsledepåerna, vi lyckas frigöra, desto bättre för vår ekonomi. Dessa gifter begravdes i djupet av planetens innersta för hundratals miljoner år sedan så att de aldrig mer skulle kunna smutsa ned vår biosfär. Att dessa gifter stannar där de är är ju själva förutsättningen för vår egen existens. Men av ledarna får vi höra, att bara vi får mer av den ekonomisk tillväxt som driver vårt enda hem till ruin, så kommer det att finnas medel som tar hand om dessa gifter.

Att jag inte röstar, inte ens med hot om avrättningen, förklaras i ovanstående rader. Den fossila energi som driver vårt samhälle är inget annat än restprodukter från den tid då planetens atmosfär gjordes giftfri med hjälp av växternas fotosyntes. Genom att använda dessa fossila bränslen släpper vi ut flera miljarder ton koldioxid per år. Detta är den största orsaken till global uppvärmning och vår alltmer försurade miljö. Det blir inte bättre av att vi avverkar de skogar och framför allt de regnskogar som annars skulle hjälpt till att minska koldioxidnivån och omvandla gifterna till syre igen.

Vi gräver vår egen grav i en exponentiellt ökande takt. Men att förklara detta för kleti och pleti är inte lätt. De av oss som inte har pension men har jobb, infinner sig lydigt dagligen och vad har de att välja på? Samhället tvingar oss till att använda de pengar det har skapat. Att dessa pengar är baserade på räntebärande skuld talar ingen om. De flesta ser fram mot löningsdagen eller pensionutbetalningsdagen. Ser fram mot den nya lägenheten, med det vita köket. Flyger till Kanarieholmarna på veckas semester varje vinter. Rollatorerna står uppställda i kö framför barerna och ve den som talar om det orimliga.

Inga kommentarer: