Leta i den här bloggen

tisdag 8 januari 2013

Söndra och härska

Att härska genom att söndra har utövats sedan romarnas härjningar. Romarnas krigföringsmetoder gick ut på att splittra folken genom att hålla isär byarna, varefter byarna kunde bekämpas en och en och folken därmed i mindre grupper i stället för som en gemensam armé. Dagens romare kan mycket väl symboliseras av bankernas ägare som fört ett dolt utsugningskrig mot både folk och planet i snart sextio år. I stort sett alla myndiga medborgare i dagens samhälle är satta i skuld. Bostäder skall ägas så att folk tror sig bli ”rika” på sina bostadsskulder, efter vi fått oss itutat att hus alltid stiger i ”värde”.

Unga uppmanas att studera och de utbildningar som förr klarades av genom tvååriga yrkesutbildningar, eller lärlingsutbildningar, har fått sin status höjd till högskolenivå och utbildningstiden förlängd till en fyra, fem år. Detta utan att vare sig krav eller verklig kompetens ökat. Tror samhällets företrädare att dagens ungdomar dummare än gårdagens? Hur som, så har samhällets skuldsättning höjts och kallas av dess företrädare för tillväxt utan att de flesta förstår att tillväxt och skuld är samma sak, sett ur det ekonomiska systemets synvinkel.

Unga ska flytta till lägenhet så snart de slutat skolan vilket givetvis sker genom skuldsättning. De miljoner en etta med pentry är ”värd” har inte många på sig, så nya skulder skapar tillväxt och ”pengarna” till räntan på alla skulder ska skapas genom en aldrig sinande ström av nya blåögda skuldtagare.

Barn hinner knappt födas förrän de hamnar på dagis. Båda föräldrarna måste jobba heltid och helst dubbel sådan för klara av skulderna på sina hus och nyrenoverade vita kök, sista modet och en tur till Thailand. Senaste skriket i bilväg på garageuppfarten framkallar avundsjuka från på grannarna, men får giriga banktjänstemän att lyfta på mungiporna.

Skuldbrasan hålls vid liv med våra politikers goda minne och deras tro på att planetens resurser finns i en outsinlig mängd för all tänkbar framtid. De inser inte att ränta på räntebelagda skulder blir till en exponentiellt ökande skuldsättningsspiral vars slut ingen levande vill uppleva. All denna idioti skulle kunna avslutas genom att av staten skapade pengar införs i samhället för att lösa dagens obetalbara skulder och varför sker inte så? Dagens ekonomiska system och dess krav på en för evigt ökande skuldbas blir snart en omöjlighet att upprätthålla, trots landsfaders löften härom. Vår tro på politikerna är stark, måste man konstatera, eftersom minsta barn kan förstå att evig tillväxt inte kan existera på en ändlig planet. När allt faller, lär inte landsfaderns popularitet och stödet från dagens naiva medborgare kunna hålla lynchmobbarna borta.


Inga kommentarer: