Leta i den här bloggen

tisdag 11 oktober 2016

Falsk flagg


 Det så fredsbeivrande USA har nu börjat måla om sin stridsflyg i ryska färger. Kanhända de tänker släppa ned nödpaket till de svältande i Aleppo. För inte tänker de väl skjuta ned några passagerarplan och skylla på Ryssland? Något sådant skulle väl aldrig det demokratiska styrda USA kunna tillåta sig till? Nej mer troligt är väl att John Kerry ska dela med sig, i form av nödpaket till Aleppos svältande, bekostade av de miljarder hans kärring fick för sitt lilla ketcup-bolag?

http://yournewswire.com/is-the-u-s-preparing-for-a-false-flag-bombing-in-syria/

I dagens demokrati är en politikers främsta uppgift att föra Six-pack-Joe bara så mycket att bakom ljuset att att han fortsätter rösta på sina bedragare.

Inga kommentarer: