Leta i den här bloggen

söndag 13 januari 2013

17000 miljarder planeter

Det finns visst 17000 miljarder jordliknande planeter i vår vintergata med möjligheter till att husera liv i alla dess former. Kanske till och med människoliknande varelser. I alla fall stod det så på RT härom dagen och även Sveriges Radios text-teve lite senare. Men om dessa planeters naturliga urval kommit till nivån för ekonomer framgick inte.

Alla på den här planeten känner väl i alla fall till kreditkrisen, miljökrisen och resurskrisen, hur det är på de andra 17000 miljarderna planeter får vi aldrig veta. Hur som, så är dessa tre kriser endast symptom på en och samma kris nämligen penningkrisen. När landsfaderns finansprofet förespråkar en inflation på två procent säger ingen emot. Vi antas alla ha ett gemensamt intresse av låg inflation. Men idag har bankerna i västvärlden blåst upp en bubbla i vad man kan kalla en deflatorisk inflation med stigande priser på finansiella tillgångar som aktier eller bostadspriser, alltså en finansiell inflation, samtidigt som vi sedan långt tid tillbaka har stillastående eller till och med sjunkande reallöner. Alla dessa skulder måste motsvaras av framtida verkliga värden som bara kan finnas om det finns energitillgångar i motsvarande grad.

Att vårt finansiella system förutsätter en ständigt ökande skuldsättning och därmed ökande energitillgång för att kunna möta kravet på skuldernas ränta, borde vara välkänt av dem som här läser. Men nu när de bästa av världens oljefält sinat, kommer vi att få uppleva en allt dyrare olja och denna vår olja går helt enkelt inte att ersätta med något vi idag känner till. Därför kräver denna, av brist på billig olja, orsakade finansiella inflationen att indragningar görs i den reella världen, för att kompensera för denna allt dyrare olja. Pensionsåldrar måste höjas. Arbetsoförmögna måste arbeta. Sjuka måste arbeta. Gamla får ligga i sina blöjor dagarna i ända. Polisen kan inte komma. Livsnödvändiga mediciner kan inte längre subventioneras. Allehanda nedskärningar beslutas i den välfärd vi i västvärlden tagit för given. Men i den världsdel vars naturresurser vårt välstånd mestadels baserar sig på, finns det ingen och kommer aldrig att finnas, någon välfärd att dra in. De skall i resurskrigens accelererande takt bombas till tystnad. Mail, Syrien, Libyen, Irak, Afghanistan, Etiopien, med flera länder som råkar befinna sig runt vårt samhälles nödvändiga livselixir. För Nigerias fattiga folk är denna tystnad sedan länge genomförd. Kommande resurser för fortsatt öka skuldsättning av västvärldens folk ska tillförskansas genom ett alltmer ökande våld eller hot därom.


Men konkursfärdiga bankers ljusskygga ägare ska givetvis räddas och deras skulder överföras till de naiva, i demokratins namn röstberättigade, som röstat på deras lismande företrädare. Framtidstroende naiva småföretagare och småhusköpare ska däremot utan pardon helst ställas på bar backe.

Jag skriver inte så mycket på bloggen längre eftersom man blir så trött på hela denna värld och mest på vanligt folks oförmåga att inse det falsarium vi lever i. Det måste betyda att det är enklare att lyssna till våra så självutnämnda ledares löften om en gryende framtiden då gränsen för vår levnadsstandard, trots all orimlighet, ska flyttas fram än mer. Men ingen av dessa ledare kan inse och än mindre förklara termodynamikens andra lag och det slut som till slut kommer. 

Ändliga resurser är nämligen just bara ändliga.

Inga kommentarer: