Leta i den här bloggen

söndag 30 september 2018

Skuldskaparna och kreditsystemet


Idéer har blötts och stötts angående oändliga ting i lika många artiklar i vår så kallade fria press. Allt utom pengar förstås. Pengars funktion och skapande får inte nämnas. Att pengar inte är annat än anspråk på den energi och de resurser som utgör basen för vår existens får inte nämnas. Inte heller att sparade pengar är förbrukad energi och kreditpengar är anspråk på framtida energi.

Men eftersom samma gäng som kontrollerar våra pengar också äger vår press, tillåts inga diskussioner i dessa ämnen. Det är ickefrågor. De så kallat rika vill fortsätta vara rika trots att planetens resurser sinar. Vi, det lättledda folket, ska bekräfta makten genom att rösta på de av eliten utsedda lakejerna, gå till våra jobb för att komma över pengar så att vi kan betala de skulder som skapats av samma elit endast genom bokföringsposter. Banken/staten vill få oss att tro att vi är unika och att de är så snälla när de beviljar våra skulder, trots att de inget lånat ut. Pengar skapas bara genom att skriva siffror i två kolumner. Ingen media får skriva i detta, eftersom allmänheten inte får uppmärksamma kreditens verkliga funktion, att för inget arbete överföra värdet av skuldtagarens arbete till kreditutställarens konto.

Därför diskuteras inte de ämnen som borde diskuteras. Vi borde prata om de sinade fossila energiresurser och de sinande naturresurser som utgör basen för detta samhälles existens. Vi borde diskutera de fortsatt ökande problem industrisamhället ställer till med, genom de gifter och restavfall som sprids över planetens yta och att en fortsättning av en evig ökande konsumtionsspiral leder till vår undergång. Men också detta är ickefrågor.

I stället blir vi matade med att det finns inga problem, vår ekonomi är god, vi ska få högre pensioner, löner, resor, livslängden kommer att öka, resurserna är oändliga, om vi bara har pengar så finns det hur mycket som helst, är den gällande agendan.. Allt för att få oss att rösta och på så vis bekräfta den så kallade demokratin. Men vi väljer inte de centralbankschefer som styr ekonomin i en, även för dem, oundviklig inflationsspiral. Men att dagens pengar kommer att nå sitt rätta värde, alltså noll, är bara en fråga om tid.

Egentligen borde jag inte skriva i detta ämne, eftersom det knappast intresserar mig längre. Vårt samhälle har nämligen passerat bäst före datum. Världen gick i konkurs redan i början av 1980-talet, då inte fyndigheter av ny olja längre kunde hålla takt med konsumtionen. Vi lever på ändliga lager av fossil solenergi:


Nästa samhälle, om det blir något, kommer att baseras på självförsörjning. Små samhällen som bygger på tillit och gemenskap med vänner. Bytesmedel kommer bara att behövas vid kontakt med ovänner. Så i en förberedelse inför denna tid har jag i veckan grävt upp 700 kilo egenodlade potatis, samlat ihop 50 kilo ekollon, satt ut 4 nya mjärdar och tusen saker till. Kunskap i dessa och liknande göromål kommer att hålla mig och mina anförvanter vid liv ett tag till och statens lakejer får tji.


söndag 23 september 2018

Hur mycket guld har du Ingves?


Nu kommer det jag varit rädd för sedan länge, Ryssland världens största utvinnare av olja, hotar nu med att begära betalt för sin olja i en annan valuta än dollar:


Detta lär ställa till det även för svensk oljeimport. Vårt beroende av olja är stort, trots Annie Lööfs fantasier. Jag orkade inte leta efter nyare statisk. Behöver jag skriva att nordsjöoljan peakade 2002 och vårt beroende av att köpa rysk olja kommer att öka.


Än så länge verkar ryssarna acceptera Euro, men för hur länge till? Sedan blir det till att ta fram guld om vi ska få tag i olja. Tron på att Ryssland ska acceptera någon svensk digital valuta är lika stor som att tro att de ska acceptera kattskit som betalning.

Så nu du Ingves, hur mycket guld har du i din kista?

lördag 22 september 2018

Ärliga pengar består av guld och silverDagens pengar skapas helt och hållet genom skuldsättning sedan den 15 augusti 1971 då president Nixon släppte den sista kopplingen till guld. Efter detta datum har pengar kunna skapas efter politikernas behag, i stigande mängd, genom ökad skuldsättning. Pengar framställs av våra banker, till ingen kostnad såsom räntebärande skulder. Motvärdet är att skuldtagarna lovar att betala tillbaka sin skuld. Och eftersom bara de rikaste kan avvara sina pengar kan de kontrollerar bankerna. Enkelt uttryckt, de rikaste fortsätter bli rikare så länge vi, de skuldsatta, fortsätter betala våra skulder på någonting som staten lika gärna kunde framställt själv, utan att gå i skuld.

Ovanstående sker med statens goda minne och innebär att vi har ett penningsystem med oändligt växande krav på vår planets ändliga resurser. Att penningmängden således måste öka i takt med räntan, är den konsekvens vi får stå ut med för att det hela tiden ska finns tillräckligt med pengar i systemet. Detta faktum dribblas bort i den politiska debatten där vi matas med att vår ekonomi är god eller växande, att inflation och tillväxt är något bra osv...Inte för att de politiska debattörerna har den blekaste aning om hur vår ekonomi fungerar, men i retoriken låtsas de veta allt när de läst på lite i de slogans deras partier partier för fram. Staten är god, omtänksam osv...Att staten mest har blivit ett maktcentrum till gagn för dess kontrollanter nämns givetvis inte.

Ovanstående sanningar innebär att vi alla är slavar under de privilegierade bankernas ägare som blir allt rikare genom köpa upp alla tillgångar genom att låna ut ingenting. Systemet fungerar tills vi inser att någon annans skuld inte är en besparing eller tills naturens resurser inte längre kan mätta räntans exponentiella krav. Troligen händer det sistnämnda först.

Ekonomer överlag verkar ha inte ha någon förståelse i att detta vansinne leder till vår undergång. I stället tycks tron på att när det blir brist på en resurs kommer detta att regleras genom att när den ena resursen blir dyrare så blir andra liknande resurser allt mer attraktiva och kan således ersätta bristen. Detta må gälla många ting, dock ej de nu sinande, sedan årmiljoner lagrade fossila energitillgångarna, vilket enkelt inses genom den amerikanska krigföringen i världens oljeförande regioner. USA är det land som förbrukar mest olja av alla länder, 18 miljoner fat per dag, tillika en femtedel av världskonsumtionen! De försöker dölja detta faktum bakom sin upphaussade skifferoljeutvinning, men de utvinner dock bara cirka hälften av sin förbrukning.

Detta vansinne kan/kommer givetvis inte att fortsätta hur länge som helst. Allt vansinne har sin gräns. Men hur att skydda sig? Ja, självförsörjning i fråga om mat eller kunskap i allehanda praktiska ting med mer är ju inte så dumt, men jag tror det blir ett mellanspel innan den stora resursbristen slår igenom. Så kortsiktigt gäller att göra som de stora pojkarna, samla på sig guld och silver. Världens centralbanker köper nu guld i stora kvantiteter och inte utan anledning. De pressar ned det egentliga priset på guld genom att tillföra fiktivt guld, pappersguld så kallat, för att sedan själva köpa fysiskt guld i form av tackor. Den nya valuta de tänker införa när kollapsen av innevarande penningsystem blir ett faktum kommer att basera sig på guld, eftersom detta inte går att inflatera. Ingen kommer att ha något förtroende så kallade kryptovalutor, statligt skapade eller inte efter denna kollaps, oavsett vad våra regeringar säger.

lördag 15 september 2018

Centralbankerna stödköper tillgångar i form av aktier

Ellen Brown skriver i sitt senaste inlägg om hur 20 - 30 centralbanker, de flesta privatägda, upprätthåller de viktigaste aktiemarknaderna, genom att stödköpa aktier, i sina försök att kunna redovisa tillväxt:

https://ellenbrown.com/2018/09/14/central-banks-have-gone-rogue-putting-us-all-at-risk/

Frågan är hur länge detta kan pågå? Kan man kalla företag som knappt kan hålla näsan över konkursytan för en tillgång? Nej, det finns gränser. Dels naturen som ska hålla med resurser, dels de fossila energitillgångarna och slutligen den exponentiella tillväxten. Alla tre är naturlagar. Det finns inte obegränsat med resurser. Det finns inte heller obegränsat med fossil energi och slutligen det går inte att förhandla eller manipulera med exponentiell tillväxt. Frågan är bara vilken gräns som kommer att nås först?

tisdag 11 september 2018

WW3 på g?

Nu är vi närmare ett kärnvapenkrig mellan Ryssland-Kina och USA-England-Frankrike än någonsin. Putin sa till USA efter bombningarna av Libyen och mordet på Khadaffi att ni gör inte om det. Sedan flera år USA bedrivet krig i Syrien för att kontrollera Persiska Vikens oljetillgångar. Detta gick enligt plan tills Ryssland lade sig i mördandet i Syrien 2015.

https://sputniknews.com/world/201809111067941525-us-allies-syria/

Efter den senaste falska kemvapenattacken i Syrien, som vanligt arrangerad av Vita Hjälmarna, angrep USA med kryssningsmissiler. Ryssland sköt ned de flesta och varnade sedan USA och Co. att nästa gång skjuter vi mot vapenbärarna, alltså USA,s fartyg, flygplan, flygbaser. Spännande tid just nu.

Skifferoljeutvinningen i USA

Jaha så har det då gått upp ett ljus för till och med för en av de ledande fake-news-propaganda-agenterna. New York Times, en av de viktigaste lögnarna i den amerikanska propagandaindustrin, erkänner att skifferoljeindustrin, bara håller näsan över vattnet, på grund av billiga krediter från FED. Ja det finns väl en och annan idiot till, men då är det med investeringar av andras pengar. Lyssna här till Max Keizer:

https://www.rt.com/shows/keiser-report/437945-next-financial-crisis-nyt/

Storlögnaren och fd. presidenten i USA, Obama, gjorde uttalanden om att USA åter skulle bli världens största leverantör av olja, likt på 50-60 talet. Det är många som blivit fattigare på det uttalandet. Men desto högre upp i hierarkin man kommer desto mer verkar lögnen bli till sanning.

måndag 10 september 2018

Och så var valet förbi

Birger Schlaugs sammanfattning av valet:

Så har vi röstat, 
i en värld där en röst betyder allt mindre,
där en dollar betyder allt mer, 
där politik och delaktig demokrati
reduceras till termer.
 Där den betingande makten
vräker sin propaganda
över oss alla:
"Konsumera mer, din jävel,
gör din plikt,
även om det krossar vår planet."
Så sitter vi där i vår
konsumtionsburka,
som duktiga idioter,
i ett ekonomistiskt hjul,
som snurrar allt fortare.
Till kuggar för dess överlevnad
har vi blivit.
Och vi matas
med tron att vi har frihet
trots att den är en illusion
som begränsar vår frihet.
Så är det val.
Vi kan välja mellan partier
som far fram i höger eller vänster
körfält mot samma mål 
om än i olika hastighet 
och i fordon
målade i olika färger.
Förlåt oss vår skuld.

Förlåt oss, som tappat tron,
 för att vi
inte gett ett bättre val
än de som stått 
till förfogande.
Gett ett gott bud om mer
än laddstolpar, militär upprustning,
mer handel, mer transporter, mer tillväxt,
mer varor, mer arbete, mer konsumtion, mer
av allt som är på väg att krossa
de planetära processer som gör det
möjligt för oss att kunna leva
anständiga liv och upprätthålla demokrati.

Och ni,
som deltagit i förlossningen
av floskler,
ni som påstår att ni går framåt, 
trots att ni går framåt i ett tåg som backar,
ska vi förlåta er?
Uppriktigt sagt, 
jag vet inte.

En del av er marscherar
med uniform,
andra av er är förklädda,
men likt förbannat
marscherar ni.
Fred på Jorden,
fred med jorden
verkar vara er främmande.


https://schlaug.blogspot.com/2018/09/sa-marcherar-vi-vidare.html


(Du får ursäkta Birger, men jag tycket det var en så bra skrivit att jag kopierade rakt av.)

lördag 8 september 2018

Hur vår historia beljugs

Jag har förut skrivit att jag sedan tid följer de nya rapporter om tiden närmast efter den senaste istiden. Man kan enkelt konstatera att vårt förflutna inte stämmer med det som berättas när man granskar de spår historien har lämnat. De megaliter som grävts fram i Gobekli Tepe väger över 1500 ton är inget som kan bortförklaras. Vi kan inte ens idag med dagens teknik på land förflytta sådana stenklumpar. I Sibirien finns ännu större, 3000 ton eller mer. Vilka det var som kunde utföra dessa under är hittills en gåta, men att vår historia kommer att skrivas om är nu en självklarhet.

Geologen Robert Schoch pratar här med Bonnie Falkner på Gunsandbutter.

John Anthony West https://www.youtube.com/watch?v=hUsN_6CvafQ

Graham Hancock har följt detta i flera år.

Valtider

"Relationen mellan fixerad och förbrukad exergi i/ur jordsystemet måste över tid vara minst 1:1 för att de livsbetingelser skall kunna bestå, som vi människor och våra medvarelser är biologiskt anpassade till och beroende av för vår existens.  Vår roll i systemet måste därför vara att med vår intelligens, vår rationalitet och vårt tekniska kunnande, bidra till att hela jordsystemet med alla dess ingående ekosystem fungerar minst lika bra - helst bättre - och tillgodogör sig mera solexergi och förnyar resurserna där minst lika bra - helst bättre - än det /de skulle ha kunnat göra utan denna vår medverkan".  

/Staffan Delin

Att vi lever i en fantasivärld är inte svårt att förstå när man läser ovanstående. Men vem bryr sig? I morgon är det ju val i Sverige och vi uppmanas av våra oförstående ledare att gå till valurnorna och bekräfta det system som leder till vår egen undergång. Det är bara en fråga om tid.