Leta i den här bloggen

lördag 3 mars 2012

FördubblingstiderJag tänkte ta upp lite om fördubblingar och då kan man ju undra, varför då? Jo, alla fördubblingar bygger på någon slags ökning, vilket i sin tur innebär att det sker en tillväxt. Eftersom alla politiker och ekonomer börjar prata i munnen på varandra så fort ordet tillväxt kommer på tal, så måste detta fenomen vara väldigt viktigt. De tar till och med upp fenomenet själva, utan att någon ber dem. Alltså är tillväxt väldigt viktig.

Hur kommer då fördubblingarna in i bilden, kan man ju undra? Fördubblingar har väl inget med tillväxt att göra? Jo, man kan räkna ut mängden tillväxt och tänka på fördubblingstiden för att få lite perspektiv på saken. Det blir lättare att förstå vad en på vart annat följande procentuell tillväxt i praktiken innebär.

Vi ska skilja noga på exponentiell tillväxt och linjär tillväxt. Exponentiell tillväxt är en på vartannat följande ökning med en viss procentenhet. Linjär tillväxt är en tillväxt som sker genom att samma mängd läggs till den föregående summan i ett visst antal gånger. Exempelvis så som följer: 1+1=2, 2+1=3, 3+1=4, 4+1=5.......osv = linjär ökning.

En exponentiell tillväxt, sker genom att den föregående summan ökas med en viss procentsats. En 2-procentig tillväxt kan skrivas som följer: 1.02*100=102. En tvåprocentig tvåårig på vartannat följande tillväxt av 100 blir då100*1,02=102+ 102*1,02=104,04. Det blir lite mer än om tillväxten bara hade varit en linjär ökning med 2. Om man vill veta vad ökningen blir om fem år kan man skriva: 100*1.02= 102, 102*1.02= 104,04, 104,04*1,02=106,1208, 106,1208*1,02=108,243, 1,02*108,243=110,408. Men så där kan man väl inte hålla på. Det måste finnas en formel för detta och visst gör det. 100*1.02^5=110,408. men vad har detta med fördubblingstider att göra, kan man undra?

Man får helt enkelt ett annat perspektiv på vad tillväxt innebär om man tänker i fördubblingstider i stället för att bara höra någon prata om att något ska öka med en viss procent. Anders Borg säger att Sverige ska ha en tillväxt i ekonomin de närmaste fem åren med 3 procent per år. Jaha, vad innebär det? Sveriges BNP var visst 3495 miljarder år 2011 mätt i Svenska kronor. Då ska Sverige omsätta 3495*1,03^5=4051 miljarder om 5 år. Låter väl inte så farligt, va?

Om den 3 procentiga BNP- tillväxten får fortsätta i 23 år så blir det som följer 3495*1,03^23= 6898. En fördubbling har skett på 23 år. Och fortsätter vi med den 3 procentiga ökningen i 23 år till blir det en 4-faldning om 46 år. Om vi då mäter på det stora landet Kina, hur blir det då med tillväxtprognoserna måntro? Kinas tillväxt är och har varit i flera år cirka 9 procent per år. En 9 procentig ökning i 23 år blir från dagens 11316 miljarder dollar*1,09^23= till 82130 miljarder dollar!! Vilket innebär mer än en 7-faldig fördubbling. Nu är ju inte pengar något verkligt värde. De kan inflaeras till vilket värde som helst. En skottkärra full av dem kunde köpa en kaka bröd i Tyskland på tjugotalet. Så nu tar vi verkliga värden istället.

Vi redan vet att all förväntad ekonomisk tillväxt kräver energi, råvaror och av bankerna utställda tomma kreditpengar, för att det ska kunna bli en på marknaden säljbar produkt. Vi koncentrerar oss i dag på den viktiga energin och då i form av den billiga, lättransporterade, lättanvända, lättuppumpade oljan, som håller igång hela världens transportmaskineri och en hel del annat också. Vet vi även att våra pengar inte är annat än anspråk på framtida värden och inga värden i sig själva. Tomma krediter.

Sverige använde 2011 cirka 330 tusen fat olja per dag. Med Anders Borgs förväntade 3 procentiga tillväxt med samma 3 procent som förut så blir då konsumtionen om 5 år. Nuvarande 330 000fat olja *1,03^5 år= 382000 fat olja per dag 2016. Fördubblingstiden är 23 år och konsumtionen då alltså 660000 fat. Låter inte så farligt va? Men Kina då? Deras 9-procentiga årliga tillväxt innebar ju en hiskelig ökning i deras BNP men vad innebär den för deras oljeförbrukning? Tja, om de gör av med runt 9 miljoner fat per dag i dag och med en 9-procentig årlig ökning i samma 23 år som det tog för Sverige att fördubbla sin förbrukning, så blir det 65 miljoner fat per dag år 2033. Och när 46 år förflutet blir det 3,423 miljarder fat om dagen. Oj då, det är ju ett så stort antal fat olja att det inte finns eller har någonsin har funnits på denna planeten!!! Och det är vad bara Kina förväntas behöva för att håll igång sin ekonomi om bara 46 år, alla andra länder oräknade.

Att detta inte kommer att hända, är som tur är uppenbart. Tillväxten kommer att ta slut, på det ena eller på det andra sättet. Men formeln är ett bra verktyg för att få lite perspektiv på allt det skitprat som våra politiker försöker dilla i oss.

Mängden*procentsatsen ^i antalet år, förvandlar politikers och ekonomers löften och tomma prat till orimligheter, oftast. Man kan även ta Bartletts formel 70 genom procentsatsen ger fördubblingstiden.

Nu är inte detta något jag kan skryta över att ha kommit på själv. Allt text jag skrivit ovanför bygger på den alldeles enastående föreläsningen av Dr. Albert Bartlett. De viktigaste minuterna i ditt kommande liv, garanterat. Finns på Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY

(Formeln då? Lite hemmagjord, kanske men den funkar :)

Ha det så kul och välkommna till orimligheternas värld.

5 kommentarer:

Peter Madison sa...

Så, hur gör vi en orimlig värld rimlig? Går det?

Kommer människan utplåna sig själv i och med den sinande oljan eller tar vi oss samman och blir de bra människor vi kan vara i korta stunder...?

Farfar sa...

Jag vet en sak, om vi fortsätter att bygga vårt samhälle på ändliga resurser, så slutar det med en fullständig katastrof.

Anonym sa...

Bra! Det kommer troligen finnas nya energikällor. Men 330 000 fat olja per dag låter osannolikt... Är det om vi inte haft atomenergi?

Anonym sa...

Bra! Det kommer troligen finnas nya energikällor. Men 330 000 fat olja per dag i Sverige låter osannolikt... Är det om vi inte haft atomenergi?

Farfar sa...

Hej Carl och ursäkta att jag inte svarat tidigare.

Den rätta siffran ska vara 193000 fat per dag, i alla fall enligt denna graf:
http://spbi.se/statistik/volymer/volymer-drivmedel/?gb0=year&df0=2011-01-01&dt0=2011-12-31&ts0=0