Leta i den här bloggen

fredag 29 september 2017

Nej det finns inga problem

Världens totala skulder är cirka 220 biljoner dollar. Räntan på denna skuld (4 procent) blir cirka 8 biljoner. Världens BNP är cirka 72 biljoner och världens ekonomiska tillväxt är i bästa fall 3 procent, alltså cirka 2 biljoner. Skillnaden 2 - 8 = -6 biljoner fylls med mera skuld av världens centralbanker. Hur länge till?

Inga kommentarer: